Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Auteur
:   M.M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1457-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Voorwoord

Voorafgaande aan de gemeentelijke herindeling in WestFriesland leek het mij een goed moment om u aan de hand van oude ansichten mee te nemen door de gemeente Stede Broec. Beginnende bij de buitenhaven van Broekerhaven via de oude dorpskernen van Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek tot aan het Evendeel.

De gemeente Stede Broec zoals wij die kennen is op

1 januari 1979 ontstaan doar de samenvoeging van de gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek.

Ook in de Middeleeuwen kende men een grondgebied met de naam Stede Broec. Dit gebied was veel groter dan het huidige Stede Broec. Op 2 augustus 1364 werden de darpen Boeven Kerspel en Grote Broec bij besluit van hertog Albrecht van Beieren met elkaar verenigd om gezamelijk de Stede Broec te varmen. Op 13 oktober 1402 werd Luttike Broec aan het grondgebied van Stede Broec toegevoegd en op 20 april 1403 Hoech Kerspel. Het grondgebied van Stede Broec strekte zich toen ongeveer uit over de tegenwoordige darpen Bovenkarspel, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Andijk. Samenvoeging van de dorpen was dus al meer dan zeshonderd jaar geleden aan de orde. In de Napoleontische tijd is Stede Broec rond 1811 uiteen gevallen in vier afzonderlijke gemeenten, te weten: Andijk, Bovenkarspel, Grootebroek en Hoogkarspel.

Dit boekje is met foto's uit de verzameling van Martien Reus samengesteld, die nog niet eerder zijn gepubliceerd, aangevuld met enkele foro's die welwillend aan mij voor publicatie werden afgestaan. Daarvoor mijn hartelijke dank. De foro's geven een goed beeld van hoe men in die tijd leefde en werkte. De saamharigheid was in die tijd erg groot, men had een hechte band met elkaar en daardoor een bloeiend verenigingsleven. Het was in die jaren een hard bestaan. De arbeidsdag ving aan bij het krieken van de dag (omstreeks vier uur), en eindigde 's avonds om zeven uur. De werkweek was van maandag tot en met zaterdag, een vrije zaterdag was toen nog niet aan de arde. Van sociale voorzieningen had men ook nog nooit gehoord. De ouderen die geen eigen inkomen hadden, moesten noodgedwongen door hun kinderen worden onderhouden. Doorgaans woonden er drie generaties in een woning, wat nogal eens voor de nodige problemen zargde.

Ik wil een ieder bedanken voor de verleende medewerking, zoals het afstaan van foto's en het doorgeven van persoonsnamen op de geplaatste ansichtkaarten.

Ik wens u veel kijk- en leesplezier toe!

Martien Reus

1 De Buitenhaven van Broekerhaven in 1925: een haven die in die jaren druk bevaren werd. Vele goederen werden hier overgezet,

bovendien meerden de schepen hier af om de op de Zuiderzee gevangen ansjovis af te leveren bij de visafslag. Door de aanleg

van de Afsluitdijk,19 2 71933, verdween de ansjovis uit het Ilsselmeer en daarmee de bedrijvigheid in de buitenhaven. Op de

foto zien we op de voorgrand het vrachtschip de 'Hinderburg' en op de achtergrand de zouterij, de visafslag en de taanderij.

2 De buitenhaven van Broekerhaven met op de achtergrond enkele schuren met opschrift: Handelsraad, 1. T.B., Centraal Bureau. In de jaren vijftig

werd er kunstmest opgeslagen, die los werd gestort en in de maand februari door de tuinders per schuit werd afgehaald en direct over het land uitgestrooid.

Dit betrofkalizout en super. Voordat de tuinder zijn aardappels ging poten werd er nog eens stikstof gestrooid. Tegenwoordig is dit een samenstelling van

A.S.F. en wordt in een keer uitgestrooid. De schuren zijn verdwenen, hier staat nu de werkplaats van Ben Vermeulen.

3 De houtzaagmolen van Simon Bakker in Broekerhaven. De foto is genomen in 1916, want op dat moment beg on de sloop van de molen. De aannemer staat boven tussen de wieken. De molen dreef de machines aan om het hout te zag en; als er geen wind was kon men dus niet zagen.

4 Winkelweek, van de middenstanders in Broekerhaven, in 1934. Staand voor de slagerij van Oote-

man, staat op de borden onder andere te lezen: 'Ooteman maakt dus voor mij de fijnste worstsoor-

ten; bater, kaas en eieren steeds verkrijgbaar, C.].de Pater'. Oak de baby aan de fles heeft zo zijn reclame

met opschrift: 'Zoo gezond wordt oak uw kind.'

5 De tocht Broekerhaven. Deze ansichtkaart is verzonden op 30 juli 1913. Ook de achterkant van deze kaart is beschreven en geeft de familie een uitno-

diging om op 3 augustus naar Grootebroek te komen om samen met hen de kermis te vieren.

De molen is gebouwd in 1848. De man in de schuit

gaat te aardappels rooien; hij heeft de benodigde mandjes in zijn schuit. Rechts aan de slootkant een zogenaamde poepdoos waar men in die jaren zijn

behoefte moest doen, hetgeen in de wintermaanden tijdens vorst een groot probleem was.

de Tocbt Broekerhavc

6 De Broekerhaven met op de achtergrond de hervormde kerk. De foto is verzonden op 28 juni

1 930. De Broekerhaven was toen nog met spoorbomen beveiligd; het huis werd bewoond door de spoorwegwachter. Als er een trein op komst was moest hij de spoorbomen laten zakken. Nu is hier de Florahalte.

7 De opening van de Pieter Fransenschool in 1954 ging gepaard met een delegatie van onderwijzers en leden van het gemeentebestuur. Enkele namen zijn, van links naar rechts: Jan Iordens, Klaas Bakker, gemeentearchitect Cor Weel, juf Smit, meester Zwanenburg, burgemeester Elders, Arie Dekker en wethouder Piet Bakker. Niet aIle namen waren te achterhalen. Ongeveer veertig jaar later is de school gesloopt en zijn er woningen voor ouderen gebouwd. De straat daar heet nu Kardinaal Willebrandshof

8 Hoofdstraat hoek Broekerhavenweg in 1957. De handwagen staat voor het

hekwerk van de hervormde kerk, die ook verdwenen is. Geheellinks de fietsenhan-

del van de familie Geerling. Dit pand is ook tegen de vlakte gegaan ten behoeve

van de uitbreiding van HotelOud.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek