Groningen in oude ansichten deel 1

Groningen in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G.W. Kattenbeld
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3427-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Groningen

51. Iansstraat met Kinderziekenhuis.

59. De Oude Sint-Jansstraat met "Toev1uchtsoord" en kinderziekenhuis. Ret "Toev1uchtsoord", gesticht in 1845, nam verwaarloosde rneisjes op. In 1912 verhuisde het naar de overkant, op de hoek van het Popkenstraatje. Ret huis werd afgebroken en het terrein gedeeltelijk bebouwd met het nieuwe Provinciehuis. Ret kinderziekenhuis is in 1889 gesticht door de bekende W.A. Scholten. Ret ziekenhuis is in 1941 overgebracht naar het terrein van het academisch ziekenhuis, In 1945 werd het gebouw verwoest.

Oroningen.

60. Het hoofdstation van Groningen is het tweede gebouw, dat op die plaats staat. Het eerste station was een houten gebouw, dat gemakkelijk moest kunnen worden afgebroken, omdat het in de verdedigingslinie lag. Het nieuwe gebouw werd aanbesteed en in 1896 geopend. Het oogstte in die tijd veel bewondering en vele Groningers herinneren zich de enorme hal, die weI wat deed denken aan een moskee. Die hal is sindsdien gemoderniseerd, maar de restauraties zijn nog in oude stijl uitgevoerd. Op deze zeer oude foto ziet men nog geen tram, maar weI een rij rijtuigen, die toen de rol van de huidige taxi innamen.

61. Een luehtfoto van het hoofdstation anna 1927. Links van het station staat het goederendepot van Van Gend en Loos. Daar stonden altijd bespannen wagens. De stallen waren even verderop, aan de Emmasingel. Ouderen onder u weten, dat langs de hele Stationsweg rails liepen, waarop goederenwagons stonden. Reehts voor ziet u het toen nieuwe stationspostkantoor; nu doet het dienst als fietsenstalling. Aehter de perrans de rangeerterreinen en op de aehtergrond reehts de grate loeomotiefloodsen en de reparatiewerkplaats. De sigarettenkiosk links onder kunt u nu vinden bij de sportvelden aan de Friesestraatweg.

ACADf:MIEGEBOUW - GROHIHGEH, opgeno:nen den dag van den brand

",et den steiger llIaar~·an uit de brand is ontstaan.

62. Op 25 september 1850 werd het "nieuwe" gebouw van de Groninger universiteit geopend. Ret gebouw in de gebruikelijke klassieke stijl gebouwd. Vergelijkt u het eens met de Korenbeurs. Op de eerste etage was het museum van natuurlijke historie gevestigd, dat een grate vermaardheid had. Vooral de walviskaak, waar tafeltjes en stoeltjes in stonden. De eerste jaren na de bouw leed de universiteit een kwijnen d bestaan. In 1864 waren er nog geen 200 studenten (nu, in 1974 zijn er ruim 12.000). Na de wet van 1876 kwam er verbetering en omstreeks 1900 waren er 36 hoogleraren aan de universiteit verbonden.

63. Op 30 augustus 1906 brandde het academiegebouw. Van heinde en verre kwamen de mensen toegestroomd en tot ver in de Ommelanden kon men de brand, die door schilderswerkzaamheden was veroorzaakt, zien. In allerijl werden verschillende kostbare zaken uit het gebouw gesleept, maar de prachtige natuurhistorische verzameling werd een prooi der vlammen. Deze foto toont de nieuwsgierige menigte op 31 augustus. Direct werd beg onnen met het opstellen van de wederopbouwplannen, daar het gevaar met denkbeeldig was dat Groningen zijn universiteit lOU verliezen. In 1909 kwam het nieuwe gebouw, gebouwd in Hollandse renaissancestijl, klaar.

64. De hortus botanicus aan de Nieuwe Kijk in 't Jatstraat was een geliefkoosd uitstapje voor de Groningers. Vooral op donderdagmiddag, als de toegang gratis was, kwamen veel bezoekers zich vergapen aan de uitheemse gewassen, waarvan men wel de naam kende, maar waarvan men geen f1auw benul had hoe ze er uitzagen, De grote kassen lagen aan de Kruisstraat en bevatten verschillende palmsoorten en ook bananenbomen. Men kon er koffie- en theeplanten zien. Daar het complex te klein werd is het na 1964 verhuisd naar het huidige terrein in Haren, waar de grootste kas van het Europese vasteland staat.

65. De oude hortus dateert van de zeventiende eeuw toen de hoogleraar Henricus Munting een grate tuin aan de Rozenstraat inrichtte als hortus. In 1690 kwam de tuin in bezit van de universiteit. In de vorige eeuw was een gedeelte ingericht als landbouwkundige tuin onder leiding van professor Van Hall. In 1897 kwam er een botanisch laboratorium, in de stijl waarin veel laboratoria in de stad zijn gebouwd, onder andere aan de Westersingel. Hier ziet u het laboratorium vanuit de hortus. De hortulanis, A. Fiet,inspecteert hier zijn tuin.

Groningen.

66. Het Museum van Oudheden werd opgericht in 1874. Daar de ruimte in het Provinciehuis te klein werd, begon men met de bouw van een nieuw museum op de plaats, die vroeger de Mottenberg heette. De architect van het gebouw was C.H. Peters. Op 14 september 1894 werd het ingewijd, Je kon er alles zien dat be trekking had op de geschiedenis van Stad en Provincie. Door de grate aantallen schenkingen werd het gebouw al spoedig te klein en het werd vergroot aan de achterkant en de rechterkant. De huizen die u hier ziet aan de achterkant moesten wijken voor de uitbreiding. Een belangrijke schenking aan het museum was die in 1931 van dr. Hofstede de Groot.

Oude Boteringestraat.

Groning"en

67. De Boteringebrug, die u hier ziet, is de opvolger van de Botter'n booge, die wegens bouwvalligheid omstreeks 1880 werd afgebroken. Deze iizeren overspanning moest in de [aren twintig het veld ruimen voor de huidige brug. De vier zuilen aan weerskanten van de brug zijn aan Leek verkocht en sieren nu paarsgewijs "De Drie Provincien" en de speeltuin van Nietap. Op de hoek met de Boteringestraat ziet u de herenmodezaak van Jonkhoff, die later naar de Vismarkt verhuisde. Aan de andere kant staat een gebouw van de rijksuniversiteit. Dat is de Corps de Garde, jarenlang gebruikt als universiteitsbibliotheek. Vroeger was er een open galerij, die later is dichtgemaakt.

Oroningen

Hooge der A.

68. De Vissersbrug was de seheiding tussen de Hoge der A en de Noorderhaven. Op de voorgrond links ziet u de Hoek van Ameland, waar de vissersboten uit Zoutkamp aanlegden en waar je verse vis kon kopen. Om de hoek bij de brug was de bierbrouwerij "De Sleutel" gevestigd. De ton zit nog in de gevel. Op de plaats van het houten huisje stonden vroeger de visbanken. Daar werd de Visserstraat naar genoemd. Bij de bomen reehts begon de Reitdiepskade.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek