Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 1

Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3710-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groeten uit Grootebroek. [Oosteinde]

9. Op de voorgrond rechts de kruidenierszaak van A. van Westing, annex kapperszaak. Tevens werd er sterke drank verkocht. Dat is nog te zien op het bordje bovenin de houten poort waarop staat vermeld: "volledige vergunning". Voor de winkel ziet u, van rechts naar links, S. van Westing, J. van Westing en mevrouw K. Onneweer, echtgenote van A. van Westing. Naast de winkel ziet u de woning van K. Buisman, die in 1927 .werd gesloopt, waarna er een stagerij werd gebouwd. Momenteel is ex een boekhoudbureau gevestigd. De andere huizen zijn allemaal gesloopt en daarvoor in de plaats zijn er nieuwe panden verrezen. De boerderij van de familie Koster (waarvan u het dak met de schoorsteen ziet) is in 1937 afgebrand. In de winkel van familie Van Westing is nu de eafetaria van P. Vriend gevestigd.

== ~

=

10. Het muziekgezelschap "Kunst na Arbeid", dat ondanks goede prestaties het altijd heel rnoeilijk had en door een deel van de bevolking nooit is erkend. Enkele personen, waaraan Kunst na Arbeid heel wat te danken had wil ik hierbij noemen. Namelijk de tweede van links zittend op de tweede rij, J. Rein, vervolgens van links naar rechts: C. Oud, W. de Moel, directeur A. Kaag, A. Haakman, F. Laan, D. Schoeneman, C. Brandsen en J. Sijm. Knielend uiterst rechts:W. Nieuwboer, achter hem In. Buijsman de vaandeldrager en naast hem de grate trom-slager G. Bakker.

(gezic~1 (9reelebree~

11. Overzicht Zesstedenweg. Op de voorgrond rechts het winkeltje van weduwe R. Bakker (Roelofsen Trijn). Daarvoor een hondekar zoals er toen meer reden. Links op de voorgrond de huisjes van G. Buijsman en D. Bakker, beide gesloopt en opnieuw gebouwd. Waar het winkeltje van weduwe R. Bakker stond staat nu een nieuw huis bewoond door Jac. de Wit. In het huis van G. Buijsman woont nu J. Keeman en in dat van D. Bakker is de winkel in elektriciteitsartikelen van C. Kok gevestigd. Op de achtergrond zien we rechts de rooms-katholieke en links de hervormde kerk.

.1elutra t

12. Gezicht op de Melkstraat. Rechts op de voorgrond zien we de melkzaak van P. Jonker. Hij leunt links op de voorgrond tegen het hek. De Melkstraat heeft zijn naam ontleend aan de melkzaak van P. Jonker. Op de achtergrond mevrouw Broersen (Kee Laan) met het kind aan de hand. Links op de voorgrond het huis van D. Windt (metselaar) dat nu wordt bewoond door R. Deen.

13. Cafe "De Goede Verwachting". De man in de witte jas links is M. Onneweer, de eigenaar van het cafe annex slagerij. De vrouw met Westfriese kap en het kind op de arm is zijn echtgenote Duw Deen. Waar het groepje mannen staat was ook de ingang naar de slagerij, maar met de jaarlijkse kermis werd daar een biljart gezet en kon men zich vermaken. Daar gebeurde dan het zogenaamde afkloppen. Dit ging om borrels en wie het hoogste bod deed mocht beginnen.

GROOTBBR.OBK

14. De Zesstedenweg in 1914. Links op de voorgrond de woning van M. Eeken, nu bewoond door Jac. Oud. De twee mannen op de foto zijn Jan Boon en ene Van der Gulik, die goudsmid was. Naast de woning van M. Eeken het zogenaamde armenhuis dat in drie gedeelten werd bewoond, Het is nu gesloopt evenals de daarnaast staande woning van J. Kreuk. Er is een parkeerplaats aangelegd en een toegangsweg naar de bejaardenwoningen en het uitbreidingsplan Hoge Sluissloot.

GROOTBBR.OBK.

15. De Zesstedenweg in 1912 vanuit het oosten gezien vanaf dezelfde brug als de vorige foto. De huizen aan beide kanten zijn gesloopt en opnieuw opgebouwd. In het midden van de straat ziet u nog de ouderwetse petroleumboer met de toen gangbare kar.

Dorpssiraat, 81'oofe6-"or'

16. De Dorpsstraat, nu Zesstedenweg geheten. Een foto uit 1900. De vrouw met hu1 en het kind in de wagen is B. de Wit, achter haar B. Reus, die op theevisite gaat bij A. Reus (peet Antje). De toren is van de rooms katholieke kerk, die in 1925 is gesloopt en daarna op dezelfde plaats weer opgebouwd. Op de voorgrond rechts het woonhuis van J. Ursem (schilder) later gesloopt om er een speelp1aats aan te leggen voor de lagere school. Daarnaast de woning van hoofdonderwijzer Maas. Diens zoon Chris was ook onderwijzer en had de bijnaam "ho mijn hoed", omdat hij dat eens riep to en zijn bolhoed afwaaide.

Ph,t, los. Nuss, Amsterdam. No 7171

GROOTE BROEK.

17. Nogmaals de woning van meester Maas van de andere zijde gezien. De groep meisjes op de foto hebben allen nog volgens de toenmalige mode boezelaars voor. De plaats waar de waning van meester Maas stand is nu een parkeerplaats geworden. De andere huizen zijn allemaal gesloopt en door nieuwe vervangen.

18. Een foto uit 1912 van de rooms-katholieke lagere school, met aile schoolklassen, Het huis van schilder In. Ursem is verdwenen en er ligt nu een speelplaats. V ziet onder anderen: Marie Visser, M. Bakker, G. Nieuwboer, F. Botman, G. Bakker, A. de Wit, A. Metres, A. van der Jagt, B. Broersen, M. Groot, A. Tol en J. Bakker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek