COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Grootegast in oude ansichten

Grootegast in oude ansichten

Auteur
:   R. Pantjes
Gemeente
:   Grootegast
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3712-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootegast in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. De verdwenen korenmolen te Kornhorn. Eigenaar was de familie Broekema te Kornhorn. De bovenbouw van de molen dateerde van omstreeks 1780 en was afkomstig van een watermolen te Knijpe bij Heerenveen, en werd in 1894 naar deze plaats overgebracht. De molen, die ongeveer zestien meter hoog was, en reeds op behoorlijke afstand was te zien, versierde het dorps- en landschapsbeeld.

31. De gereformeerde zangvereniging te Kornhorn gaat omstreeks 1910 een dagje uit. Achtereenvolgens zien we van links naar rechtsde volgende personenopde bovenstc rij: Sake v.d. Kloet, Jan Rozema, Romke v.d. Kloet, Dirk Bekkema, Andries Postma, Jan Holtrop, Fokke v.d. Molen en de directeur Jan Valk; de volgende rij: Rinze v.d. Kloct, Antje de J ong, Bouwina de Boer, Anna Drost, Johs. Valk, Hendrik Valk, Willern v.d. Laan; dcrde rij: Anke v.d. Laan, Vrouwkje Drost, Trientje Veenstra, Aukje Drost, Tjitske Bijmao Sticntje Faber en op de o nderstc rij: Ritske Oldenburger, Hendrik Poelman, Vrouwina R. Valk, Harm Thijs en Maaike de Jong.

32. Deze foto,genomen uit oostelijke richting, geeft u een beeld van Opende omstreeks 1900. Duidelijk is het dubbele tolhek, dat daar aanwezig was, te zien. Verder ziet men onder andere de "bolrinster" -Klaaske Alserda met haar zusters Martje en Jantje Alserda. Rechts, aehter de heg staat ds. Oostra, links de woning van het hoofd del' open bare lagere school te o pende-Oost en op de achtergrond de korenmolen. Oorspronkelijk was dit een oliemolen die gestaan hceft te Gaarkcuken, en in 1896 naar Opende we I'd overgebracht en verder gebruikt werd als korenmolen.

Op e n o e

33. Omstreeks de eeuwwisseling trof men dit soort woningen nog aan op de Opender heide, De oudste krotten waren van turf opgezet en de dakbedekking bestond mede uit heide, Op deze foto ziet u het krot van Sjirk Bijma op de heide te Opende-Zuid.

34. Hier ziet u eendorpsgezicht van Opende in vroegerejaren. Rechts in het beeld is te zien het cafe dat thans bewoond wordt door G. Bakker. Dit pand werd daarvoor bewoond door de volgende cafehouders: B. Venema. J. Nijboer, P. Burna en de familie H. R. de long. Links voor in het beeld het boerderijtje dat destijds bewoond werd door L. de Haan en vervolgens de percelen bewoond door Ate Hoeksma, de weduwe H. de long en ten slotte aan het eind de boerderij van Popke van der Velde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek