Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten

Auteur
:   M.M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1457-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek, Bovenkarspel en Lutjebroek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39 De woning in de Snoekstraat 1, destijds bewoond door de familie Noordeloos. Zittend Trijntje Botman en haar man

Pieter Noordeloos. Ook zijn kinderen - van links naar rechts Dina, Pe, en Gretha - ontbreken niet. Pieter Noordeloos is vele

jaren gemeentesecretaris van de gemeente Grootebroek geweest, ook heeft hij verschillende boeken geschreven over de

geschiedenis van Grootebroek en omstreken.Vandaar dat de Pieter Noordelooslaan haar naam aan deze man te danken heeft.

40 Deze foto is verzonden ap 22 april 1939. De huidige Zesstedenweg, met geheellinks de waning van

de familie Zwarthaed die het veld maest ruimen vaar de aanleg van de Burgemeester Schrijnderlaan.

Oak de naast deze waning gelegen bakkerij van R. Hagtignius maest daarvaar wijken. Rechts de onder-

wijzerswaning die wordt bewaand door mevrouw Bleijendaal.

41 De Zesstedenweg vanuit westelijke richting gezien. De klinkerbestrating is nag niet vervangen door asfalt. Ook het trottoir

moet nog worden aangelegd. Links de vroegere burgemeesterswoning en de woning van de hoofdonderwijzer. Daarnaast de

ingang naar de toenmalige Sint Jozefschool- nu de Uilenburcht - dan het pand dat werd bewoond door de familie Bakker-

Spruit. Deze woning moest het veld ruimen voor het speelterrein van de Theresiakleuterschool.

42 De eerste paal voor de bouw van de Theresiakleuterschool wordt in de grand geslagen.

Dit gebeurde in april 1 953 onder het toezicht van het schoolbestuur. Enkele namen: pastoor Bijl, Nico

Reus, burgemeester Cramwinkel, bij de Hollandse heistelling met lange jas Cees Sistermans en er zijn

ook twee zusters in habijt aanwezig.

43 Foro uit 1905, de dames staan even te poseren op de rails van de toenmalige paardentram. Ze zijn gekleed in de dracht

van die tijd. Op de achtergrond de Ark en het torentje van het gemeentehuis, geheel rechts het cafe 'Het Wapen Van Grootebroek'

en de prachtige bomenrijen waar het dorp in die jaren rijk aan was.

44 De Zesstedenweg was nog voorzien van straatstenen. De bestrating tegen de gevel was van de woningeigenaren. Dat was in vroegere [aren de gewoonte, later werd dit overgedragen aan de wegbeheerder en kon het trottoir worden aangelegd. Dit pand was gelegen naast 'De Schult'. Maar ook deze prachtige woning met haar rolgordijnen en sierlijke deur moest plaatsmaken voor nieuwbouw.

De bewoners in die jaren waren Jan Bruin en zijn vrouw Iant]e Broertjes. We zien ze met Annie Koomen voor hun woning staan.

45 Muziekgezelschap Kunst na Arbeid, opgericht op 25 februari 1913. Deze fanfare had het heel moeilijk in die jaren. In het toen kleine dorpje waren twee korpsen: St. Cecelia en Kunst na Arbeid. Later zijn ze samen gegaan en ontstond muziekkorps Irene. Op de foto, eerste rij, van links naar rechts: Cor Spek, Jan Sijm, Dirk Essen, Nic Windt, Cor Bakker, Dorus Reijn, Andries Raven, Ioop Deen, de heer Oud en Iaap Peerdeman. Tweede rij: Cor Brandsen, Dirk Schoeneman, Arie Kaag (dirigent), Floor Spek, Arie Haakman, Frans Laan, Vok Bakker, Gerrit Bakker, Wippie Nieuwboer en Siem Oud.

Derde ri]: Dorus Schoeneman, Jan Keeman, Remmert Bakker, Pe Peerdeman, Piet Haakman, Paul Bakker, de heer Koomen, Jan Spek, Pietje Bakker en Gertje Bakker.

46 De molenbuurt in Grootebroek, waar in vroeger jaren deze molen heeft gestaan, vandaar deze straat-

naam. De molen maalde in het verleden tarwe, die per schuit werd aangevoerd. Het onderhoud werd te

duur en de molen moest worden afgebroken. Op de achtergrond is de hervormde kerk nog zichtbaar.

47 De vraegere Dorpstraat, nu Zesstedenweg, rand 1935. Met geheel links de woning van Mein-

dert Noordeloos. Het pand is gesloopt en vervangen door een nieuwe woning. De derde woning was de

winkel van moeder en dochter Kruk, die is vervangen door een nieuwe, bewoond door de familie

De Wit. Ook rechts zijn bijna al deze woningen vervangen door nieuwe woningen.

48 Deze foto is genomen in 1945, tijdens het bevrijdingsfeest. Men he eft vlaggen van de landen die ons

bevrijdden in de hand.

De namen van de personen zijn, van links naar rechts:

Trien van derThiel, Jan

Bakker, Annie de Wit, Siem Boos, Katrien Neefjes en Piet Sneeboer. Onderste rij, van links naar rechts: Cees

Neuvel, Gre Hoff, Marie Buijsman, Dien Buijsman en Antoon Hoff

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek