Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 2

Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3711-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ret is a1weer een poosje ge1eden dat de eerste uitgave "Grootebroek-Lutjebroek in oude ansichten" van Martien Reus verscheen. Die uitgave heeft zodanig aangeslagen dat het alleszins verantwoord mocht worden gevonden om over te gaan tot het sainenstellen van een tweede dee1, dat hierbij het licht ziet en waaraan uiteraard weer vee1 zorg door de samensteller is besteed.

Ret betreft in casu dus niet een herdruk van het eerste deel, maar een voortgang daarvan. De aan1eiding daartoe werd duidelijk uit gesprekken met diverse inwoners van Lutjebroek en Grootebroek met daamaast de romantiek van het verleden, die steeds weer uit de vele ansichtkaarten naar voren komt. De nostalgie naar hoe het in het verleden was in de beide dorpen tot 1979 samen vormende de gemeente Grootebroek, maar vanaf dat jaar een dee1 van de nieuwe gemeente Stede Broec - en het ve1e beschikbare materiaa1 rechtvaardigen dus ook uit dien hoofde een voortzetting van de eerste uitgave.

Ook deze keer is weer gepoogd om de weergegeven foto's zo goed mogelijk naar voren te halen door een korte omschrijving onder de foto's en tevens door voora1 voor wat betreft personen de namen van hen te vermelden, In zeer vee1 gevallen is de samensteller er

in geslaagd die namen te achterhalen, maar he1aas moest hij toch een enkele keer die naam schu1dig blijYen. Die ontbrekende namen doen echter zeker geen afbreuk aan het totaal van deze uitgave. Ret is zonder meer de moeite waard om ook van de inhoud van deze tweede uitgave kennis te nemen.

A1s de lezer er van uit mocht gaan dat dit boekwerk van bijzondere historische waarde is, dan moet hij wel in ogenschouw nemen dat het boekje geen geschiedenis weergeeft, maar ons vee1eer oude herinneringen doet opha1en en daamaast de mogelijkheid biedt om vergelijkingen te trekken tussen de tijd van toen en onze hedendaagse dorpen Grootebroek en Lutjebroek. Vooral de k1eding van de mens van toen en nu en de ve1e veranderde plaatselijke situaties zijn daarbij opvallend en op de voorgrond tredend.

Alles bijeen en zoals reeds eerder gezegd, ook deze tweede uitgave verdient zeker aller aandacht en men doet zichze1f te kort a1s men daarvan geen kennis gaat nemen.

Gaame wordt deze tweede uitgave in ieders warme belangstelling aanbevolen en wordt degenen die een bijdrage hebben ge1everd aan de totstandkoming hiervan, hartelijk dank gebracht.

1. Deze foto uit 1925 toont de vaarveiling zoals er to en geveild werd. De kooplieden zaten in de banken en zagen de koopwaar langs varen. Hier ziet u de bloemkoollos in de sehuiten. Het "vaarveilen" is in 1975 overgegaan in het "neerzetveilen". In 1980 is het gebouw afgebrand. Enkele namen van kooplieden zijn: geheel links P. Jong, seeretaris, dan J. v.d, Lee, derde van links D. Steltenpool, D. Bloemendal, S. Oud, geheel reehts de drie gebroeders Reus, J. Bakker, met bolhoed C. van Kleeff en Sehrikker en achter hen J. Boon en K. Buisman.

2. Het station Bovenkarspel-Grootebroek zoals dat er rond 1920 uitzag, De dubbele rails werden gebruikt om de goederenwagons in de kuil te rangeren en de tuindersprodukten per trein te vervoeren. Geheel reehts is het betaalkantoor van de veiling te zien. Het station is in 1973 gesloopt en er is to en een geheel nieuw station verrezen.

3. Een foto uit 1928 van de Stationsweg, zoals hij toen werd genoemd. Nu is het de Stationslaan. Wat nu asfalt is, waren vroeger straatklinkers. Aan beide zijden lag een slootje en via een bruggetje kon men de woning bereiken. Beide sloten zijn nu gedempt. Geheel op de achtergrond is het postkantoor te zien. Enkele personen zijn: op de bakfiets S. Duys, dan Th. Bet, Thecla Duys en Griet Groot.

4. Deze foto toont de grens Grootebroek-Bovenkarspel. Het trottoir is later aangebracht. Voor de slagerij, toen van Jaap Wever, nu van zijn zoon Th. Wever, ziet u van links naar rechts: L. Hoogland, Jan Wever, ri, Wever, J. v.d. Peil, op de motorkap S. Groot, de man met zijn voet op de treeplank is J. Kluun, eigenaar van de veewagen, en naast hem zien we Jaap Wever en K. Deen.

5. Onafhankelijkheidsfeest 1913 met de praalwagen van de zouaven aan het Oosteinde te Grootebroek. Ret huis reehts op de voorgrond is van J. Kuin. Dit huis is gesloopt en er is een nieuw gebouwd. Geheel reehts de woning van Jaap Smit. Niet te zien is de rijwielzaak van Nie. Smit, De man die het paard aan de teugels heeft is Dorus Dol en de man op de rails (met pijp) is S. Broersen. Staande op de wagen K. Lakeman, naast de wagen P. Ligthart, geheellinks Mien Wortel (de vrouw met de lange jurk) en J. v.d. Gulik. Geheel reehts, staande voor het hek, Jan van Slot, een heel bekende dorpsfiguur.

6. De Dorpstraat, nu Zesstedenweg, tussen de Tuinbouwweg en de Esdoornlaan. De woningen van V. Bakker en J. v.d. Oord zijn gesloopt en geheel daarachter staat een nieuwe woning, bewoond door J. Bimmerman. De mensen zijn bezig om de eerste elektrische aansluitingen aan te brengen. Dit gebeurde rond 1920. Zittend voor de wagen: Jan Suiker, Jaap Laan en Klaas Kay. Eerste van rechts is Abram Vriend, naast hem, met fiets, H. Bulten, de postbesteller. Tevens staan er enkele opzichters op de foto, onder anderen Piet van Eijk.

7. Een direct na de Tweede Wereldoorlog genomen foto van de Zesstedenweg, ter hoogte van de Esdoornlaan, met het fanfarekorps "Irene". De woningen geheel rechts werden toen bewoond door A. Doef en Jaap Peerdeman, daarnaast staat de woning van Th. Rood. Deze woningen zijn gesloopt en nu staan daar de woningen van B. Ruiter en P. Neefjes. Op de foto herkent u de volgende personen. Eerste rij links: Will em Bakker, Piet Dud, Theo Schooneman, Th. Schouten, P. Veld en C. Bakker. Tweede rij links: P. Bot, C. Schooneman en A. Keeman. Derde rij links: P. Schoeneman, J. Essen, N. Sijm, P. Duin, Japie Schooneman en C. Appelman. Eerste rij rechts: C. Brandsen, P. Bot, V. Kaagman, D. Essen, D. Appelman, N. Potter en N. Buisman.

8. Een foto uit 1900: de smederij van Jan Windt. Deze smederij bevond zich achter de huidige broodwinkel van de firma Vriend. Geheel rechts staat Arie Sneeboer, werkzaam als vuurwerker bij Jan Windt. Hier is hij bezig aan het aambeeld. Geheel achter zien we Jan Windt (met snor) en links staat leerling Coppert,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek