Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3470-5
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Op deze karakteristieke foto van 1930 ziet u rechts een boerderijtje aan het Boswegje, thans Hoepelweg nr. 19. Zoals u ziet was het Boswegje niet veel meer dan een zandpad. Net voorbij de hoge boom en stro-schutting is de splitsing van de huidige Hoepelweg-Rondeweg. Aan het begin van de Rondeweg ziet u de boerderij van Mense v.d. Belt waarvan de eerste van beide woningen in 1971 is afgebroken. Thans is ter plaatse nog een boerenbedrijf gevestigd van zoon Mense v.d. Belt. Ter plaatse is de Rondeweg vooral zondags nog een geliefde wandelroute, <lit vanwege de rust en aanwezige groenvoorzieningen. Houden zo! Links op de achtergrond ziet u de bebouwing van de Grafhorsterweg.

20. Op 4 februari 1825 werd ons land door een zware storm getroffen, waarbij Overijssel door het opgestuwde water uit de Zuiderzee overvallen werd. Op bijna tachtig plaatsen braken de zeedijken en het westen van de provincie kwam geheel onder water. Groot waren de verliezen aan mensenlevens, vee en gebouwen. Dirk Boele tekende op 23 februari 1825 "de linkervleugel van de dijkbreuk aan de Plas", gezien vanuit de richting van de Plasweg, achter garage Van Pijkeren. Op de plaats van het huis op de tekening vinden we nu perceel Grafhorsterweg 31. Voor het huis rechts is de aansluiting van de tegenwoordige Hoepelweg te zien. Achter de doorbraak is na de ramp de hogere "nieuwe einddijk" aangelegd, die aansluit op de Branderdijk. Op de voorgrond is de bij de doorbraak onstane kolk te zien. Helaas is van deze historisch en landschappelijk belangrijke kolk door voortdurende dempingen nog maar weinig overgebleven.

21. Nog een tekening van Dirk Boele: "Een Schokkerschuit op de Hoge Sandberg, 1825 na de watervloed van 4 Febr." (getekend op 15 februari). Ook het eiland Schokland had zwaar van de stormvloed te lijden. Visserschuiten die lossloegen, werden door de woedende golven tot bij Dalfsen meegesleurd. De schuit op de tekening kwam door de doorbraak aan De Plas en strandde bij twee huizen, die stonden op de plaats waar we nu Rondeweg 16 vinden. De tekenaar bevond zich op de plaats waar nu de kruising Rondeweg - Van Diggelenweg is. Rechts op de achtergrond de Hoge Zandberg (bij Rondeweg nr. 30). Links op de achtergrond zien we nog de "Mastebroeker Zeedijk" (Grafhorsterweg). De tekening geeft een beeld van de algehele ontreddering na de watervloed. De Hoge Zandberg is ook te zien links op afbeelding 25, maar dan van de andere kant.

~~~~~

~ A

22.1. ; 2. Jan v.d, Steege; 3 ; 4 ; 5 ; 6. Jan v.d. Belt; 7 ; 8. Jan

Vaandering; 9 Westendorp; 10 ; 11. ; 12. Hendrikje Hein; 13 ; 14. GeertjeSchinkel;

15. Geertje Vinke; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20. Albert Hutten; 21. mejuffrouw

M.G.H. Biekart;22. Teunis Vaandering;23 ; 24. WillemPenninkhof;25 ;26 ;27. Hendrik

Schreuder; 28. Andries v.d. Sluis; 29 .

23. Onze schooljaren in 1905. Onze jufwas mejuffrouw M.G.H. Biekart. Met behulp van de overlay nr. 22 kunt u voor zoverwas na te gaan zien wie wij zijn. Hebt u de oproep bij nr. 15 al gelezen?

·"
.f .i /
~ -; . I~·· j 24. .Aan de Plas, 28 Augustus 1841, avond 6 uur." Het was dikwijls een puzzle om de plaatsen terug te vinden waar Dirk Boele zijn tekeningen maakte, maar door het combineren van tijd, lichtrichting en oude kaarten is het toch gelukt. De boerderij op de tekening is thans gerenoveerd en wordt bewoond door de familie B. Hofland; het adres is Grafhorsterweg 43. Op de tekening kijken we in de richting van de Grafhorsterweg, die op ongeveer 50 meter afstand ligt. Rechts is de walkant van het vroegere oostelijke deel van De Plas, in de zuidelijke hoek tussen Plasweg en Grafhorsterweg. Het voetpad is nog aanwezig en de vroegere walkant is nog duidelijk te zien. Rechts achter de boerderij is de plaats waar later het huis van de farnilie G.K. Wieten gebouwd is (nr. 41). Op kaarten uit het begin van de 1ge eeuw draagt de hier getekende boerderij de naam "De Koekoek". Het is waarschijnlijk dezelfde als reeds in 1632 werd vermeld als "erve de Kouckouck" .

25. "Aan de Plas halverwege Grafhorst, 26 juli 1836, avond 7 uur." In het schetsboek van Dirk Boele is deze tekening van mooie aquareltinten voorzien. Met bovenstaande gegevens was ook dit mooie plekje terug te vinden, namelijk daar, waar de Hoepelweg uitkomt op de Grafhorsterweg. Deze laatste zien we rechts in het beeld schuin tegen de dijk oplopen, zoals nu nog het geval is. Wat nu de Hoepelweg is, loopt met een bocht naar links; bij de hoge boom is de splitsing met de Rondeweg. Van de daar gelegen Hoge Zandberg is het meeste inmiddels afgegraven. Op de voorgrond links is nog net de doorbraakkolk van 1825 te zien; hier staan nu de stallen van veehouder H. van Pijkeren. Vergelijk ook de afbeeldingen 20 en 21.

26.1. Piet van Rechteren; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ;

8. Willem Jan Bastiaan; 9 ; 10 ; 11. ; 12 ; 13 ; 14 .

................... ; 15 ; 16 ; 17 ; 18 ; 19 ; 20. TrijntjePotkamp;

21. Aaltje Schinkel; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ;26 ;27 ;

28 ;29 ;30 ;31. ;32 ;33 ;34 ;

35.Lammert Weever; 36. Klaas van Alfen; 37 ; 38. Willem van Rechteren; 39. Albertus Wezenberg.

27. Onze schooljaren aan de Dorpswegin 1913. Onze meesters waren meester Spit en meester De Lange. Met behulp van overlay Dr. 26 kunt u, voor zover was na te gaan, zien wie wij zijn.

28. Deze foto geeft een kijkje op de Bergweg rond 1930. De huizen op de foto zijn nog aanwezig. In het middelste huis (nu nr. 16/18) woonde toen de familie Hendrik van Unen. Hendrik van Unen was veehandelaar en veehouder; hij staat midden op de foto op de Bergweg. Door het luik in de schuur kijkt de zwarte dekhengst Adolf naar buiten. Deze hengst was eigendom van de firma Dijk uit Zwolle en Hendrik van Unen beheerde het dekstation. Het linker huis (nr. 14) werd in die tijd bewoond door de familie Harm Kliin, het huis rechts door de families Van Willen en Jannes Potkamp. De boerderij van Van Unen is de oudste van de drie huizen. Deze stond al aangegeven op de kadastrale kaart van 1818 met de naam "De HoI". Het gebied tussen Bergweg en Branderdijk, sinds het begin van de vorige eeuw "De Uithoek" genoemd, werd vanouds gebruikt voor tuinbouw en als weidegrond. Nu is dit gebied grotendeels ingenomen door het sportveldencomplex "De Uithoek".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek