Groningen in oude ansichten deel 2

Groningen in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.W. Kattenbeld
Gemeente
:   Groningen
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3428-6
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groningen in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Voor u Iigt het tweede deel van het boek "Groningen in oude ansichten". Het heeft lang op zich laten wachten, maar alleriei gebeurtenissen verhinderden dat ik het boek in alle rust kon afmaken.

Het eerste dee I is gelukkig goed ontvangen. Ik heb veel vriendelijke reacties gehad, met opmerkingen en verbeteringen. Daarvoor ben ik zeer dankbaar. Het is niet te vermijden dat je fouten maakt en het is fijn dat er dan mensen zijn die je kunnen verbeteren. In dit kader wil ik de heer B. van der Veen Czn. noemen, die mij met zijn welwillende op- en aanmerkingen een groot plezier heeft gedaan.

Het tweede dee I begeeft zich meer buiten de oude binnenstad. Ook de buurten rondom het centrum krijgen hier een beurt. We moeten niet verge ten dat de oudste buitenwijken ook al honderd jaar oud zijn. Verder zal het u opvallen dat ik bij het bespreken van een straat niet meer hele rijen namen opnoem. De reden is dat je altijd wel een of meer namen vergeet

en voor de familie van de betrokkenen is dat, heel begrijpelijk, niet prettig. Daarom heb ik mij wat beperkt.

Het schrijven van dit boek ging mij weI wat moeilijker af dan het vorige, omdat mijn vraagbaak, mijn moeder, inmiddels is overleden. Het is zonde dat ais iemand overlijdt, ook de kennis van de overledene verdwijnt.

Ik hoop echter dat u dit boek met plezier zult Iezen. Er is echt hard op gezwoegd. In deze moeilijke tijd is het weI eens goed achterom te kijken, naar een tijd waarover een gouden schijn ligt, maar die toch ook niet altijd zo mooi was.

In het jaar 2025 zullen mensen onze tijd beschouwen ais de "goede oude tijd". We zullen tenminste maar veronderstellen dat er in 2025 nog mensen zijn. Laten we echter optimistisch blijven. Ik ben zo optimistisch om te hopen dat ik u met het schrijven van dit boek een plezier heb gedaan. Want dat was de bedoeling,

Groningen.

£age der ).

1. Een van de mooiste stukken van de stad is nog altijd het water dat begrensd wordt door de Hoge en Lage der A. Ik kan niet nalaten u er een paar foto's van te Iaten zien; de een vanaf de A-brug (boven) en de ander vanaf de Vissersbrug. De Hoge der A was altijd al de deftige kant. Grote huizen en pakhuizen. De stadskant dus, Achter deze kant lag de oude stad; het water vormde de grens. Er lag een muur met poorten en torens. Een van de torens werd Turftoren genoemd. Het water was vroeger een van de drukst bevaren kanalen. In de zomer van 1980 was al deze glorie nog eens te zien.

2. De Hoge der A op een zonnige zomermiddag in 1934. Aan de Hoge der A stonden veel handelshuizen. Aan de overkant, de Lage der A, waren meer pakhuizen. Bij de voorste jaloezie was bakker Nederhoed, die vooral bekend was door zijn hardbrood. Verder was er een drukkerij, de firma Adriani, Van Munster in gran en en de schoenenzaak van Diderich. Voorbij de Turftorenstraat staat nog het huis met de drie vlasbloemen. Daarbij was een pakhuis met lijnzaad en karwijzaad, Het rook er altijd lekker.

Groningen.

flooge der '}..

3. Langs de Lage der A stonden lage pakhuizen en wat eenvoudiger huizen. Erachter lagen kleine straatjes als Sledemennerstraat en gangen als Speldemakersgang. Daar woonden vaak de sjouwerlieden, die in de pakhuizen werkten. Ook waren er een paar voermennerijen. Bij de Vissersbrug stonden vroeger de Visbanken en aan de overkant stond een hijskraan. Zo'n kraan bestaat nog in de Pooise stad Gdansk. Er was een Kranepoort en er is nog een Kraneweg.

4. Achter de wallen van Groningen liepen veel kleine straatjes, De huizen daar waren klein, vaak eenkamerwoningen, en verder waren er kleine bedrijfjes. Een van die straatjes was de Sledemennerstraat. Daar woonden mensen die hun kost verdienden als sjouwerman bij de pakhuizen, als voerman of iets dergelijks. Er was een transportbedrijf (vouermenderij) van Beks, verder een smederij van Ter Borg. In de straat waren hofjes met eenkamerwoningen. Er liepen steegjes (gangen) naar de Lage der A en een van die gangen was de Mangelgang. Toen Groningen nag een open verbinding met de zee had, gebeurde het soms dat er overstroming was. Daarom hadden veel huizen in de Sledemennerstraat in de deurpost een paar klampen, waar planken tussen konden worden gezet.

5. Een van de gangetjes van de Sledemennerstraat naar de Lage der A was de Spe!demakersgang. Aangezien er in huis geen ruimte en licht was, werd vee! op straat gedaan. Het was geen uitzondering dat in zo'n eenkamerwoning een gezin van acht personen woonde. Merkwaardig is het we! dat vee! van die straten achter de wal de naam kregen van het beroep dat de meesten van de bewoners hoogstwaarschijnlijk uitoefenden.

/

6. Een romantisch plaatje van het Reitdiep in de winter. Deze foto is genomen vanuit de richting van het plantsoen. We zien erop de molen "De oude Held" en veel verder twee kalkovens. Vermoedelijk de kalkovens van Wigboldus bij Kostverloren. Er stonden er nog twee aan de Friesestraatweg, tegenover de flats van Vinkhuizen. In 1972 zijn ze afgebroken. Een wandeling langs het Reitdiep behoorde vroeger tot de geliefkoosde uitstapjes, Over de dijk kon men ver wandelen. Langs dit pad bevonden zich een paar scheepswerven,

7. Rondom de stad Groningen stonden op verschillende plaatsen kalkovens, waar schelpen werden gebrand ten bate van de bouw. Aan het Boterdiep, bij het Noorderhogebrug, stond er een en aan de Friesestraatweg, op deze foto te zien, stonden er twee langs het Reitdiep. De geur van kalkovens werd niet door iedereen gewaardeerd en dat is een van de redenen waarom ze in 1972 werden afgebroken. Ze maakten deel uit van de betonindustrie, die aan de Friesestraatweg ligt.

8. Het woord "crane" is afgeleid van het woord kraan; de hijskraan die aan het Reitdiep stond, op de hoek waar het water de stad inboog. De Kraneweg was een weg die naar het westen (de stad uit) leidde. Erachter begonnen de weilanden en ook de gemeente Hoogkerk. Later, toen de buurt rondom gebouwd werd, kwam er een tram- en nog later een trolleybaan, In de jaren dertig werd de buurt tegenover Kostverloren gebouwd en na de oorlog uitgebreid. In de jaren zestig en zeventig kwam ook Vinkhuizen gereed, zodat de Kraneweg nu een belangrijke verkeersweg is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek