Groningen in oude ansichten deel 1

Groningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.W. Kattenbeld
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3427-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

11

I

A-brug

31. - vi~. BoUand.a Amsterdam

Groningen

9. Dit is de hoek A-Kerkhof met Hoge der A. De foto is weI zeventig jaar geleden gemaakt, want het oude huis staat er nog. Daarin woonde bakker Faber. De kinderen had den er een rijmpje op. Hier volgt het:

Waist doe ook, woar Foaber woont?

Foaber woont om't houkje.

Foaber het zien wief verkochr,

veur 'n dreisints koukje.

In deze buurt woonden bijzonder veel bakkers. Op de muur staat een reclame voor kunstboter "Solo margarine". Op de brug staat een van de eerste verkeersborden met het opsehrift "reehts houden".

Groningen

Guldenstraat

10. Dit is de Guldenstraat vanaf Tussen Beide Markten. Op de hoek ziet u nag de bekende bakkerij van Meyer, "Koukebakker Maaier". In de straat waren tevens de kruidenierszaak van Boss, een sigarenzaak en, aan de linkerkant, de eerste bioscoop gevestigd. Daar werden de films in aflevering gedraaid; iedere week een volgend deel. Dat bevorderde de klantenbinding. Op de foto kunt u oak zien, dat klachten over honden niet van de laatste tijd zijn.

' ..

Guldenstraat Co ?>

11. De andere kant van de Guldenstraat laat aan de linkerkant De Waag zien. Dit lelijke gebouw herbergde beneden een cafe-restaurant, waar je kon dansen op de muziek van goede orkesten. Velen herinneren zich een zigeunerorkest, waarvan de leden uit Sicilie kwamen. Aan de andere kant ziet u "Bodega Dik", waar de Groninger kunstenaars hun eigen tafel achter in de zaak hadden. Daarnaast "Cafe Royal" en verderop de tapijtzaak van Molenaar.

GRONINGEN.

12. De Zwanestraat ontleent haar naam aan een herberg, die vroeger op de hoek heeft gestaan en die "De Swaen" heette. De straat herbergt kleinere winkels, veelal met kwaliteitsgoederen. Een goudsmid, de comestibleszaak van Struik, de groentezaak van Filippus en apotheek Tonella. De behangzaak van Pels bestaat nog steeds. Om de hoek ligt het Soephuisstraatje, waar vroeger armen op bonnen soep konden krijgen. De grote ketel is jaren geleden teruggevonden. In het gebouw van de soepuitdeling is nu het poppen theater van Groningen gevestigd.

Stoeldraaierstraar - Groninzen.

13. Op dit punt komen vier straten biieen; de Kijk in 't Jatstraat, de Zwanestraat, de Stoeldraaierstraat en de Grote Kromme Elleboog. Op de hoek, op de voorgrond, was bakker Guibal gevestigd en, aan de overzijde,damesmode Van Kempen, later boekhandel Heuvel. Op de hoek Stoeldraaierstraat-Kromme Elleboog ziet u de comestibleszaak van Van Hoorn. Later kwam daar de eerste zaak van Albert Heyn. Op de andere hoek dreef Wortelboer ziin textielzaak en daarnaast stond het Mepschengasthuis, een van de vele mooie gasthuizen van de stad.

Oroningen

Kyk in 't Jittstri'h,t

/" .,-

_....-- .

14. De Oude Kijk in't Jatstraat was een drukke straat. Er woonden veel slagers, zoals Swijgman, Hofsteenge, Plagge en Assink, bekend door zijn worst. Ze woonden allemaal aan de linkerkant, net als kruidenier Nagel, drogist Mensema, manufacturier Bos en goudsmid Boer. Aan de overkant kon men kunst of boeken kopen bij Rodermond, bij Gazendam of Ongering schilderijen kopen of laten inlijsten; men kon leren dansen bij de heer Lesterhuis en het ge1eerde in praktijk brengen in dancing Astoria, die helaas in 1947 afbrandde. De textielhandel van Hendriks, die u hier ziet, is later verplaatst naar de Grote Markt, hoek Gelkingestraat, waar nu "De Drie Gezusters" is gevestigd.

De Harmonie - Groningen.

15. De societeit "De Harmonie" werd in 1828 opgericht in een uitspanning op de hoek van de Kruisstraat en de Kijk in 't Jatstraat. Later werd de societeit verplaatst naar de Oude Kijk in 't Jatstraat naar een eigen gebouw. Dat gebouw werd helemaal vernieuwd en uitgebreid in 1891. "De Harmonie" is van onschatbare waarde geweest voor het culturele leven van Groningen, in het bijzonder voor de "Groninger Orkest Vereeniging", die onder leiding stond van bekende dirigenten, zoals Peter van Anrooy, Kor Kuiler en nu Charles de Wolff. De grote concertzaal was beroemd om zijn uitmuntende akoestiek. De afbraak heeft heel wat protesten doen ontstaan. Op deze foto ziet men de zijvleugel met de veranda en de biljart- en leeszaal.

16. Ook de amusementsafdeling was in "De Harmonie" rijk vertegenwoordigd. Hoeveel uitvoeringen zijn er met geweest, dansavonden, sportwedstrijden (de steenwedstrijden), toneelvoorstellingen, In de kermistijd was de toneelgroep "Faveur" een vaste klant. In 1942 brandde de grote bovenzaal helemaal uit en dat luidde de ondergang van het complex in. Achter "De Harmonie" lag een grate tuin, waarin een podium stond, Op zomeravonden werden daar concerten gegeven en verder waren er manifestaties van verenigingen, zoals hier de A.J.C.

17. Dit is een foto van een zangconcours in de grote zaal van "De Harmonie" ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de zangvereniging "Polyhymnia", waarvan J oh. B. van Meurs directeur was. De eerste prijs was voor "Loreley" uit Groningen onder leiding van de heer N. Versteeg. Hier zingt een kinderkoor. Een van de juryleden op de voorgrond staat mee te zingen. Het is de welbekende Jacob Hamel, de dirigent van "Avro's kinderkoor".

Groete

uit Groningen.

Nieuwe

Kijk-in- 't Jatslr.

~
0
p
0;
0 ~
'" 18. De Nieuwe Kijk in 't Jatstraat leek, hoewel midden in de stad, meer op een dorpsstraat. Men had er zelfs nag boerderijen. In het midden stand het Hortuseomplex met de waning van de hoogleraar. Toeh he eft in deze straat de eerste stadssehouwburg gestaan. Het gebouw stond aan de reehterkant. Er staan ook de nodige seholen in de straat. Om te beginnen de ehristelijke kleutersehool, tweede huis reehts. Daarnaast de ambaehtssehool van het doofstommeninstituut. En verderop de open bare kleutersehool. Aan de overkant, op de hoek van de Kruisstraat, verrees de rijkshogereburgersehool. Vroeger stond aan het eind van de straat een korenmolen, maar die is omstreeks 1880 verdwenen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek