Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A.K. Versteeg
Gemeente
:   Ysselmuiden
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3470-5
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Groot IJsselmuiden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Dorp-weg - IJ's~lmliden

59. Op deze kaart van omstreeks 1900 kijken wij vanaf de Grafhorsterdijk in de riehting van de hervormde kerk. Reehts ziet u een boerderij van 1791, die in 1985 is gerestaureerd en tegenover de Veenstraat staat. Links staat de voormalige oude hervormde pastorie, later deels woonhuis en deels werkplaats van timmerbedrijf Frits Felix op de hoek van de Veenstraat (vroeger bekend als ,,'t Weggien") thans woning en slagersbedrijf Roeland. Op de pastorie stond de naam "Pomona". Niet bekend is door wie en wanneer die naam is aangebraeht. Pomona was in de Romeinse mythologie de godin van tuin en ooft. Bij de pastorie behoorde een uitgestrekte tuin met veel en versehillende soorten vruehten.

60. 1. Willem Visscher; 2. Willem Tuinman; 3. Jan Tuinman; 4. Jan Beens; 5. Albert Penninkhof; 6. Gerrit Bosman; 7. Willem van Enk; 8. Johannes de Vries; 9. Albert Koetsier; 10. Hendrik Beens; 11. Zwier Riesebos; 12. Bertus Klooster; 13. Gerrit Schinkel; 14. Klaas Klooster; 15. Jentje Hubach; 16. Gerrie van Asselt; 17. Klaasje van Dijk; 18. IJfke Oegema; 19. Mieke Schinkel; 20. Femmie van der Vegt; 21. Hennie Goudbeek; 22. Dirkje Haze; 23. Maria Bastiaan; 24. rneester Ravenhorst; 25. rnejuffrouwv .d. Wal; 26. mejuffrouw Van Leeuwen; 27. rnejuffrouw Van Dijk.

61. Onze schooljaren in 1929 aan de Dorpsweg van de hervormde school in klas 2. Onze meester en jufs waren meester Ravenhorst, juffrouw v. d. Wal, juffrouw Van Leeuwen en juffrouw Van Dijk. Met behulp van overlay nr. 60 kunt u zien wie wij zijn.

62. "In IJsselmuiden na by den Dyk, des avonds 6 uur, 1 Sept. RG 1841." Op deze tekening van Dirk Boele zien we het westelijke deel van de Dorpsweg, tussen de Veenstraat en de Grafhorsterweg. Op de tekening zien we dat de Dorpsweg toen nog maar een smalle zandweg was met een brede berm. De boerderij rechts stond op de plaats, waar we nu een rijtje woningen vinden (ongeveer nr. 87c). Deze werd het laatst bewoond door de familie Jan Wezenberg. Op de inzet ziet u Jan Wezenberg (met hoge pet) in 1933. Het tweede huis rechts is nog aanwezig en wordt thans bewoond door de familie Andries Bos (nr. 91). De twee boerderijen aan de linkerkant zijn afgebroken en ook bier is inmiddels een vrijwel aaneengesloten bebouwing gekomen. De hooimijt aan de linkerrand hoorde waarscbijnlijk bij de boerderij, gebouwd in 1791, Dorpsweg nr. 68, thans bewoond door de familie C. Vahl en de weduwe J. Brink.

:.gSCII1111 idcn 6i i :1{olllpcn

63. Deze kaart van 1904 geeft een beeld van de landelijk gelegen en schilderachtige Baan. Voordat in de 17e eeuw de Nieuwe Weg werd aangelegd, was de Baan de directe verbinding tussen Kampen en IJsselmuiden. In een archiefstuk van rond 1610 wordt de Baan een vrij voetpad genoemd, .weleer genaempt die touwbane" . In die tijd mocht er in de Baan niet worden gefietst op straffe van een kwartje boete en dat was toen niet mis. Rechts op de achtergrond de hervormde kerk (met toren) met aan de noordzijde van het schip het in 1849 aangebouwde transept. In het rechts achter het geboomte schuilgaande boerderijtje nr. 39 woonde Gerrit Kok. Links ziet u de bebouwing van een boerderij als overblijfsel van de havezathe "Het Hooge Huys" .

64. Deze voorstelling geeft een fragment weer van het schilderij "Wintergezicht op IJsselmuiden" dat in het begin van de 17e eeuw vervaardigd werd door de bekende Kamper schilder Hendrick Avercamp (1585-1635), ook wel "de Stomme van Campen" genoemd. Het hier afgebeelde tafereel werd door de schilder gezien vanaf "de Slenk", achter de hervormde kerk, thans de omgeving van de Markeresstraat, hoek Veenstraat. Op de voorgrond ligt een turfschip. In de 17e eeuw voeren de schuiten van IJsselmuiden over het zogenaamde Nieuwe Meer langs de Mastenbroekse Vaart naar (het toen nog niet aan de IJssel gelegen) Zwolle. Rechts op de voorgrond ziet u de verdwenen havezathe "Het Hooge Huys", Deze voormalige adellijke behuizing is ook te zien op het bekende wintergezicht op Kampen van Barent A vercamp (1663), aanwezig in het Stedelijk Museum van Kampen.

65. We laten u nog een keer de Baan zien, maar dan na 1912. Dat is te zien aan de in 1912 gebouwde middenbeuk aan de kerk. Rechts ziet u het toegangsbruggetje naar het erf van Gerrit Kok, Baan nr. 39. Links ziet u een boerderijtje als laatste overblijfsel van de havezathe "Het Hooge Huys". Deze boerderij is in 1935 afgebroken. De laatste bewoners waren Harm Scholten en familie. Er bevinden zich drie personen in de tuin, geheellinks staat de boerin Aale Scholten, vrouw van Hermanus Scholten. In een kerkespraak van 1659 wordt de havezathe "Het Hooge Huys" te koop aangeboden: een wel doortimmert voortreffelijk huis op de meer tot Isselmuden voor Campen gelegen, met zijn toebehoor en de gerechtigheid, als namelick ses woningen daartegenover, hof en boomgaart, daran de visscherien op 't Meer, 't holden van zwanen, met det holtgewas en de gerechtigheid van de baan, 't welck strekket van het voorgeschreven Hooge huys tot in de graft van de schans voor de stad Campen, een seer bequame gelegenheit om bij een adelijk persoon te worden bewoont.

66.1. Aaltje Hubach; 2. Jennie v.d. Wal; 3. juffrouw Schinkel; 4. Roelofv.d. Akker; 5. Wim van Asselt; 6. Wim van Asselt; 7. Teunis Noordman; 8. Gerrit van Dijk; 9. Fenna Pelleboer; 10. Boukje Beens; 11. Femmie Felix; 12. Dina Huisman; 13. Coba Riezebos; 14. Nelie Kramer; 15. Willie Rook; 16. Hendrikje Penninkhof; 17. Alie Schreuder; 18. Roeli Mandemaker; 19. Hennie Esselink; 20. Jentje van Pijkeren; 21. Grietje van Oene; 22. Grietje v.d. Vegt; 23. Jennie van Dieren; 24. Janna Scholten; 25. Rietje de Lange; 26. juffrouw Allon; 27. Zwaantje Westendorp; 28. Engeltje Westendorp; 29. Hendrikje Pelleboer; 30. Riekie Nak; 31. Ada Broekhuizen; 32. Gerrie Kroes; 33. Jentje Koetsier; 34. Grietje Siebrand; 35. Geertje Sellis; 36. juffrouw Westerink; 37. Arend Rook; 38. Johannes Felix; 39. Piet v.d. Wetering; 40. Arend Rozendaal; 41. juffrouw v.d. Wal; 42. Willem Pelleboer; 43. Dirk Netjes; 44. Albert Goudbeek; 45. meesterBriene; 46. Andries Westendorp; 47. Henk Schreurs; 48. Harm Noordman; 49. Jan Breman; 50. Willem Bastiaan; 56. Geert Brink.

67. Dit is het linker gedeelte van een schoolfoto in 1937 van de hervormde lagere school "Eben Haezer" aan de Dorpsweg. Wij staan op de totaalfoto met z'n 206en; op dit deel van de foto staan onze jufs en meester, juffrouw Allen, juffrouw v.d. Wal, juffrouw Westerink, juffrouw Schinkel en meester Briene. Met behulp van overlay nr. 66 kunt u zien wie wij allemaal zijn.

68. 1. Arend Jan Hubach; 2. Hendrik van Asselt; 3. Gerrit Jan Potkamp; 4. Willem Schreuder; 5. Gerrit IJssel; 6. Herman Klooster; 7. Gerrit v.d. Berg; 8. Gerrit Witteveen; 9. Dirk Brink; 10. Gerrit Brink; 11. Marie Beens; 12. Hennie Brink; 13. Dina Klun; 14. Berendje Netjes; 15. Jentje Pelleboer; 16. Jentje Riezebos; 17. Ada Westendorp; 18. Hennie Esselink; 19. Harmpje Penninkhof; 20. Gretha Oostenbrugge; 21. Jannie v.d. Berg; 22. Gerrie Potkamp; 23. Marrie Rietman; 24. Riek Wielink; 25. Klaasje v.d. Linde; 26. Rika van Dijk; 27. Dirkje van 't Oever; 28. Dina Klooster; 29. Dina van 't Oever; 30. Aaltje Bosman; 31. Mannie Lammerts; 32. Bertha Klooster; 33. Alie Snoeijer; 34. Jentje Riezebos; 35. Klaas v.d. Belt; 36. Lammert van Rechteren; 37. Willem v.d. Belt; 38. Gozewinus van Asselt; 39. Henk Riezebos; 40. Gerrit Rozendaal; 41. Henk Kroes; 42. Gerrit Visser; 43. Gerard Tuinman; 44. Aaltje v.d, Linde; 45. Rika Schinkel; 46. Wichertje Riezebos; 47. Harmpje Penninkhof; 48. Jennie Rozendaal; 49. Cornelia Bastiaan; 50. Jentje Koersen; 51. Wilie v.d. Belt; 52. juffrouw Rietman; 53. Jannie Driesen; 54. Berendje Klooster; 55. Truitje Felix; 56. meester Ravenhorst; 57. Femmie Schreuder; 58. Engeltje van Ittersum; 59. Trui Bos; 60. Gerrie Brink; 61. Hendrik Witteveen; 62. Jan Schreuder; 63. Annes Tuinman; 64. Johannes Bas-

tiaan; 65. ThijmenHaze; 66. HenkKroes; 67 ; 68. Henk Scholten; 69. Henk van Dijk; 70. Henkv.d. Vegte; 71. Derkvan

Pijkeren; 72. Fre Oostenbrugge; 73. Henk Mandemaker; 74 ; 75. Gerrit Kliin; 76. Jan Beens; 77. Kees v.d, Belt; 78. Oost

van Asselt; 79. Peter van Enk; 80. Gerrit Klooster; 81. Jan Kattenberg; 82. Gerrit Rozendaal; 83. Albert Hubach; 84. Roelof v.d. Sluis; 85. Egbert van't Oever; 86. Gerrit Willem Fix; 87. Herman Bruins; 88. Lammert Rook.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek