Groningen in oude ansichten deel 1

Groningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.W. Kattenbeld
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3427-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

99. Vanaf de Bontebrug heeft men een prachtig gezicht op het oude deel van de Oosterhaven en de stad, Heel in de verte ziet u het Klein Poortje en links het hoge gebauw van de tabaksfabriek van de firma J. Gruna. Dit gebouw is in april 1945 verwaest, te zamen met de omgeving. Nu staat er weer een groat gebouw, dat van de sociale dienst. Achter de kleine huisjes op de vaargrond lag een hautstek en ap de hoek ziet u de Brink, waaraan een paar cafe's en een paar stallen standen. Daar kan men het vee stallen, tatdat het werd opgehaald. Omdat de veemarkt is verplaatst, werden al die stallen overbadig.

Oroningen. Damsterdiep,

100. Het Damsterdiep was een belangrijke waterweg. Hier meerden beurtschepen af uit Loppersum en Appingedam en omgeving. Ben oud gebouw is het Loppersumer Veerhuis, kortelings gerestaureerd. Vroeger kon men hier de goederen brengen of halen voor het beurtschip naar Loppersum. Het veerhuis doet dienst als kantoorgebouw van de firma Tiktak, een vanouds bekende koffie- en theezaak, vooral bekend in het noorden. Na de oorlog is het Damsterdiep gedempt. Voor die tijd werd het Damsterdiep onderscheiden in het Binnen en Buiten Damsterdiep. Buiten betekende hier buiten de poort.

101. Ret Poortershuisje was alles datons van de vesting Groningen was overgebleven. De Herepoort staat in de tuin van het Rijksrnuseum in Amsterdam. Ret huisje stond daar prachtig en de keren dat het is vereeuwigd, zijn niet te tellen. In de jaren dertig gingen er al stemmen op om het Poortershuisje af te breken; het stond ook toen al het verkeer in de weg. Gelukkig voor de slopers heeft de oorlog een handje geholpen om aan hun wens te voldoen.

102. Dit is het einde van het Gorechtkanaal. Dit kanaal was vanaf het begin zonder nut en werd dan ook al gauw gebruikt als ligplaats voor woonscheepjes. Daarin huisden de armste mensen. Vaak, vooral na een storm of een vorstperiode, zonk een scheepje, al dan met met de bewoners. Een deel van de huishoudelijke besognes speelde zich af op de oevers. Op de achtergrond de brug op de kruising Damsterdiep-Gorechtkanaal. Twee struise dames bedienden de brug. Het kanaal is later in vijvers verkaveld en er werden vier dammen ingelegd. Vele ouderen herinneren zich echter nog wel het pontje.

103. Aan het Damsterdiep, buiten de Steentilpoort, hebben zeven molens gestaan. Tegenover de Zaagmuldersweg stond een zaagmolen van de bekende familie Van Houten. Daarnaast, grenzend aan het terrein van de zaagmolen, stond een oliemolen. De bijbehorende gebouwen, hier op de foto, staan er nog. Het witte gebouw draagt de naam "Lindenhof". Deze foto dateert van de jaren twintig to en beide molens al waren verdwenen.

104. Op deze foto ziet men de twee oliemolens, "Concordia" en "De Meeuw". De laatste stond recht tegenover de Oliernuldersweg, die er zijn naam aan ontleende. Ret woonhuis op de voorgrond is een jaar of tien geleden afgebroken en werd het laatst bewoond door de heer Oterdoom. De molen "Concordia" is ornstreeks 1905 afgebroken, to en de weduwe Van Bruggen eigenaresse was. De oliemolen "De Meeuw" is omstreeks 1775 gebouwd en afgebroken in 1909. De stenen onderbouw en de schuren staan er nog, Bewoners van het Damsterdiep weten nog te vertellen, dat ze in het seizoen wakker werden gehouden door het gestamp van de beide molens.

Uitta.ve va.n B. Jacobs, Groningen..

105. Toen deze foto werd genom en, stonden er nag maar aan een kant huizen. Tussen de Kraneweg en het Reitdiep lag in 1905 gras1and. Vanaf 1910 kwam oak de bebouwing aan de andere kant op gang, onder andere de gereformeerde kerk. De Kraneweg 1eidde naar de Friesestraatweg, evenals het pad 1angs het Reitdiep. In 1910 kwam er een tramlijn over de Kraneweg, in 1927 gevolgd door de eerste trolley1ijn van Nederland. De lijn liep eerst naar de Grote Markt, later werd hij doorgetrokken naar de Meeuwerderweg. Aan het eind van de Kraneweg zag men aan de rechterkant de buurtschap Kostverloren, die best and uit slechte woningen en veel kroegen.

Groniogen

Kraneweg.

Oroningen

Reitdiep

106. Vanaf het Plantsoen liep een paadje aan weerszijden van het Reitdiep. De linker weg ging naar Kostverloren aan de Friesestraatweg. Men passeerde een mo1en en aan het einde was de houtstek van Van Calcar en Penon. Links op de voorgrond de brandstoffenhandel van Veeger. Rechts een scheepstimmerwerfje. Aan weerskanten stonden nog geen huizen, noch de Oranjebuurt, noch de schildersbuurt bestond in 1900.

"

107. De molen langs het Reitdiep was de pel- en barkmolen "De Oude Held". Het schors of run kwam uit Drenthe. De grondstof werd gebruikt voor het looien van leer en werd verkocht aan looierijen in de provincie. De molen had zelf ook kuipen voor het looien en stand ter haogte van de Taco Mesd

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek