Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3470-5
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Deze foto uit 1947 geeft een typisch boerderijtje weer, in de bocht van de Oosterholtseweg, Meerzicht or. 2. Het wordt thans bewoond door Ab Meuleman. Op kadastrale kaarten uit het begin van de 1ge eeuw wordt het de "Blaauwmand" genoemd. Rechts ziet u een gedeelte van "huize Braam" tevens toIhuis voor Meerzicht. Links op de achtergrond ziet u een deel van een boerderijtje met rieten dak van Ab Siebrand, bijgenaamd Appie de Pikkert. De laastgenoemde opstallen zijn in 1970 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe woning voor Henk v.d. Berg.

40. Deze afbeelding van 1918laat een tuinderswoning zien bij Meerzicht aan de Trekvaart. Dit terrein werd ook wei genoemd .Jiet Boelebos". De eigenaresse, de weduwe Maria v.d. Berg, werd "Stovenmiete" genoemd. Zij was namelijk stovenzetster in de rooms-katholieke kerk. Miete had een dochter en twee zonen. U ziet van links naar rechts 1. Johanna; 2. Miete; 3. Herman; en 4. Gerrit. Op een zonnige morgen hadden zij best even tijd voor de fotograaf.

41. Op deze kaart van omstreeks 1900 ziet u de houten brug waarover de Oosterholtseweg de Trekvaart kruiste. Op dit punt ligt nu links de Veilingweg en kruist deze de Oosterholtseweg. U kijkt dus als het ware in de richting van de veiling. Afbeelding 28 van deel I geeft hier de situatie weer zo'n ruim 60 jaar eerder en dan kijkend in de richting IJsselmuiden. Ter plaatse van het boerderijtje staat nu een burgerwoning nr. 25.

42.1. Jantje Aarten; 2. Petertje Meuleman; 3. Geertje van Keulen; 4. Aaltje van de Steege; 5. Jentje Visscher; 6. Dina Nieuwenhuis; 7. Femmigje Brink; 8. Gerrigje Brink; 9. Grietje Brink; 10. Aaltje Landman; 11. Petronella v.d. Steege; 12. Maria van Dilgt; 13. Gerdina Nieuwenhuis; 14. Elisabeth Visscher; 15. Dina Bastiaan; 16. Willempje Doom; 17. Wichtertje Wielink; 18. Berendje Plender; 19. Geertje Meuleman; 20. Hilligje v.d. Steege; 21. Gerrigje Allon; 22. Johanna v.d. Belt; 23. Grietje Oostendorp; 24. Gerrigje Oostendorp; 25. Anna Riezebos; 26. MinaKip; 27. Hendrikje Rozendaal; 28. Aaltje Vaandering; 29. Klaasje de Velde; 30. Arendjev.d. Belt; 31. Grietje Riezebos; 32. Maria Heldoom; 33. Jantje Bultman; 34. Lubertha Brink; 35. Berendje Meuleman 36. Femmigje Kliin; 37. Christina de Ruiter; 38. Anna van Keulen.

43. Deze foto van 1935 is van de Hervormde Meisjesvereniging "Emanuel" van IJsselmuiden en Grafhorst. De foto is gemaakt bij de hervormde kerk aan de noordzijde van het kOOL Bij overlay nr. 42 zijn de namen vermeld.

44. Een oude boerderij gelegen aan de Oosterholtseweg. Op deze afbeelding van omstreeks 1930 ziet u het stamhuis van Engbert Pelleboer tegenover de huidige boerderij Oosterholtseweg nr. 38. Op het melkrek liggen de melkbussen en de zeie (melkzeef) te drogen. ,,'t Usien" is tegen de schuur aangebouwd. Men moest toen wei een eindje lopen om even wat te doen. Zoals vroeger gebruikelijk, was het bedrijfsgedeelte aan de straatzijde en het woongedeelte aan de weilandzijde. De reden hiervan was, dat dit voor de bedrijfsvoering gemakkelijk was en de boer en boerin konden het vee vanuit de woning in het oog houden. In 1933 is de boerderij afgebroken, de schuur en de daarvoor staande boom zijn nog aanwezig.

r'IYGH]:--iISUlfto; ~lODF.L·ZUI·F.L·BOERDgHlJ "DE VIERSPRO:O" OO'n H110LlI (Tl'SSCIIt:s Z\ OLLE ~:N KA)II'F.I<)

45. Op deze kaart van omstreeks 1900 ziet u de hygienische model-zuivelboerderij "De Viersprong" aan de Oosterholtseweg hoek Sonnenbergweg, bouwjaar 1875. U ziet mer de boerderij vanaf de achterzijde in de richting vanaf oost naar west ofwel de Oosterholtseweg in de richting van het dorp. De linker hooiberg is nog aanwezig en staat aan de Sonnenbergweg. De rechts op de kaart aanwezige ronde veestal staat aan de Oosterholtseweg en is evenals het links daarvan staande wagenschuurtje afgebroken. Eigenaar van de boerderij was Comelis de Kock, zuivelfabrikant en wethouder te Kampen. Bedrijfsleider of zetboer was toen Peter Teune. Omstreeks 1920 is de boerderij verkocht en hield als hygienische model-zuivelboerderij op te bestaan. De huidige eigenaar is Roelofv.d. Berg.

46. U ziet op deze kaart van ongeveer 1910 de uitspanning het melkhuisje "De Viersprong" in Oosterholt. Dit melkhuisje behoorde bij de boerderij van kaart 45. Het is in 1907 -1908 gebouwd door aannemer Jochem Rietman. Bouwsom f 3.543,-. De ingang van het terras was tegenover de Sonnenbergweg. Op het terras was het gezellig zitten en kon men er een glas melk drinken afkomstig van de nabij gelegen zuivelboerderij. De beheerder Jan de Vries woonde met zijn gezin aan de achterzijde van het complex. Het melkhuisje is in zijn gedaante nog te herkennen en wordt nu gebruikt als woning en veestal door de familie Harm v.d. Steege. Voorbij het melkhuisje aan de Oosterholtseweg in de richting van de Kamper Wetering waren tennisvelden. Rechts op de foto ziet u een deel van de hekwerken daarvan. Naast de tennisvelden woonde Warner Stoel, die het beheer over de velden had.

47. Op deze foto van omstreeks 1900 ziet u Jaap van Aarst in de winter met de melkwagen opweg naarzijn klanten. Jaap is hier 56 jaar. Hij bracht elke werkdag de bestelde fIessen melk, afkomstig van de hygienische modelboerderij "De Viersprong" bij een aantal vaste klanten. Een van de klanten was het ziekenhuis in Kampen. Behalve melkbezorger was Jaap ook kruidenier.

48. Hier weer een tekening van Dirk Boele: "Agterste gedeelte der Nieuwe Weg en Kruisweg, na IJsselmuiden ziende, den 10 July 1843 ... " De plek is gemakkelijk terug te vinden. We kijken vanafde Oosterholtseweg over de Nieuwe Weg naar de Dorpsweg, waar het huis "Meerburg" te zien is. Links op het paardeweitje werd later de Theodora Elisabethstichting gebouwd (zie afb. 35) en vinden we nu het gemeentehuis. Boele schreef "na IJsselmuiden ziende", want in zijn tijd verstond men onder IJsselmuiden aileen de bebouwing langs de Dorpsweg met de kerk als centrum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek