Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 3

Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 3

Auteur
:   M.M. Reus
Gemeente
:   Stede Broec
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5655-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Drie maal is scheepsrecht

Grootebroek en Lutjebroek in oude ansichten deel1 heeft een voorwoord van de toenmalige burgemeester J.N. Stuifbergen. Hij prees daarin de inzet van Martien Reus. Dat was achttien jaar geleden. Hoe actueel is die uitlating nog vandaag de dag. Uit de voormalige gemeenten Bovenkarspel en Grootebroek werd Stede Broec ontwikkeld. Is het toeval dat juist in dit jaar wat markante gebeurtenissen de aandacht hebben gekregen? De Westfriese Flora 60 jaar en nog altijd een begrip. Het herstel van de Overhaal. Een industrieel monument en zo bepalend geweest voor de agrarische sector.

Hetzijn immer aanleidingen om even terug te gaan in de tijd. Veelal gedachten, doch ook het zoeken naar afbeeldingen vanuit die tijd. En de verhalen. Kleurrijk zoals de samenleving en de huidige vertellers. Een beeld over een gemeenschap waarvan de sporen nu nog herkenbaar zijn. Een bevolking die de tijd nam en ook wei had om alles met elkaar te bespreken. De grens van hun we reid viel dikwijls samen met de dorpsgrenzen. Daarbinnen speelde het zich af. Ziekte en zeer, doch ook blijdschap en vreugde. Materieel een tijd van kommer, maar wat betreft gemeenschapszin een tijd van rijkdom.

De meesten verdienden hun brood in de polder. Lange dagen. Ook weI eenzaam, zo in je eentje op de bouw. Een

uurtje varen heen, een uurtje varen terug. Onderweg hoorde je zo het een en ander en thuis hadden moeder de vrouw en de kinderen hun verhalen. Betrekkelijk veel wordt daarover verteld en betrekkelijk weinig over het aileen zijn gedurende uren per dag.

Het is nu al weer 14 jaar Stede Broec. Maar herkenbaar is de bevolking gebleven. Gemoedelijk, niet moeilijk doen als het met wat inschikkelijkheid gemakkelijk kan.

En trots. Trots op wat er bereikt is. Maar minstens zo trots op hun geschiedenis. In Stede Broec ben je altijd iemand. Je neemt elkaar serieus. Derhalve vanuit de ansichten wordt het je duidelijk. Een bevolking die "samen" leeft, lacht en huilt.

Drie maal is scheepsrecht

- voor een bevolking die om elkaar geeft

- voor een bevolking die vanuit het verleden aan zijn toe-

komst werkt

- voor de samensteller van dit boekwerk die het heeft willen vastleggen.

Veel kijk- en leesplezier.

J.W. Haanstra,

burgemeester van Stede Broec

1. De groenteveiling. Op de achtergrond de houten schuur van Van Kleeff, uit oostelijke richting gezien. Ten westen daarvan is nu de brug De Schakel verrezen. Ook de bloemkolen werden per schuit aangevoerd, dan van de struiken ontdaan en zo voor de export in de spoorwagons afgevoerd.

2. Veiling De Tuinbouw in 1908. Ook in die jaren werd vee I bIoemkooi geteeid. Deze werden toen vervoerd in houten vIets, later in ijzeren schuiten, omdat het onderhoud te kostbaar werd. De tuinders staan even te kijken naar de fotograaf. Hun namen waren niet meer te achterhalen.

3. Zoals de vorige foto's laten zien, kan u van nabij waarnemen hoe de bloemkolen werden geladen; ook het marktbord moest goed zichtbaar zijn. De kool werd 's morgens vroeg in het danker gesneden, waarbij gebruik werd gemaakt van een zaklantaarn als lichtpunt. Staande in de schuit Martien Reus.

?

., t :

? <.

e .' ..

4. Op 16 augustus 1944 werd deze trein door de geallieerde vliegtuigen beschoten. Dit gebeurde aan de achterkant van de Compagniestraat. Geheel rechts is de opslagplaats van Van Kleeff en links de wachterswoning van de spoorwegen, bewoond door de familie Hollander. Dit alles onder toezicht van veldwachter Key.

Hotel Station Grootebroek.Bol1enkarspel .

5. Het station 1928. En een waterplaats die toch wei nodig was voor de passagiers. Ook een hotel was aanwezig, dat rond 1975 werd gesloopt. Later is daar de Rabobank gebouwd. Dit alles was een prachtig geheel. Tussen de rails staat E. Bakker.

6. Het betaalkantoor van de veiling De Tuinbouw 1905. Dit beyond zich tegenover het station. In 1920 werd het kantoor gesloopt om groter te gaan bouwen. Zo konden de tuinders hun geld van de geveilde produkten halen. Ook werd contant bij de mensen thuis bezorgd. Dan enkele namen: eerste van links is Willebrands, betaalmeester; meester Bond; P. v.d, Jagt, keurmeester en P. Buysman, afslager.

7. De Stationslaan rond 1925. Geheel op de achtergrond het station, dat is vervangen door nieuwbouw. Rechts van de straat is nu het gemeentehuis gebouwd. Achter het muziekkorps de paard en wagens; zo werd vroeger de burgemeester ingehaald. Tweede van links is M. Deen, Nic. Peerdeman, Jan long, P. Visser. Met hoed en tas de dirigent Broersen.

8. Oosteinde Grootebroek nabij de Schaperstraat, met geheel rechts de winkel van A. Reus, daarnaast de woning van G. Bot en die van N. Schagen. U ziet dat de rails reeds zijn verwijderd en de trottoirs zijn nog niet aangelegd. Voor de winkel staat Klaas Groot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek