Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3470-5
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

KflMFEN.

Excerctiiel1eld 11. h. lnstructle- 5aiai jon.

9. U ziet hier het instructie-bataljon in 1906 op de Zandberg gereed voor inspectie. Geheel rechts met sabel de kapitein en de luitenant. De soldaten met het geweer "aan de schouder" en de kepi op het hoofd, staan netjes in geopende gelederen tijdens de inspectie.

KAMPEN

Het Instructie - Bataljon op het exetcitievetd

10. Het instructie-bataljon in 1912 te IJsselmuiden op "de plaats rust". U ziet de geweren netjes aan "rotten" opgesteld op de Zandberg. De adspirant-officieren in uniform en de recruten in werkkleding poseren voor de fotograaf. Ook op deze foto is te zien dat de jonge bomen op de tekeningen van Boele (nrs. 1 en 2) inmiddels zijn opgegroeid tot prachtige eiken. In 1960 werd de Zandberg gekocht door IJsselmuiden. De eiken werden gerooid en het terrein werd gebruikt voor woningbouw.

11. Door het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vertrokken op 2 augustus 1914 het instructie-bataljon en de hoofdcursus naar HoIland. Van 10 oktober 1914 tot 1 februari 1915 was in Kampen een internenngs-depot gelegerd, bestaande uitca. 1100 BeIgische militairen. Commandant was de Nederlandse majoor tit. F.A. Hoefer. Op 5 januari 1915 werd op de Zandberg in IJsseImuiden door majoor Hoefer aan de BeIgen een vaandeI aangeboden, met de Kamper kIeuren wit-bIauw en de BeIgische wapenspreuk L'union fait la force (Eendracht maakt macht). De majoor en zijn gezeIschap kwamen met de open landauer en het mooiste tweespan van Van der Weerd. Hier het moment waarop soldaat De Keyser dankt namens de Belgische soIdaten. Op de achtergrond de gei'nterneerden in carre en rechts het vaandel. Op 1 februari 1915 vertrokken de Belgen naar Harderwijk en rond 20 februari keerden het instructie-bataIjon en de hoofdcursus naar Kampen terug.

12. Van 1900 tot aan de Tweede Wereldoorlog vond op paasmaandag de traditionele "paaswei" plaats op de Zandberg. Vooral veel jeugdigen uit Kampen en IJsselmuiden trokken dan naar de Zandberg. Er waren een draaimolen, allerlei kraampjes en natuurlijk een grabbelton aanwezig. Het was er dan een gezellige drukte.Op deze kaart van 1910 ziet u een aantal bezoeksters, van zo rond de twintigjaar, op hun paasbest. Van links naar rechts zijn dit: 1. Hendrikje Snel; 2. Willempje Riezebos; 3. Geesje Netjes; 4. Anna Holtland; 5. Arendje

Gunnink; 6. Dientje Holtland; 7 ; 8 ; 9 ; 10. Woltertje v.d, Wetering; 11. Derkje van Dijk;

12. Hendrikje van Dijk (met spoormandje); 13. Niesje Pelleboer. De streekdracht, zie kaart 61 van deell, werd toen nog algemeen gedragen.

13. Op deze foto van omstreeks 1915 ziet u cafe "De Schietbaan" aan de Nieuwe Weg begin Plasweg. Het cafe is omstreeks 1850 gebouwd en als zodanig in 1935 opgeheven. De reehter gevellag tegenover de schietbaan, die door het Kamper garnizoen werd gebruikt. De lange zijgevel grensde aan de Zandberg. Het linker gedeelte van het pand was woonhuis voor de familie Albert Weever. Genoemd cafe was in hoofdzaak afgestemd op de soldaten die bij honderden elke dag op de Zandberg en de sehietbaan kwamen oefenen. Overigens konden de soldaten aIleen maar choeolademelk, melk, sigaretten, vulkoeken en koffie kopen. De alcoholisehe dranken waren in hoofdzaak voor de passanten. In 1974 is het pand afgebroken en later zijn ter plaatse bungalows gebouwd. Op de plaats van de grote bomen ligt nu de Van Diggelenweg uitkomende op de Burgemeester Van Engelenweg (toen nog Nieuwe Weg).

14.1. Chris Vahl; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8. Piet

Felix; 9. Klaas v.d. Berg; 10 ; 11. Gerrit Koetsier; 12 ; 13 ; 14 ; 15 .

................... ; 16 ; 17 ; 18 ; 19. Janna v.d, Vegt; 20 ; 21. Martha Rompel-

man; 22. Mina Bos; 23. DinaSellis; 24 ;25 ; 26 ;27 ; 28 ; 29 .

........ Weerdmeester; 30 ; 31. ; 32 ; 33 ; 34 ; 35 .

................... ; 36 ; 37 ; 38 ; 39 ; 40 ; 41. Klaas van de Beek;

42. Schinkel; 43 ; 44 ; 45 ; 46. meester De Lange.

15. Onze schooljaren op de lagere school aan de Dorpsweg in 1905. Wij zaten toen in klas 3. Rechts ziet u meester De Lange. Met behulp van de overlay nr. 14 kunt u zien - voor zover was na te gaan - wie wij zijn. Opmerking: het is erg moeilijk om de namen te weten te komen van diegenen die op deze foto staan. In het algemeen weten dat personen van 85 j",:r of ouder. Wie van u weet nog namen te noemen? Dit geldt voor meer foto's, maar in het bijzonder voor schoolfoto's. Gaarne bericht. Zie hiervoor het adres bij de inleiding.

16.1. Siebrand; 2. Gerrit v.d. Belt; 3. Geesje Hellendoom; 4. Aaltje Wezenberg; 5. Nellie van 't Zand; 6 Huisman; 7 .

................... ; 8. Coba van 't Zand; 9. Gerrigje Kalter; 10 ; 11. Jansje Wezenberg; 12. Annigje Wezenberg; 13. Mina

Meulenbroek; 14. Dirkje Huisman; 15 ; 16 ; 17. Berta Siebrand; 18. Marie Scholten; 19. Aaltje Scholten;

20.Roelofje Weerdmeester; 21. Jentje Koetsier; 22. Anna Koetsier; 23. Lucia Meulenbroek; 24. Rika Meulenbroek; 25. Geertje Katten-

berg; 26. Janna v.d. Belt; 27. Berta Wezenberg; 28. Berta van 't Zand; 29. Driesje Siebrand; 30. Anna Potkamp; 31. ; 32.

Albert Koetsier; 33 ; 34. Klaas Potkamp; 35 ; 36. Anton Vahl; 37. Jan Vahl; 38. Jan Esseling; 39. Gerard

Esselink; 40. Eefje Wielink; 41. HendrikJan Snoeier; 42. Andries Snoeier; 43 ; 44. Arend Kalter; 45. Willem Kalter; 46 .

................... ; 47. Albert Meuleman; 48. Jacob Meuleman; 49. meester De Lange; 50 ; 51. ; 52 .

................... ; 53. Johan Hubach; 54. Bertus Vahl; 55. Herman v.d. Berg; 56. Steven Pleiter; 57 Weerdmeester.

17. Onze schooljaren op de lagere school aan de Dorpsweg in 1910. Onze meester was toen meester De Lange. Met behulp van de overlay nr. 16 kunt u zien wie wij zijn.

18. In IJsselmuiden waren rond 1900 diverse mandenmakerijen. De afgebeelde mandenmakerij was van Gerrit Jan Hubach en was gelegen aan de Nieuwe Weg, nu Burgemeester Van Engelenweg nr. 113, hoek Meerpad. Tot 1985 was daar het rondhout-impregneerbedrijf van G. Rozendaal gevestigd. Baas Gerrit Jan komt de vorderingen van het werk bekijken. Een volleerd mandenmaker kon in een werkdag van tien uur gemiddeld tien manden maken. Men verdiende dan 15 cent per mand en had voor die tijd een goed weekloon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek