Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3470-5
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

R. K, School,

49. Op deze kaart van omstreeks 1920 ziet u de rooms-katholieke Jagere school aan de huidige Zandstraat. Links op de voorgrond is de reeds eerder genoemde Beek te zien. De Beek was een zijarm van het Meer beginnende nabij het tuinhuis "de orangerie" en liep vervolgens langs de huidige Zandstraat in de richting van het buitensportveld nabij de gyrnzaal aan de Slenkstraat. De Beek diende voor ontwatering van "de Slenk". Voorbij de schoolliep een landelijk weggetje met bomenrij in de richting van de Zandberg ter plaatse van de huidige Slenkstraat.

50. In 1890 koopt de kerkvoogdij een gedeelte van een terrein aan in het Westdorp. Dit terrein vormde voordien een geheel met "Meerburg" en was tot 1888 eigendom van Johan Heinrich van Hulst, sigarenfabrikant te Kampen. In 1894 werd er deze pastorie gebouwd, nu Dorpsweg 2. De eerste steen werd gelegd door dominee A. Renier. In 1963 is het perceel verkocht aan de Rabobank. In 1977 is de voormalige pastorie afgebroken en kwam er in 1978 ter plaatste een bankgebouw tot stand.

Huize Meerburg.

51. Wij vervolgen onze tocht langs de Dorpsweg en zien op deze kaart van 1920 ?? Huize Meerburg". Aan de hand van kaart 48 hebben we gezien dat deze behuizing reeds in 1843 bestond. In 1888 was dit pand in gebruik als buitenverblijf van Johan Heinrich van Hulst, sigarenfabrikant te Kampen, te zamen met een door hem in 1885 gebouwde oranjerie en een grote tuin, doorlopend tot aan de Nieuwe Weg. In 1888 heeft hij zijn bezit in vier percelen verkocht en hij vertrok in 1889 naar Amsterdam. Na 1889 waren er een wasserij en blekerij van Hofschulze in gevestigd, daarna was het in gebruik als dokterswoning (dokter Blanken) en thans is het een dagverblijf voor gehandicapten. Jammer dat dit karakteristieke gebouw misschien plaats moet maken voor nieuwbouw.

IJsselmuiden. - Dorpstraat.

52. Wij bevinden ons nu even voorbij "Meerburg" en zien op deze kaart van 1920 reehts de openbare lagere school. Deze school is in 1974 afgebroken om plaats te maken voor een nieuwe school, die 15 meter naar achteren is gebouwd. Op de plaats van de oude school bevindt zich nu de speelplaats. De toen nog aanwezige bornen gaven een karakteristiek landelijk beeld aan de Dorpsweg.

..

. -j

i. -,X' . ," ?

. ~ ~ .... ~

" ~

53. Op deze foto van omstreeks 1904 ziet u de voorgevel van huize "Java", thans de zijgevel van Dorpsweg nr. 37 waar de groente- en fruitwinkel van H. v. d. Belt is gevestigd. Dit huis is omstreeks 1760 gebouwd door een gepensioneerd kapitein van het Indische leger. Op elk benedenuiteinde van de topgevel stond een pokhouten beeldje, in de vorm van een leeuw, met het onderschrift "Ja-va". Rechts ziet u de timmerwerkplaats van Rietman. Op de voorgrond in de tuin staat Jochem Rietman.

54. 1. Gerrit Jan Sneeloper; 2 ; 3. Jan van Dijk; 4. Albert v.d. Belt; 5. Jan Willem Sneeloper; 6. Jan Selles; 7. Gerrit

Snoeyer; 8. Hermina Snoeyer; 9. Berend Jan Felix; 10. Arend Felix; 11. Jaap Snoeyer; 12. Jan de Vries; 13. RoelofWaghteveld; 14. Kees

Selles; 15. Kees Felix; 16. GerritPotkamp; 17. Geertje v.d. Belt; 18. meesterLoodsma; 19 Erdsieck; 20 Erdsieck; 21. Ger-

dien Sneeloper; 22. Geertje Zwerus; 23. Anna de Vries; 24. Jantina de Vries; 25. Tonia Bos; 26. Trijn van Dijk; 27. Trui Scholten; 28.

Mina Scholten; 29. meester Smid; 30 van Dijk; 31. ; 32. HendrikBrink; 33. Klaas v.d. Belt; 34. Henkvan

Dijk; 35. Harm Bos; 36. Thijmen Zwerus; 37. Hendrik Vahl; 38. Arend Sneeloper.

55. Onze sehooljaren aan de Dorpsweg in 1921. Wij zaten toen in klas 4. Onze meesters waren links meester Loodsma en reehts meester Smid. Met behulp van overlay nr. 54 kunt u zien wie wij zijn.

56. Op deze kaart van omstreeks 1904 ziet u de Dorpsweg, gezien vanaf de Kruisweg. De kinderen op de voorgrond zijn van links naar rechts: 1. Jantina Bouwhuis (half te zien); 2. Aaltje Koetsier; 3. Mientje Koetsier; 4. Grietje Tuinman; 5. Sjanet Renier; 6. Klaas Wagteveld; 7. Jan Snoeyer; 8. Hendrik Rietman; 9. Johan Sail (met hoepel); 10. Margje Sybrand; 11. Hendrika Kanis; 12. Geertje Tuinman en 13. Comelis Tuinman (B6Ilegien). Aan de linkerzijde van de straat ziet u een karakteristiek boerderijtje, dat is afgebroken. Daarop volgend een middeleeuwse woning, in de volksmond beter bekend als .Jiet blauwe huis", die in 1971 is afgebroken. Daar voorbij drie aaneengesloten woningen met lage witte gevel die zijn vervangen door nieuwe woningen, nu nrs. 42,44 en 46. Ter plaatse van de tuinmuur met aansluitende woning aan de rechterzijde is nu de aansluiting van de Hogehuisstraat. Bijzonder leuk was het dat de heer H.K. de VeldeHarsenhorst, die in deze woning is opgegroeid, vanuit Tauzangia in New-Zealand zijn reacties zond betreffende deze kaart. De daarop volgende woningen bestaan nog, behalve de uitspringende woning waar bakkerij Van de Kruisweg was gevestigd, die in 1920 afbrandde. De van de 12e eeuw daterende romaanse toren van de hervormde kerk is een van de oudste bouwwerken van IJsselmuiden.

? led Htn "'crk Ystel muiden

/' (/" I:'
-
., 57. U ziet op deze kaart van omstreeks 1925 de hervormde kerk aan de Dorpsweg. Mede naar aanleiding van een artikel in de Kamper Courant van 1883 weten wij dat de oudste kerk van IJsselmuiden dateert van v66r de 12e eeuw en bestond uit een vierkant gebouw van twaalf schreden lang en breed, zonder toren, met aan de oostzijde een plat, gesloten koor met houten zolder. In de 12e eeuw is het kerkje vergroot en is ook de toren in romaanse stijl gebouwd. In de 15e eeuw is de kerk gewijzigd en vergroot tot een gotische kerk met 5/8 gesloten koor. In 1848-1849 werd de kerk aan de noordzijde van het schip vergroot met een transept. In 1912 is een dwarsbeuk aan het schip van de kerk gebouwd. De kerk is in haar huidige vorm met 920 zitplaatsen dus in vijfbouwfasen tot stand gekomen.

58. U ziet op deze foto een deel van het interieur van de hervormde kerk. De eikehouten Nachtsmaaltafel en de bijbehorende banken dateren van 1647 en zijn enig in Europa. Deze tafel en banken hebben tot de havezate .Het Hooge Huys" behoord en zijn in 1795 door het schoutambt van IJsselmuiden aan de kerk overgedragen. De eikehouten kansel is in 1680 van prachtig wagenschot gemaakt en weelderig versierd met vruchten en bloemen. (Wagenschot komt tot stand door zware eikebomen te ringen, in te kepen, het vocht af te tappen en na verloop van tijd te rooien.)

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek