Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 1

Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 1

Auteur
:   M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3710-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Naast de lagere school (nu parkeerterrein) zijn op 18 augustus 1919 zeven huizen afgebrand. Aangezien er toen met de hand pomp geblust moest worden kon door dit primitieve materiaal dit soort branden nooit goed bestreden worden. Enkele namen van mensen op de foto, van links naar rechts, onder anderen: W. Ooteman, J. Boon, F. Bakker, K. Smit (Loel genaamd), A. Keernan, Th. Buisman, J. Baas, K. Bakker, J. Vlam en C. Eeken. Van de kinderen noemen we onder anderen: E. Omerzu en Th. Reus.

20. Nogmaals een foto van na de brand van 1919. U ziet de grote ravage die de brand aanrichtte. Doordat er weI eens een tekort aan mankracht was om de handpomp te bedienen, was ieder die in de buurt was verplicht op aanwijzingen van de brandmeester (A. Sneeboer) te helpen met pompen. De narnen waren niet allemaal te achterhalen maar om er enkele te noemen: de tweede van links is J. Tames, dan Th. Buisman, W. Ooteman, Jansje Laan (met de hul op), naast haar met de fles azijn haar zuster, die in paniek daarmee begon te blussen. Verder C. Eeken en K. Bakker, de timmerman.

't , eeshuis met Patronaat.

GROOTEBROEK.

21. Links het vroegere weeshuis (nu Schuilhoeve) waar de kinderen werden ondergebracht als de ouders overleden waren, U ziet de versierde hekjes en de gaslantaarnpalen die iedere avond door de lantaarnopsteker werden opgestoken. Boven het poortje de leeuw, boven de huisdeur een voorstelling van de twee wezen. De bomen zijn gekapt en daar is nu de ingang naar de St.-Elisabethstraat. Deze naam is gekozen omdat het weeshuis voor de hervorming zo heette. Zittend op de stoep onder anderen Cath. Bakker, G. Bakker en T. Botman.

qrootebroek Patronaatstichting

22. Foto uit 1910. Ret naast de kerk gelegen patronaat was een soort jeugdgebouw en in dezelfde stijl gebouwd als de oude kerk. Hierin werden door diverse verenigingen de vergaderingen gehouden en konden de leden van de gezellenvereniging biljarten, kaarten, enzovoort. Op de voorgrond reehts ziet u nog een gedeelte van de kerk. Ret patronaat kreeg, omdat er geen sterke drank gesehonken moeht worden, de naam "water- en vuurhuis", Men kan ook nog een stuk van de winkel van Rinke zien, een horlogerie, waarin een kleinzoon van die man nu nog hetzelfde beroep uitoefent.

23. Een foto van het muziekgezelschap "Sint-eecilia", opgericht in 1912 door pastoor Teule. De foto is genomen in het patronaatsgebouw voor het toneel en geeft tevens een overzicht van het interieur. lk 'Nil voistaan met het noemen van enkele personen. Op de voorste rij van links naar rechts: B. Thomas, P. Duin, Sjef Des, Jo Laan en P. Laan. Op de tweede rij van links naar rechts als vijfde de oprichter, pastoor Teule en ais vierde de directeur Beekman. Staande achter de grote trom D. Temme die jarenlang voorzitter was.

24. Het herstraten van de Zesstedenweg tegenover de St.-Elisabethstraat in 1922. Zoals u ziet zijn meteen de rails voor de paardetram verwijderd. De straatmaker met hoed is vermoedelijk ene Borman, de jongen met muts en schop (derde van links) N. Ligthart en net voor de fietser (geknield) Jo Thomas. Rechts het huis van C. Noordeloos en daarnaast dat van P. Beemsterboer (Stokke Piet) die in de tweede wereldoorlog met paard en wagen een taxibedrijf dreef. Hier staat nu de winkel van P. Sneeboer.

~ROOTEBHOEK nabij de "110 kstraat.

25. Op de voorgrond links de schoenwinkel van J. Noordeloos, de dames die er voor staan zijn Anna en Marie Vet. Rechts met witte jas slager P. Brugman. In het huis waar de dame in het zwart voor staat is nu de snackbar van Sinnige gevestigd. Daarnaast het huis van Schrikker, nu van Berkhout en meer naar achteren rechts het huis van Marijtje Visser. Verderop het zaadpakhuis van Van Waveren, in 1926 gebruikt als hulpkerk, dat nu heeft plaats gemaakt voor de lagere school voor jongens, St.-Jozef. Het tweede huis links was van Keersemaker en is ook gesloopt. Nu is er de meubelzaak van J. Koomen gevestigd,

PhDto IDS. Nuss, Amsterdam. ND 7282

~~c---~~

GROOTE BROEK.

26. Het grote huis links, waar nu de toonzaal van J. Koomen is gevestigd, was van Jan Snoek. Het gebouwtje met palen en ketting heeft plaats moeten maken voor de ingang van de Snoekstraat, die daar is aangelegd op het land van Jan Snoek, vandaar ook de naam. In de groep personen die op de foto voorkomen is de man in het midden met de stok vermoedelijk F. Laan. De foto dateert van 1900.

27. De Snoekstraat in 1913. De vrouw in het poortje, voor de schuur waar nu schoenmaker P. Veld woont, is de echtgenote van Jan Snoek. Deze straat is ontstaan in 1903. U kunt nog zien, vooral achterin de straat, dater aan beide zijden nog gebouwd wordt. In het huis in aanbouw, links op de voorgrond.heeft later de gemeentesecretaris P. Noordeloos gewoond. De brug achter de handwagen is reeds verdwenen.

28. Het huis van Jac. Kok (de melkboer) in de Snoekstraat. Op de foto zien we zijn schoonmoeder Meinoutje Brink-Bakker, bij, zoals gebruikelijk was, de boenbank aan het pannen schrobben, Dit gebeurde vaak buiten. De roepnaam van Meinoutje was Moinum Bakker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek