Grootegast in oude ansichten

Grootegast in oude ansichten

Auteur
:   R. Pantjes
Gemeente
:   Grootegast
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3712-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootegast in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Op dit kiekje uit Doezum ziet u de woning waarin de heer Jan Boek eerst een manufacturenzaakje had. N adat dit pereeel werd afgebroken, liet Boek hiernaast aan de oostzijde een nieuwe manufaeturenzaak bouwen, en later op het afbraakterrein de zaak thans gemerkt Provineialeweg 106 en de woning op nr. 104. Op de foto ziet u onder andere de navolgende personen:A. Kraaijinga met fiets, mevrouw Boek, de dames Aafke en Janke Hazenberg, Pietertje Froentjes vooraan op de weg, en links de familie Bijma.

Groet uit Doezum

26. Dit is een beeld van het dorp Doezum. Opde voorgrond rechts ziet u de openbare lagere school, gebouwd in 1885. De vorige school met onderwijzerswoning stond op het perceel thans genummerd Provincialeweg 85. In het volgende perceel, waar thans het postkantoor is gebouwd, woonden achtereenvolgens drie schoenmakers, nl. Jilke Marinus, Willem Klunder en Willem Werkman. Daarnaast met vooruitstekend dakkapelletje het cafe met d oorrit Piers. Het witte perceellinks werd bewoond door H. Scheffer, later tirnrnerbedrijf U. de Vries. Op straat met paard en wagen zien we G. Keizer en verder onder andere de onderwijzer H. J. Braaksma, onderwij zeres J. Sipkes en mejuffrouw J. Piers.

27. Wij zien hier in beeld de hervormde kerk te Doezum omstreeks 1900. In 1808 werd het gebouw hersteld en gemoderniseerd, wat de schoonheid niet ten goede kwam. Onder mcer werden ramen met modern glasin-lood aangebracht en werd de buitenzijde bepleisterd. Het westelijk gedeelte met toren van tufsteen evenals het koordateren ongeveeruit de twaalfde eeuw. De koperen kroon en kandelaren in de kerk zijn afkomstig uit de kerk te Grootegast. De klok, in de oorlogsjaren veri oren gegaan, is in 1949 vervangen door een nieuwe. We zien van links naar rechts op de voorgrond de meisjes Jantje Wijma, Leonora Dijk en Jantje Hijlkema.

28. Het zgn. Wevershuuske aan de Noorder- thans Eesterweg. Het dankt de naam aan de vroegere inwoner Berend Rietmeijer, geboren in 1811 en overleden in 1874. Uit het bevolkingregister van de gemecntc Grootegast blijkt dat deze van beroep linnenwever was. Rechts langs deze woning door de tuin liep het zgn. Kcrkepad, ongeveer een kilometer lang, dat uitkwam in de Leegens - Duisterburen te Grootegast.

29. Deze foto is genom en vanaf de Kaleweg naast de zuivelfabriek te Doeznm. Hier lagen vroeger de snik, het turfschip en later de Doezumerboot. Men ziet op de voorgrond de rails waarover de kaas en andere zuivelprodukten van de fabriek per lorrie naar de vaartuigen werden getransporteerd. Snikvaarders waren O. en R. Copinga en later D. Hofman. Het witte perceel werd bewoond door Miente Dijkstra, beurtvaarder op Groningen en Leeuwarden. Dijkstra had tevens een vergunning voor de verkoop van sterke drank.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek