Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een fraaie foto van de boerderij "Ora et Labora" en de oude bakkerij. In de boerderij woonde van circa 1916 tot 1923 Jacob Kreb en na hem Dirk Bart met zijn won Fred. Deze laatste vertrok als veehouder naar Friesland en to en werd het bedrijf opgeheven. Het pand is nu sinds een paar jaar eigendom van Henk Teusink en zijn echtgenote Tineke Winkel. Haar grootvader begon als bakkersknecht in de hierna te noemen bakkerij. De naastgelegen bakkerij verbrandde in maart 1914. Het kind in de kinderwagen is Klaas Slot en, geboren in 1903. De foto dateert dus van rond 1900, toen Willem Zee in deze zaak als bakker de scepter zwaaide. Na hem kwamen Koentje Molenaar, Willem Edel, Jonker en Piet Klok. De bakkerij is sinds enkele jaren opgeheven en het pand wordt nu door AId Schenk tot woonhuis omgebouwd. Voor hem is het te hopen dat er ijs in de Achtersloot kornt.

10. Een foto van het rechthuisje van Noordschermer, alvorens het in 1938 werd afgebroken en achter het rechthuis van Zuidschermer werd herbouwd. Lang is dit overigens markante gebouwtje in gebruik geweest bij turfs chipper Kooger, terwijl het ook nog heeft gediend als woonhuis. De laatste bewoners waren Fokke Kooistra en Jannetje Put. De turfschippers Kooger haa1den de turf per tjalk uit Friesland en Drente. Een van de gebroeders vertrok later naar Amerika; vermoedelijk kon hij geen turf meer zien!

11. Jacob van Truijen met zijn bakkerskarretje en de bijbehorende broodmand. Het was toen voor dag en dauw op om te bakken en de rest van de dag, met behulp van de vrouw, te venten. De con curren tie was groot: het dorp tclde in deze tijd drie "warme" bakkcrs. Van Truijen staat hier voor het huisje van Piet Kieft ("Stille Pict"), dat is afgebroken. Daarnaast is de boerderij van Schuitemakcr, intussen ook aan de oorspronkelijke be stemming onttrokken. Verder zien we nog het "Oude Land" typercnde boerderijtje van Piet Nap, waarin eertijds ook het postkantoor was ondergebracht.

12. Elk dorp van maar enige betekenis had in vroeger jaren een eigen kaasfabriek. Hier zien we melkrijder Klaas Honing met zijn vaak dodelijk vermoeide twcespan voor de fabriek de "Cooperatieve Vereeniging Kaasfabriek De Goede Verwachting". Verder staan op de foto: Aagje Kistemaker, Jan van der Oord, Dirk van Scheien (een stiefbroer van Kees Nap) en het kleine jongetje is Jan van der Oord. Na de opheffing van de fabriek is het pand nog vele jaren als opslagplaats in gebruik geweest bij het expeditiebedrijf J. Kieft en Zn. Enkele jaren geleden is het vervangen door de nieuwe garage.

13. Deze foto uit de jaren twintig toont ons, naast een voorbee1d van traditionele bouw, de houthandel van J aap Heinis. Als zovelen van zijn vakgenoten was hij op een schoen en een slof begonncn, maar hij redde het en meer dan dat. Hij en zijn vrouw, Neel Rus, hadden geen kinderen en het lag voor de hand dat zijn knecht, Dirk Broertjes, die helaas op jonge leeftijd stierf, hem zou opvolgen. Dirk Broertjes woonde later met zijn vrouw, Guurtje Melling, in het woonhuis naast de houtloods en verder zien we de woonhuizen van Piet Broertjes en Piet Kieft. De foto werd gemaakt vanaf de plaats waar vroeger de houtloodsen stonden. Aan het roer staat Dirk Broertjes en voorts zien we het echtpaar Heinis. Het bedrijf werd verkocht aan Bierdrager uit Alkmaar en het is nu een "dochter" van William Pont.

14. Deze foto werd gemaakt vanaf de plaats waar nu het woonhuis van Jan Pilkes jr. staat. De boerderij op de achtergrond was dus van Freek Wiedijk Jzn., thans bewoond door de acteur Ton Lensink, Hier zien we een zondagsschoolklas rond 1910. Zittend: Agie van der Sluis van Urk, Jannetje Kieft Ddr., Hiltje Heinis, Nelie Plooijer en Aafje Nap. Op de middelste rij: de heren Bijl en Knaap (evangelisten uit Alkrnaar), Marinus Keetman, Gonne Wiedijk Jbdr., Geertje Wiedijk Jbdr., Ma Heinis Tdr., Klaas Slooten, Betje Vethaak, Lammert Vethaak en Aaltje Vethaak-Schagen. Op de achterstc rij: Cor van Tiel, Jan Slooten (een broer van Klaas), Freek Wiedijk Jbzn., Dirk Schuitemaker en Cor van Beusekom. Aangenornen moet worden dat uit dit evangelisatiewerk de Gereformeerde Gemeente te De Rijp is voortgekomen.

',.----~---... ?......??... .:-'-'

...... _~ -' ,~_-,_.,-,a

~~~::;'---- - -~

. ~-~---

.........,.~-'~-......",.----'..."

~-"--"",-,,".....r~-,--,," ...???....... ~~----.--..-.....,.

~--"",-",,--,../'._~--~...,,

--'~------.......- ...

-.../ -"~--............------

/-"-'''-'~-'---''''''''' ""./ /..-"'-'---------"'. /-'--'---""""'-"""-""-....,.//-/-------'------

~...,.; -/ --------~ ~///--

.;--r~///.

f~/ - ./

15. Bet Noordeinde. Op de voorgrond staat het winkeltje van Ma Bakels met in het achterhuis de woning van Jaantje Molenaar-Appel. Jan Valkonet heeft het pand gesloopt en ter plaatse een timmerbedrijf gebouwd. Verder zien we het pand van Freek Wiedijk; een boerderij waarin ook de Boerenleenbank was gevestigd. Freek Wiedijk, naar wie een straat in de nieuwbouw is genoemd, was hier jarenlang raadslid en wethouder en hij bekleedde voorts tal van functies in het verenigingsleven. Links is nog even een van de vroegere houtloodsen zichtbaar, evenals de schuit van beurtschipper Cor van Tiel.

16. In 1896 werd de afdeIing Zuid- en NoordSchermer van "Het Witte Kruis" opgericht. In die dagen was een van de belangrijkste taken het bestrijden van de tuberculose. De "witte dood" waarde hier op afgrijseIijke wijze rond en oude mensen kunnen vertellen wie hier in die voorbije jaren aan deze gevreesde ziekte ten offer vielen. Het weinige dat men in die dagen kon doen, was de patienten middels deze tentjes van hun directe omgeving isoleren. Hier zien we Ma Nat-Bakels, beter bekend als "Ma-buur". Haar man stierf op zeer jeugdige leeftijd aan tuberculose, evenals haar enige kind. Tien jaar van haar leven heeft zij in dit tentje doorgebracht. Niettemin was zij vele jaren de oudste inwoonster van het dorp en bij haar verjaardagen resulteerde dat altijd in het oritvangen van vele cadeaus. Edoch, op zekere dag vestigde zich een nag oudere man in het dorp. Haar reactie daarop: "Wat doet die rotkerel hier? "

17. Het Noordeinde met geheel rechts de voorgevel van "De Jonge Ruiter" en daarnaast het kruideniersbedrijf van Jaap Kreb, later Jan Kreb en nu van Dick de Reus. Uiteraard dienen we bij "De Jonge Ruiter" - als punt van samenkomst in ons dorpsbestaan - even stil te staan voor een blik achterwaarts. Bekend is dat Jan Schuitemaker in "De Jonge Ruiter" eertijds de scepter zwaaide. Rond 1900 kwam Remmert de Boer, smid uit Hoogwoud, naar hier en hij nam Dieuwetje Langedijk als dienstbode mee. Later huwde zij met Jaap Kreb. Daarna, tot omstreeks 1917, was Tijmen Toereppel de kastelein. Tot 1920 was dat ene Fijnheer en van 1920 tot 1926 Jo van Kleef, gehuwd met Jantien van Truijen. Van 1926 tot 1948 Herman van Truijen, die aanvankelijk in het boerderijtje naast de pastorie woonde. En sinds 1948 zwaait Kees van Truijen de scepter.

18. Op de plaats waar nu Piet Brouwer woont, vroeger Willem Schermerhorn Dzn. en voor hem ontvanger Jaap Waterdrinker, stond eerlang de dokterswoning. J-lier zien we dokter Vrint, die uit Zuidlaren was gekomen en die het na enkele maanden al had "bekeken". Voor een gulden in de week huurde hij een fiets. Die ene gulden was vermoedelijk al een hele rib uit dokters lijf, want de praktijk had schijnbaar maar weinig perspectief. Zijn opvolger was dokter De Herder, een ongehuwd man, die zijn intrek nam in de woning om de Noord, waar nu Schram woont. Dagmeisje was Neeltje Kreb, die wegens gebrek aan contan ten werd ontslagen. Ten dude raad sclliciteerde de dokter naar een functie in Amsterdam en hij werd daar benoemd. Simon Nap, de vader van Piet Nap, verhuisde de schamele boedel van onze laatste medicus met de kettewagen voor de somma van zes harde guldens, te betalen zodra de dokter zijn eerste wedde had ontvangen. Ret is allemaal goed afgelopen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek