Groningen in grootmoeders tijd

Groningen in grootmoeders tijd

Auteur
:   K. van der Hoef
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4982-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

HUIS DE BEURS.

Kamert;ies Zonde.

Dit stuk echt Amsterdamsch volksleven trok ook gisteravond· weer een volle zaaL Het pubIiek volgde de opvoering met groote aandacht en Iuichte de spelers na elk bedrijf warm toe.

CIRCUS VAN BEVER.

Ret circus van Bever blijft voor 't kermispubIiek favoriet. De tent was gisteravond weer fIink gevuld en de verschillende nummers werden keurig afgewerkt.

Daverend applaus weerklonk herhaaldelijk en terecht, want de directie zorgt voor een uitstekend programma,

CAFe A. v. d. KA..1IP.

In ons bericht over het optreden der artisten in het cafe-restaurant Arend van der Kamp, Turftorenstraat no. 6, in ons nummer van gisteren, hebben we tot onze spijt verzuimd iets te schrijven over het optreden van de Hollandsche soubrette Violet Dalbret. We haasten ons dan ook dit verZliim good te maken en te melden, dat deze soubrete, die aardige liedies zing, veel bijval oogst,

58. Kranteknipsel uit 1931.

TRAMVERVOER.

De gemeentetram vervoerde Zondag op de stadsliinen 18.256 passaglers en 19.726 op den 2en Pinksterdag van het vorige jaar. on de lijn naar De Punt werden vervoerd 5813 passagiers, tegen 9478 het vorig jaar.

~ Gedurende de beide Pinksterdagen werden door de Paterswoldsehe Tram 4500 passagiers vervoerd.

AANGEHOUDEN.

Aangehouden is de 15-jarige R. R., een meisre, dat ztch Za.terdagmiddag schuldig maakte aan diefstal van een fiets, die onbeheerd aan de Stadhouderslaan stond. Zij trachtte de fiets te verkoopen om aan kermisgeld te komen. Bij onderzoek bleek dat zij thuis ook een gestolen rijwiel had. Zij had haar moeder wiis gemaakt dat ze dat rijwiel heel goedkoop had gekocht.

59. De Gardepoort, met doorkijk naar het Martinikerkhof, in 1927.

60. De Turfsingel in 1936. Vele schepen kwamen hier, onder andere am de Stroop- en Suikerfabriek van Scholtens te bevoorraden.

61. De (oude) brug over het Schuitendiep in 1934. We kijken uit op de Nieuwe Sint Jansstraat. De twee panden op de hoek (rechts) maakten in latere jaren plaats voor nieuwbouw.

~,. .~ :..:r~.ps . w b ,tjJ~ ,., - ~...,j 1

Dinsdag 29 Maan, '8 avonds 8 uur:

Verwachting tot heden Woensdaga vond:

Matige tot krachtige Zuidelijke tot Westelijke wind,. betrokken tot z'Waar bewolkt met. tijdelijke opklar1ngen, aanvanke-' Iij k nos regen, overdag

=--. zelfde temperatuur.

~!.~ ,4-'''' " V~rdere vooruttzichten:

??? ~ ?? .;.. Wemig verandenng .

.. stOrmwaarschuwingsdienst: Geseind van de BUt om 19,55· uur aan alle posten:

Weest op Uw hoede.

_ ·Lantaar-ns van aIle rij- .en voertutgen op om 6.58 uur namiddags.

62. Het weerbericht van 29 maart 1932,

- >.' ? ? ., . .-

t. ~. . ~"'.: - ? ' ? .?? ??

Slijterij "

. "

net,Witte . Wijnhuis

den ever en Brandewqn f 2.20 per liter .

Rademarkt 6 Telef08D 1040

Alles words sender verhooging

bezorgd. '. "

-: ,. lOlid-ag"s'. glopend'-- . 63. Menig liefhebber van jonge en ouwe klare zal ver-

r________ lekkerd naar de verkoopprijs staren, die deze adver-

_ tentie uit 1932 vermeldt!

64. Hotel Weeva aan het Zuiderdiep. De foto is genomen aan het eind van de jaren veertig.

65. De Guldenstraat met de Elitebioscoop in de jaren twintig.

66. Grote Markt omstreeks 1938. Gezien naar de Gelkingestraat.

67. Grote Markt ter hoogte van het oude stadhuis, juli 1914. Rennie van professoren in de psychologie, op weg naar de rijksuniversiteit.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek