COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Grootegast in oude ansichten

Grootegast in oude ansichten

Auteur
:   R. Pantjes
Gemeente
:   Grootegast
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3712-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootegast in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Foto van het centrum in Grootegast omstreeks 1900, genomen vanuit de oostelijke riehting. Links v66r ziet u het cafe van Wobbe Scheringa. De grand waarop dit perceel stond werd de gemeente gratis aangeboden door J. Everts voor de bouw van een gemeentehuis. Het volgende gebouw deed achtereenvolgens dienst als Rijksbelastingskantoor, onderwijzerswoning en in de bezettingstijd als distributiekantoor, thans Gemeentewerkcn. In het linker en rechter hoekhuis aan de Hoflaan waren twee bakkerijen gevestigd, respect ievelijk van IJ. Havinga en W. R. Kool.

II. Grootegast-centrum omstreeks 1900. De foto is genomen vanuit westelijke richting. Links voor in beeld het houten hek voor cafe Marten Draisma. Op het huis ernaast staat een oude zinken schoorsteenkap. Rechts het logement "Gemeentehuis" met houten doorrit. Het gedeelte grenzende aan de doorrit werd gebruikt als gemeentehuis. Daarnaast staat cafe W. Scheringa. Vervolgens woonden dan Arjen Aikema en in het wit gepJeisterde perceel was het schildersbedrijf annex textielzaakje van D. Berghuis gevestigd. In het laatst ziehtbare perceel aehter de bomen woonde burgemeester HeIlinga. Op de straat met fiets slager Stenekes.

12. Op deplaats aan de Hoofdstraat te Grootegast waar nu H uize Langewold staat, waarin gevestigd de textiel-meubelzaak Langewold-Koets, de groentezaak Gebr. Huizinga en de bloemenzaak van Scheerhoorn, stonden vroeger deze woningen. Hetzelfde perceel is ook nog te zien op foto nr. II rechts achter in het beeld, schuilgaand achter de bomen. Deze woning werd achtereenvolgens bewoond door D. J. J. Hellema, burgemeester del' gemeente, en voorts de artsen S. Kiestra, L. F. Wermiger en H. B. Goettsch. Later werd de waning gesplitst en tijdens de opname bewoond door Kapper W. Haan en de vis-, fruit- en groentehandelaar J. Tuinstra.

13. Rechts voor ziet u de kruidenierszaak van Broer Visser. Dit was het perceel thans Hoofdstraat 70. Visser was tevens ondernemer van de diligence, rijdende op het station Zuidhorn. Verder ziet u rechts de oude boerderij annex schoenmakerij van M. Hazenberg. Op de open plek links heeft het Grootegaster boterfabriekje gestaan, gesticht in 1899, (toen huisno. A. 117a) gedreven door handkracht, en afgebroken in 1917. Daarnaast de manufacturenzaak tevens kleermakerij van de heer H. Koets. Verderop nog te zien de schoorstenen van ceo tangs de weg staande grote oude boerderij.

{iaoid rtraat ( ~rootcgast.

14. H oofdstraat Grootegast. Rehts voor, achter de bomen zien we de woning van meester J. Kromme (later was dit de kapperszaak van P. Helmus), verder de manufacturenzaak firma P. v.d. Velde (Egbert en Janke v.d. Velde staan onder andere voor de zaak). Dan het zeer oude pand bewoond door de schilder D. Olthoff. Volgens overleveringen waren hierin nog de stallen aanwezig, waarop ten tijde van Napoleon enkele paarden van de kozakken zouden hebben gestaan. Hiertegenover lag de zgn. "Aikema's tuin" en daarnaast de beukenheg-oprijlaan naar het pereeel van dokter J. Andriessen, thans hotel De Jager.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek