Grootegast in oude ansichten

Grootegast in oude ansichten

Auteur
:   R. Pantjes
Gemeente
:   Grootegast
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3712-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootegast in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Een blik op Grootegast-West, even buiten het centrum. Rechts ziet u de in 1915 gebouwde villa van de familie R. Kloosterman en links de dubbe1e waning, gebouwd door de bouwvereniging Juliana. Dit waren toende laatstgebouwde nieuwe woningen in weste1ijke richting van het dorp. Aan weerszijden van de weg dc iepcbomen, waarvan de kruinen elkaar raakten. Ook de Langeweg vertoonde dit zelfde beeld; het waren 's zomers prachtige schaduwrijke wegen.

6. Hier ziet u een beeld van Grootegast-Centrum omstreeks 1900. Links voor in het beeld de oude bakkerij destijds hewoond door Douwe Bakker en later W. Stratingh, Daarnaast staat een klein huisje, in vroegere j aren door di verse families bewoond, onder andere P. Bonnema, R. Oosterhof, M. Doornbos en J. Bakker. Het daarnaast gelegen grate perceel is de kruidenrerszaak, gehouwd en hewoond door de heer W. Bonnema, later hurgemeester der gemeente. Rechts voor ziet u de schoenmakerij van G. Schuil, die voor zijn woning tussen de schoolkinderen staat. Daarnaast de wagenmakerij van W. Krijthe. (De persoon met fiets is P. Haak.)

G ROOTE6AST

7. Het herenhuis links voor werd destijds bewoond door de familie A. Buffinga, was daarna in gebruik als Boerenleenbank en is thans cafetaria Centrum. Verder zien we de gereformeerde kerk, gebouwd in 1871. Wegens bouwvalligheid werd de torenin 1956 en de kerk in 1959 afgebroken. Verder zien we de oude pastorie en rechts een der schaars aangebrachte petroleurn-straatlantaarns. Links lopen W. Bonnema en echtgenote.

g. Gezicht op de Hoflaan-noordzijde te Grootegast. Links v66r ziet u de kruidenicrszaak van L. Faber, daarvoor bewoond door R. Faber. Vroeger was dit het schoolhuis met school, bewoond door meester H. Kramme. Vervolgens de percelen bewoond door K. Flokstra (directeur van het hoterfabriekje), dan schilder J. Fortuin (thans de zaak van W. Hovius), daarnaast de open bare lagere school, nog even zichtbaar achter de bomen langs de houten afrastering van het schoolplein. Aan deze zijde van de weg stonden tot aan de hervormde pastorie verder geen woningen. Staande op de foto onder andere de gebraeders L. en M. Faber.

9. Deze foto is genomen bij de hervormde kerk te Grootegast, hoek Hof1aan - Bovenweg. Men ziet hier het oostelij ke gedeelte van de Bovenweg. Deze weg was toen een zandreed met aan de noordzijde daarvan een zandpad (wandel pad). Rechtsvoor ziet u het winkelpand van de kruidenier J ohs. van Houten, met een van hout opgetrokken pakhuis, De bruine boodschappenwagen staat klaar voor vertrek. Boven aan de kap van de wagen is de petroleumverlichtingslamp te zien. Verderop rechts staat het boerderijtje van de familie D. Eeuwema. Dit werd in 1958 met het land aangekocht doorde gemeente voor het uitbreidingsplan.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek