Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Auteur
:   M.M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1457-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

29 Deze kaart is verzonden op 15 augustus 1915. Dit stuk grond is gelegen aan de tocht; nu is daar de

exporthandel van de firma Schipper gevestigd. Op de achtergrond het station Bovenkarspel-Grootebroek.

De mensen zijn aan het tulpen bossen, wat in die jarennog op de koudegrond gebeurde. Enkele

namen: Abram Groot, Pieter Groot, Berend Schimmel, Jan Rood en Aga de Jong.

30 Veiling De Tuinbouw gezien vanaf de Burgemeester Stuifberglaan. Hier met kantoor, opslagruimte en los- enlaadplaats van

Cor van Kleeff Boven het dak van de loads is nag net de nok van het vroegere station BovenkarspelGrootebroek te zien.

De bloemkoolvaten van de vroegere bloemkoolfabriek uit Grootebroek werden daar opgeslagen. En de tuinders maar wachten tot-

dat hun producten geveild werden, waarna er mocht worden gelost.

31 Vaarveiling De Tuinbouw; de foto werd vanaf de brug De Schakel genomen. Bloemkool, bloemkool en nog eens bloem-

kool. Op de achtergrond het veilinggebouw: De schuiten moesten door de zo geheten kippenloop om bij de kooplieden te komen

om ze hun producten aan te bieden. De kool werd in die jaren nog in houten bakken aangevoerd en via de groothandel naar de

groenteboer gebracht, die op zijn beurt de klant van een bloemkool voorzag.

32 Vaarveiling De Tuinbouw ging op 9 mei 1980 in vlammen op, het prach-

tige monumentale gebouw was niet meer te redden. Slechts de fundering is het

enige overblijfsel dat nog dagelijks te zien is. En zo kwam er een einde aan 88

jaar veiling De Tuinbouw, die was opgericht in 1892.

33 De grens Bovenkarspel-Grootebroek met rechts de fietsenzaak met benzinepompen van de

familie Smit. Ook de boerderij van boer Spil is goed waarneembaar. Maar ook die boerderij moet, net als

de overige woningen, plaatsmaken om het winkelcentrum Streekhof te kunnen realiseren. De

scheiding tussen de twee dorpen is nog zichtbaar aan het naambord met opschrift Bovenkarspel.

34 De intocht van pastoor Petrus de Hoog, zittend in een landauwer, op 30 september 1898. Zo'n gebeurtenis werd in vroeger jaren groots gevierd. Ze rijden op de Zesstedenweg ter hoogte van nr. 9; het pand wordt nog steeds bewoond en is nabij de Schaperstraat. De pastoor is overleden op 23 januari 1903 te Grootebroek en werd aldaar ook begraven.

35 De Dorpsstraat in Grootebroek, die later werd omgedoopt in Zesstedenweg. Waarom deze naam? In 1364 had Grootebroek stadsrechten. Er waren zes dorpen bij elkaar, die in 1811 uiteenvielen. Vandaar de naam Zesstedenweg. Rechts de boerderij van de familie Krijger die in augustus 1973 is gesloopt. Het perceel wordt nu gebruikt als parkeerterrein en is gelegen tegenover het cafe De Stoep. De foto dateert van

1 9 1 5. De schilders links op de foto zijn van de firma Breed en deze had zijn schildersbedrijf op de plaats waar nu de winkel van Piet Koomen is gevestigd.

36 Vrijwilligers aan het werk om de kas van de Fanfare Irene 'te spekken'.

Zij zijn bezig in de Compagniestraat om vodden op te halen; de personen zijn,

van links naar rechts: Jaap Eg, Dirk Temme, de heer Bakker, Jan Eg, een onbe-

kende, Antoon Reus en Jan Schouten.

37 Deze foto is genomen vanaf de noordzijde van de Compagniestraat. Op de achtergrond de boerderij van Dirk Koster. Dit pand brandde in 1937 af en ter plaatse is een nieuwe waning gebouwd, nu bewoond door D. Brinkman, Zesstedenweg 61 . Achter deze waning was in 1915 oak nag een klein straatje met acht waning en die werden bewoond door Klaas Reus, Hoek, Iaap van Slot, Willen Glimm en anderen. Op de foto zijn te zien, van links naar rechts:

Iaap Groot, Ma de Vries, Klaas Schoernaker, Jacob Groot, Mekke Groot, Trijntje Mantel en Alie Groot.

38 Brand, wat in die jaren dikwijls voorkwam, aan

de Zesstedenweg 70, op

7 november 1923. En was geen gebrek aan toeschou-

wers, We noemen enkele namen: Jacob Lambo, Sjef Desaunois, Klaas Molenaar, Cor Tambach, Jan Eg, Buijsman.T, Mazee, F. Bimmer-

man, Trien Bakker, Annie Broersen, Bets Buijsman en Gerrit Nieuweboer. Deze is op 13-jarige leeftijd op weg naar het land van zijn

vader tijdens het opsteken van her zeil te water geraakt en verdronken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek