Grootegast in oude ansichten

Grootegast in oude ansichten

Auteur
:   R. Pantjes
Gemeente
:   Grootegast
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3712-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootegast in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In het ver/eden ligt het heden In het nu. wat worden za/.

Wat wij van de vroegere tijd over deze omgeving en plaatsen nog weten, hebben we te danken aan de gelukkige omstandigheid dat enkele historici aandacht aan deze streek hebben geschonken. We trachten ons dan een voorstelling te maken van hetgeen ze beschrijven. Heel veel afbeeldingen daarvan ontbreken ons echter. Ze waren er helaas niet. De fotografie, uitgevonden in 1822, werd omstreeks 1850 tot 1900 nog maar weinig beoefend. Toch bracht ze een enorme verandering. Nu kon de nooit stilstaande tijd door middel van het beeld als het ware worden vastgehouden. Het is van groot beiang dat wat uit die tijd nog over is, zoveel mogelijk wordt opgespoord en bijeengebracht. Daardoor kunnen niet alleen wij, doch ook de komende geslachten zich een goede voorstelling vormen hoe deze omgeving er vroeger uitzag, hoe er geleefd en gewerkt werd. We zien hoe de dorpen zijn uitgegroeid en een totale gedaanteverwisseling hebben ondergaan. In deze zich zo snel ontwikkelende maatschappij, waarbij ook deze streek niet is achtergebleven, zijn zoveel veranderingen op elk gebied tot stand gekomen, dat het me nuttig en gewenst leek dit boekje samen te stellen. Ongetwijfeld zal het aanbeveling verdienen, de tijd waarin we nu leven, eveneens

op deze of een andere manier vast te leggen. Maar daarvoor is dan enorm veel materiaal aanwezig.

De inhoud van dit boekje is beknopt gehouden. AIleen de naar mijn smaak belangrijkste afbeeldingen zijn opgenomen. De beschrijvingen der afbeeldingen zijn eveneens kort gehouden en dienen te worden beschouwd als kleine wetenswaardgie toeiichtingen en soms alleen maar als een soort "geheugensteuntje", waardoor bij de autochtone oude inwoner van deze plaatsen vele oude herinneringen worden geroepen. Men zal geneigd zijn te zeggen: "Och ja, inderdaad, zo was het en zo zag het er uit".

Maar ook de jongere inwoners en de personen die zich hier in de loop der jaren hebben gevestigd, zullen met plezier indit boekje neuzen. Ze kunnen hierin zien, hoe hun woonplaats er vroeger uitzag, en zich een voorstelling vormen van de samenleving in die dagen en de ontwikkeling daarvan. De verhalen van de oudere genera tie, die ze af en toe weI eens hebben gehoord, gaan voor hen spreken en beginnen te leven.

Hartelijke dank wil ik hier betuigen aan allen, die materiaal voor reproduktie beschikbaar hebben gesteld en verdere inlichtingen hebben verstrekt. En last but not least, de uitgever, die de totstandkoming van dit boekje heeft willen verzorgen,

Dat allen die met dit boekje kennis zullen maken, daaraan grate vreugde mogen beleven, is mijn oprechte wens.

Eiroolegasl

".,

I

J. Op de plaats van deze witte boerderij staat thans S prengershof. Tot 1911 behoorde bij deze boerderij het la nd waar nude zgn. "Veertienhuizen" aan de Lutjegasterweg staan. De boerderij werd rand 19 J 2 verkJeind, en omstreeks 1900 bewoond door F okke Luinstra, raadsJid en wethouder der gemeente. Op de voorgrond ziet u de wegwijzer zonder armen. Dit was een militaire maatregel. De foto dateert nameJijk uit de mobilisatietijd 1914-1918.

!lij Grootegast.

2. De Leegens te Grootegast-West. Wanneer men vanuit Doezum gebruik maakte van dit pad door de Leegens. kwam men hier in Grootegast uit. Thans is dit Duisterburen. Dit pad door de weilanden begon bij het Wevershuuske aan de Eesterweg te Doezurn, Over de diverse sloten die men moest oversteken, Iagen venders. Het pad werd vooral vee I gebruikt door mensen die van uit Doezum naar een der kerken in Grootegast gingen,

3. Wanneer men vanaf de dries prong Grootegast- Lutjegast- Doezum het dorp Grootegast verder inging, had men het gezicht 0 p deze eerste woning aan de zuidzijde van de weg, Het was een met riet gedekt krot, destijds bewoond door Titia Haitsrna, overleden in 1925. Het huisje stond op de plek waar thans het perceel Hoofdstraat 177 staat, bewoond door de familie Johs. Faber.

4. G rootegast-West. Gezicht op de dries prong Grootegast-Lutjegast-Doezurn, omstreeks 1900. Links voor ziet u twee oude woningen gedekt met riet, waarvan het verste geheel gehuld in klimop. Op de grintweg rijdt de heer Sake Kuipers, koopman in kleinvee, met zijn biggenkar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek