COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Auteur
:   M.M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1457-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9 Het toenmalige brandweerkorps op het CNB-terrein. De foto is genomen rond 1946. De personen

op de bovenste rij, van links naar rechts: P. de Smeth,]. Windt, A. Bertrand,]. Huitema, C. Takken,

]. Botman, P. van Eyk, P. Sreneker en 1. v. d. Pal. Op de onderste ri], van links naar rechts: P. Boon, N. Elders,

v. d. Gulik, ]. Geerling en WBotman.

1 0 Bovenkarspel: ook de middenstand heeft haar steentje bijgedragen bij de opzet van de Westfriese Flora. Hier zitten in een

van de hall en van de bollenveiling met op de achtergrond bollenmanden, van links naar rechts: Iaap Ooteman, Jan de Wit,

Trien Elders en Nic Elders. Staande vierde van links Trien Boekweit, naast haar haar man Klaas de Boer en voorts Anne Tames,

mevrouw Groen, mevrouw Schouten, Alie Rood, Jannie Dral en mevrouw BaasSuiker.

1 1 Bovenkarspel rand 1935. De rails van de paardentram is reeds verwijderd, maar de klinkerbestrating, die later werd

vervangen door asfalt, is nog aanwezig. Geheellinks cafe De Halve Maan, daarnaast een . diggelewinkel' . Ook manufacturier Piet de

Wit ontbreekt niet en de winkel rechts, de Drie Witte Flessen, verzorgde de verhuur van kop en schotels aan de verschillende

cafes. Ook voIgt er nog een kapper met op het uithangbord ? coiffeur , en op de achtergrand staat de rooms-katholieke kerk.

12 De foto laat de verbreding van de hogesluisslootbrug in Bovenkarspel

zien. Dit werk werd uitgevoerd op 27 april 1953 onder toezieht van archi-

teet Cor Weel. Geheellinks Jan Best en Piet Rood. Met kruiwagen Iaap Laan en

vele anderen. Reehts twee dames die het personeel van koffie voorzien.

13 Nederlandse Burgerbescherming. Dit was in de oorlogsjaren 1940-1945 de ondergrondse. Deze mens en hielpen de onderduikers aan eten en drinken, ze deden overvallen op postkantoren en andere instellingen om aan bonkaarten te komen en

's nachts werd er bij dropping en geassisteerd. De vliegtuigen kwamen vanuit Engeland aangevlogen en drop ten geweren en soms voedsel. De fota is genomen voor het voormalige gemeentehuis van Bovenkarspel. Enkele namen zijn, van boven, van links naar rechts: Piet v. d. Jagt, Arie Slagter, B. de Lange, op de motorfiets Dirk Kok, Henk

v. d. Pal, Josephus Mathot, W Duijs, J. Kaspers, K. Bakker, C. Peerdeman, drie onbekenden, Th. Kok,

N. van 't Hof, een onbekende, J. Koster, C. Groot, een onbekende en C. Faber.

Op de tweede rij: D. Tol, de heer Deen, de heel' Boon, 1. Deen, H. Pennekamp en Ib, Oud.

14 De rooms-katholieke kerk van Bovenkarspel, een prachtig monumentaal bouwwerk met daarnaast de pastorie. Op deze plaats is na de sloop in 1964 een nieuwe kerk verrezen. Deze foto is genomen op 15 augustus 1908 en verzonden naar mejuffrouw A. Hartog, pastorie Oosthuizen.

, .

15 Nogmaals de roomskatholieke kerk van Bovenkarspel, maar nu wordt het prachtige bouwwerk daadwerkelijk gesloopt.

Op deze foto is duidelijk te zien dat de sloopwerkzaamheden een aanvang hebben genomen.

Dit gebeurde dinsdag

15 augustus 1964.

16 De Hoofdstraat te Bovenkarspel met rechts de kruidenierswinkel van Jan Elders. Boven de winkeldeur is duidelijk de naam van de farnilie te lezen. Dit pand is gesloopt en ter plaatse is een nieuwe winkel gebouwd. De familie Elders is goed vertegenwoordigd. Zo zien wij Trijntje Hooiveld en haar man Jan Elders en hun kinderen Lena, Trien, Cor, Mart, Nic en Io Elders.

17 Foto uit 1925, de personen staan voor de Gasstraat, nu de Outger Iacobszstraat, met geheel links Willem Ooteman, de

betaalmeester van de veiling De Tuinbouw, met een koffertje contant geld achterop zijn fiets. Zo bracht hij het geld van de geveilde

producten bij de tuinders rond; dat was toentertijd nog mogelijk! De man op de fiets is Jan Windt, geheel rechts Harry Hanff, die

werkzaam was bij de toenmalige gasfabriek.

18 Muziekvereniging Crescendo te Bovenkarspel, opgericht op 1 mei 192 9 . Op deze foto wordt het eerste lustrum gevierd, in 1934. De namen zijn nog te ~ .~hterhalen. Onderste rij, van links naar rechts:

Floris Schaper, Leo Pennekamp, Arie Schaper, Iaap Sikking, Woud Schaper, Antoon Groot, Cor Coppens en Arie Beemster. Verder: Knelis Deen, Klaas Peerdeman, Henk van Veldhoven, een onbekende, pastoor Brouwer, Piet van Westing, een onbekende, DIke Frankena, Henk Dijkman, Iaap Laan, Piet Visser, een onbekende, Henk Schooneman, Joost Botman, een onbekende, Bas

Ooteman, Piet Laan, Tiens Peerdeman, Doede Deen, C. Schoutsen, Meindert Deen, Iozef Heirnans, Tienus Schooneman, Cern Jong, Toon v. d. Meulen en PietAppelman.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek