Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 2

Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3711-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. De brand van 18 augustus 1919. Er zijn toen zeven huizen afgebrand. Dat kwam in die tijd vee1 voor, voornamelijk door het gebruik van primitief materiaal. Op de achtergrond ziet u de toenmalige 1agere school, later werd dit de tuinbouwschoo1 en nu is het een parkeerterrein. Enkele namen zijn: derde van links Gre Hinke, M. Buysman, achter haar P. Oud, staande met zijn fiets aan de hand de zoon van meester Maas, hangende tegen zijn fiets P. Boon en achter hem P. Tulp.

~rGGtebrGe(

20. Een foto uit 1905, genomen nabij de rooms-katholieke kerk. De woning geheel links, waar de vlag uithangt, is in 1919 atgebrand, maar herbouwd. Daarnaast de woning van C. Thomas, de koster van de kerk. Ook deze woning is afgebroken en herbouwd. Hij wordt nu bewoond door P. Broersen, Hierna komen de armenwoningen van het weeshuis, Net als vele andere zijn ook deze verdwenen. Op de achtergrond het weeshuis (nu de Schuilhoeve), waar de kinderen werden ondergebracht wanneer de ouders overleden waren. De toren van de hervormde kerk is eveneens te zien. Links P. Buijsman, toen afslager aan de veiling "De Tuinbouw".

21. Een foto van het mannenkoor "Zang en Vriendschap", genomen op 2 mei 1927 achter de toen in aanbouw zijnde room s-katholickc kerk. Zittend, van links naar rechts: R. Berkhout, C. Essen, G. Broersen, K. de Wit en C. Thomas. Tweede rij, van links naar rechts: P. Jong, meester Rijnja, A. Koomen, A. Rood, J. Coppens, P. Bot, S. Ooteman, S. de Wit en S. Schaper. Derdc rij, van links naar rechts: A. Sneeboer, P. Broersen, S. Kok, meester Polman, Kees Schaper en Jaap Bimmerman.

9roofebroeh

~. X J(erk me! ff'as!o;'ie'

22. Een overzicht uit 1905 van de rooms-katholieke kerk en de pastorie. Zoals u ziet een moo! monumentaal gebouw met blind en voor de ruiten en een prachtig sierhek. Dit alles is rond 1925 gesloopt en op deze plaats is de huidige kerk gebouwd.

23. Een overzicht uit 1922 van de Zesstedenweg ter hoogte van de Snoekstraat. Links de woning van Schrikker, nu van Berkhout. Ook de woningen van N. Ligthart en P. Beemsterboer (in de volksmond "Stokke Piet") zijn waarneembaar. Deze twee woningen zijn vervangen door nieuwbouw. U ziet de rooms-katholieke kerk zonder spits. Deze is in 1915 wegens ouderdom afgebroken. Enkele namen zijn:

J. Deen met pet op en hand aan het hek, derde van links P. Boon, vijfde van links R. Hagtingius, naast hem P. Hagtingius, J. Clay, C. Boon, achter hem, met hoed en fiets, A. v.d. Spruijt, achter hem, op de fiets, F. v.d. Pol en tussen de rails Gerard Schrikker. Geheel op de achtergrond een zuster in habijt.

24. De Snoekstraat gezien vanaf de zuidzijde, Geheel links, staande voor haar kruidenierswinkeltje, Mina Bakker. Deze winkel is nu verbouwd tot woning en wordt bewoond door R. Appelman. Vervolgens ziet u Jan v.d. Jagt, de gezusters Duin, L. Sijm, T. Sijm, A. Koster en F. Starn. Geheel rechts M. Dol met haar vier kinderen en achter haar D. Rood.

25. Overzicht van de Zesstedenweg in 1918, kijkende in oostelijke richting. Geheellinks staat nu de JosmarschooL De eerste woning rechts wordt nu bewoond door mevrouw Hinke, daarnaast staat de woning van Jan Snoek, naar wie de Snoekstraat is genoemd. Eerste van links (met hoepel) Piet Rinke, de dame links, met hoed, is A. Vet en naast haar staat Q. Kistenmaker. Tweede van rechts D. v.d. Pijl, naast haar Marie Bot en Mie Bot, achter haar T. Mantel en dan, met fiets, P. Jonker.

26. Overzicht van de Zesstedenweg met geheeIlinks de burgemeesterswoning. Deze woning wordt nu bewoond door M. Reus. Daarnaast het zaadpakhuis van Van Waveren, dat tijdens de bouw van de kerk als noodkerk werd gebruikt. Dit pakhuis is gesIoopt en nu staat er de woning van de hoofdonderwijzer van de JosmarschooI, de heer BIeijendaaL Dan voIgt de woning van vrouwtje Bakker. Deze woning moest ruimte maken voor de Theresiaschool.

UiIQ. lb. Bimmerma ?. lutj.br ?? k.

R. K. Kerk. GROOTE BROEK.

27. Een heel mooi en rustig overzicht van de Zesstedenweg in 1901. Het dorp was toen rijk aan bomen. Deze bornen rnoesten echter ruimte maken om de weg te kunnen verbredcn en de trottoirs te kunnen aanleggen. Geheellinks is nog een stukje van de woning van notaris Verhees te zien. Geheel rechts was de woning van notaris Pool, later van de familie Zwarthoed. Deze woning is gesloopt en op deze plaats is de Burgemeester Schrijnderslaan aangelegd.

Dorp lraat. GROOTEBROEK.

28. Nogrnaals de Zesstedenweg, vanuit het oosten gezien. Geheel links ziet u de woning van Zwarthoed, daarnaast de woning van Cor van Kleeff. Deze woning is gesloopt en op die plaats is nu de Rabobank gevestigd, Vervolgens ziet u de woning annex bakkerij van Rier Hagtingius. Ook deze percelen zijn verdwenen en daarvoor in de plaats zijn twee nieuwe woningen gebouwd, die bewoond worden door L. Koomen en G. Kaagman. Op de achtergrond is de hervormde kerk te zien,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek