Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3470-5
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. lets verderop aan de Bergweg vinden we deze boerenwoning (nr. 28). De foto werd gemaakt in 1938. Het huis hoorde, evenals het iets naar achteren gelegen nr. 24, bij het goed dat sinds ongeveer 1680 bekend was als Groot Balland. Voordien heette het Balland of Ballengoed. Het ontleende zijn naam aan de Kamper burgemeester Dirrick van Ballen, die het goed van 1571 tot 1594 in zijn bezit had. Hij kocht het als Holzender goed "in den Sandberch gelegen" van de Kamper dr. Golt, die gehuwd was met Armgard van Holtsende. Reeds in 1470 werd vermeld het land van Johans en Gosens erfgenamen Van Holtsende, gelegen achter de Grafhorster berg. Balland is een van de oudste goederen, behorende aan erfgenamen van IJsselmuiden. De Grafhorster berg, later ook genoemd de Kattenberg, is geheel afgegraven en lag aan de Plas, achter de plaats waar nu de gereedschapsslijperij is (zie ook bij afb. 30).

30. Zo zag in 1938 de noord-oost-gevel van het huis Bergweg 28 er uit. Het was toen eigendom van de familie Johannes Oostendorp, die het huis aan de voorzijde bewoonde en er het tuindersbedrijf uitoefende. In het achterhuis woonde toen de weduwe Femme Kltin. "Jannes" Oostendorp nam in 1908 het bedrijf over van zijn schoonvader, Hendrikus Zonnenberg. In 1910 werd er een nieuwe voorgevel gebouwd, die hethuis een heel ander aanzien gaf. Jannes Oostendorp zagen we al in deel1 op afbeelding 42. In 1941 werdhetbedrijfvoortgezet door zijn schoonzoon Egbert van der Linde, die getrouwd was met Grietje Oostendorp. Sinds 1976 wordt het huis bewoond door de familie A.F.A. Piederiet. Het is gerenoveerd en heeft aileen nog woonbestemming. Schuin tegenover Groot Balland lag aan de Grafhorsterweg Klein Balland, voor het eerst genoemd in 1681. Het werd in 1978 afgebroken, om plaats te maken voor het parkeerterrein van de Edah-supermarkt,

31. Vanaf de Bergweg verplaatsen wij ons naar Oosterhoit. Voordat wij de Oosterholtseweg, te beginnen nabij de Kruisweg, gaan verkennen gaan we in gedachten eerst even naar het andere einde van Oosterholt namelijk het gebied "de Sonnenbergh" tussen de Kamperwetering en de Sonnenberg. Achter de boerderij van Lammert van Regteren, nu Kamperwetering nr. 15, is omstreeks 1914 deze familiefoto gemaakt. De traditie werd toen nog in ere gehouden dat na de voorjaarsschoonmaak en v66r de hooibouw, de familie op bezoek kwam. Men kwam dan in de voor-namiddag met de brik of het rijtuig naar die boerenfamilie die het eerst nodigde. Een grote taart voor bij de koffie werd meegebracht. In de kelder stonden dan dozen vol gebak. Men kreeg eerst uitgebreid koffie met gebak. De vrouwen gingen de schoongemaakte woning en stallen bekijken en hadden wei het een en ander te praten. De mannen gingen het land, de gewassen en koeien bekijken en rookten een dikke sigaar. U ziet hier de mannen tijdens de wandeling. Van links naarrechts: 1. Jan van Regteren; 2. Egbert van 't Oever; 3. Lammert van Regteren met sigaar en dus de boer waar het bezoek plaatsvond; 4. Gerrit Bongers; 5. Piet van Regteren en 6. Helmich van't Oever, ook met sigaar. Daama kreegmen een borrel (ofmeer) met gebak. En dan washet tijd voor een uitgebreide koffietafel. In de avond, voor het donker worden, werden de paarden weer ingespannen en werd de terugweg naar de eigen hofstede aanvaard. Zo had men soms wei twee of driemaal in een week een voorjaars-familiebezoek.

32. Het voormalige Rechthuisje te Usselmuiden, gebouwd rond 1780. Dit huisje is getekend door A.J. Reijers, gemeente-architect te Kampen. In 1907 is dit huisje afgebroken. Het Rechthuisje heeft gestaan aan het begin van de trekvaart nabij de spoorbaan. Rechts op de achtergrond is een stukje IJsseldijk met de Zwolseweg te zien.

33. In 1859 IS op de hoek Oosterholtseweg-Nieuwe Weg deze rooms-katholieke kerk gebouwd. De bouwsom was toen all-in fI6.900,-. In 1919 is deze kerk afgebroken om plaats te maken voor de grotere, tegenwoordigekerk.

34. U ziet op deze kaart van 1941 het interieurvan de rooms-katholieke kerk aan de Oosterholtseweg. In verband met het 25-jarigpriesterjubileum van pastoor A.J. Leber is de kerk met bloemen en guirlandes versierd. In die tijd was de kerk geschilderd in de kleuren geel, bruin en blauw. In 1963 is het interieur in belangrijke mate veranderd door verwijdering van de communiebank en de preekstoel en verplaatsing met verandering van het hoofdaltaar. Ret interieur is aangepast aan de hedendaagse liturgieviering en werd opnieuw geschilderd en gesausd, hoofdzakelijk in een beige-witte kleur.

Theodora Elizabethstichting - IJselmuiden bij

35. Op deze kaart van 1914 ziet u de "Theodora Elisabethstichting" , tehuis voor oude mannen en vrouwen, aan de Oosterholtseweg 1. De stichting is genoemd naar Theodora Elisabeth Bouvier, de echtgenote van Christiaan H.A.A. Engelenberg. De heer Engelenberg, die onder andere burgemeester van IJsselmuiden was, liet bij zijn overlijden in 1910 aan de gemeente IJsselmuiden een legaat van f 100.000,na voor de bouw van het tehuis. Thans vinden de IJsselmuider bejaarden onderdak in "Huize Engelenberg" aan de Slenkstraat. Het tehuis aan de Oosterholtseweg is in 1973 afgebroken en ter plaatse is het gemeentehuis gebouwd. Rechts op de hoek in het midden ziet u een van de bewoners, Hendrik Jan Heman, bijgenaamd Herman Tot. Hij was erg klein en kon zich aileen op handen en voeten voortbewegen. De twee dames zijn personeelsleden.

36.1. ; 2. Mina Meulebroek; 3. Rika Meulebroek; 4. Marie Bottenberg;5. Jannes Bottenberg; 6. Jan Weever; 7. Lammert

Weever; 8. Baarsje Bosscher; 9 ; 10 ; 11. ; 12. Marie Meulebroek; 13 ; 14 .

................... ; 15. Roelofje Weerdmeester; 16. Klaas van Alfen; 17 ; 18 ; 19. Hendrikde Groot; 20. Roe-

lof Weever; 21. Grietje Yeneman; 22. Aaltje Schinkel; 23. Triene Potkamp; 24. Arend Jan Stoel; 25. Johannes Weerdmeester; 26. Jan

Yahl; 27 ; 28. Lammert Brink; 29. Jan Brink; 30. Jentje Brink; 31 ; 32. Mente Weever; 33. Piet van Regte-

ren; 34. meester Bosscher; 35. Willem Yah!; 36. Albertus Wezenberg; 37. Albertus Vahl; 38. Jan Boone; 39. Gerrit Prins; 40. Hendrika Wezenberg; 41. Dik Meuleman; 42. Willem van Regteren.

37. Onze schooljaren in 1914 aan de Dorpsweg. Rechts staat meester Bosscher. Met behulp van overlay nr. 36 kunt u zien wie wij zijn.

38. .Erf van J. Huyerin Oosterholt, 7 Sept. 42, des Avonds 7 ure, L. v. Voren invallend zonlicht." Dit tekende Dirk Boele aan bij deze mooie potloodtekening uit 1842. Met deze gegevens en oude veilingakten bleek het mogelijk precies de plaats van deze boerderij terug te vinden. Zij werd 18 jaar geleden afgebroken, om plaats te maken voor een nieuw woonhuis met schuren, Oosterholtseweg 12, van de familie A. Brink. Op een bord aan het huis zien we nu de naam .Vaders Erf' met eruaast geschilderd de oude boerderij. Op de kadastrale kaart van 1818 heette die boerderij "Schoonzigt". In de tijd van Boele begon voor de IJsselmuidenaren direct ten oosten van de Nieuwe Weg al Oosterholt. Nu ligt de plaats dicht bij het centrum van Usselmuiden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek