Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Zolang de fotografie bestaat zijn er van de schatjes van kinderen schoolfoto's gemaakt. Om de kosten van aanschaf wat te beperken, werden de kinderen uit cen gezin gelijktijdig vereeuwigd. En hier is dan een van de vele exemplaren. Op de voorste rij: Tinus de Geus, Trijn Klinkhamer, Alie Prins, Geer Melling, Mien Stekelbos, Geer Kieft Gdr., Sijt Pascha en Marie Honing. Op de middelste rij: Trien Groot, Marie Schuitemaker, Piet Kieft, Cas Kieft, Jannie Schermerhorn, Dirkje de Geus, Huib Kieft, Annie Kreb en Neel van Tiel. Op de achterste rij: me ester Borgward, Evert Pilkes, Piet Schuitemaker, Piet Stekelbos, Jan Pilkes, Dirk Heinis, Jan Koning, Jan Aay, Bram Kieft Pzn., Piet de Boorder (uit de Hut) en Jaap Groot.

30. Deze schoolfoto zal ongeveer in 1913 zijn gemaakt. Onderste ri]: Ditje Bak, Teetje Kreb, Uda Spaan, Corrie Keppen, Nelie Stekelbos, Piet Stekelbos, Dirk Hop, Wijntje Smit uit de Havik, Cor Spaan en onderwijzer Bierbrouwer. Tweede rij: Cornelia Smit (De Havik), Marie Nap, Nelie Schermerhorn, Nelie Wiedijk Pdr., Trijntje Bak, Marijtje Spaan, Grietje Kreb, Trijn Wiedijk Kdr., Zus Trijn Wiedijk Pdr. en juffrouw Wagenmaker, de onderwijzeres. Derde rij: Jaap Heinis Jbzn., Kobus Smit, Gertje Wiedijk Pzn., Lou Slooten, Anton Plooijer, Wim Slooten, Henk Bak, onbekend, Kees Wiedijk Kzn., Piet Schuitemaker en Marie Schuitemaker. Bovenste rij: Pieter Keppen, Piet Kieft Azn. (Manje), Dirk Braak, Frans van Saaze, Jo Smit, Leen Langendoen, Cor Ditmars, Leo van Saaze, Gonne Wiedijk Gdr., meester Ditmars, Lies Wiedijk Gdr. en Gonne Schuitemaker.

31. Een schijnbaar maar weinig bekende schoolfoto: de leerlingen van de openbare lagere school, gefotografeerd in 1928. Op de eerste bankenrij: Piet Spaan, Cor van Tiel, Dirk Wiedijk, Lies Wiedijk, Kees Slooten, Maarten Slooten, Stijn Stekelbos en Piet Stekelbos. Tweede bankenrij: onbekend, Jan Kuijn, Cor Krul, Jo Krul, Cor Jongert, Jaan Jongert, Marie Broertjes, Annie Broertjes, Lenie Schermerhorn, Annie Pascha, Lies Prins en Annie Verbeek. Derde bankenrij: Dirk Kieft, Dick Kay, Jannie de Groot, Marie de Groot, Rie Koster, Sien Kieft en Evert Verbeek.Staand: Marie Koning, Sijt Pascha, Mien Stekelbos, Arie Hartog, Piet Koning, Ma Koster, Marie Vlaanderen, Marie Pilkes, Maartje Wiedijk, Nelie Schermerhorn, Jan Kieft, Dirk Koning, Jaap Pascha en de onderwijzeres H. van der Goot.

Grcctscherrner

32. Kerk en pastorie in betere dagen. Geheel links, nog vaag zichtbaar, staat een intussen reeds lang afgebroken boerderijtje, laatstelijk bewoond door Jan Rigterink. De toegang tot de woning ging voorlangs de pastorie, waarmede de afzetting door middel van cen hek vermoedelijk verband houdt. Ook op het Molenglop was van de sloot naar de weg een hek, onlangs in "ere" hersteld. Op de begraafplaats staan enige iepen, naar in die dagen geld en de normen gesnoeid. Een knap stuk werk, aileen al vanwege het feit dat dit snoeien uitsluitend in de winter geschiedde en dat daarvoor gewaagde klauterpartijen nodig waren.

33. Het fanfarekorps "Christiaan de Wet" werd opgericht in 1902 en het is na de tweede wereldoorlog wegens gebrek aan nieuwe leden ten onder gegaan. Het korps nam echter vele jaren een zeer belangrijke plaats in de dorpsgemeenschap in. Hiervan getuigt ook de muziektent op het MoJenglop met op de achtergrond het raadhuis en ,,'s Lands Welvaren", Het korps "blies" vele jaren in de ere-afdeling. Hier zien we de kranige, vierentwintig man sterke, fanfare. Op de voorste rij: Cor Smit, Lou Blaauw, Fokke Kooistra en Jan Poeser. Zittend: Jan Kuijn, Rem Smit, Willem Blaauw, Comelis Rus, Kees van Truijen, Jaap van Tiel, Jan Smit en Piet Koning. Op de bovenste rij: Jan Wiedijk, Jaap Stekelbos, Jo Braak, Dirk Kieft ("Dems"), Klaas Heinis, meester Ditmars (dirigent), Jaap Wiedijk ("witte Luut"), Tijmen Toereppel, Jan Molenaar, Kobus Smit en Jan van Tiel.

34. Hier zien we de vereniging "G.G.K." (Grootschermers Gemengd Koor). Op de voorste rij: Freck Kluit, Dirk Verbeek, Neeltje Kuijn, Grietje Schram, Piet Schermerhorn, Arie Vink (dirigent), Willem de Wit en Jan Kieft. Tweede rij: Wijbrand Ouweltjes, Jacob Ouweltjes, Fijtje Plooijer, Trijntje Kieft, Betje Kuijn, Maartje Koning, Guurtje Melling, Grietje Koning, Jan Kay en Klaas Slooten. Derde rij:

Dirk Bood, Jan Stekelbos, Tinus Buis, Jan de Bood, Cor van Tiel, Hillebrand Kieft en Dirk Koning. Bovenste rij: Aafje Nap, Aagje van der Sluis, Pietje de Jongh, Guurtje Klinkhamer, Geertje Kriek, Marie Nat, Betje Kieft Sdr., Jannetje Kuijn, Guurtje Kay, Marijtje Schermer en Aaltje Verbeek-Bakker.

35. 1909: een uiting van feestbetoon ter gelegenheid van de geboorte van prinses Juliana. Ret lOU te ver voeren om aile hierop voorkomende kinderen te noernen. Meester Ditmars, die boven allen uittorent, zal ongetwijfeld de geestelijke vader van de feestvreugde zijn geweest. Om het tijdsgewricht enigszins te bepalen: het tweede jongetje van links, met een kennelijk op de groei gemaakt broekje, is ir. Dirk Schermerhorn Tzn. en de jongen achter de kruiwagen is burgemeester Jacob Posch. Ret zal u duidelijk zijn dat een school met drie lokalen in die dagen geen overbodige luxe was.

36. Elk dorp dat zichzelf respecteerde had een rederijkerskamer en natuurlijk had Grootschermer die ook. 't Was, en is nog steeds, de vereniging "Thalia", opgericht in 1864 onder het devies "Onvermoeid Vooruit" en dit devies is men tot op de dag van vandaag trouw gebleven. De foto werd gemaakt ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, voor ,,'s Lands Welvarcn". De "werkende leden" waren, zittend: Tede Slooten, Neel Srnit, Jane Smit, Trien Honig, Kees Kriek en Huib Kieft. Staand: Jan Kuijn, Ide Honig, Gerrit Wiedijk, Rein Smit, Piet Klinkharner, Jan Smit, Cornelis Rus, meester Ditmars, Piet van 't Hof, Peter Kar en burgemeester Wijndel Boes (toen wellicht nog onderwijzer aan de school van meester Ditmars).

37. Het kleipaadje langs het hek van het huis van Gert de Jong was het meest in trek om te knikkeren. Dit in Nederland unieke spel, dat uit de grijze oudheid stamt, ving 's zondags om twaalf uur aan. Niet eerder en niet later. Wie er niet was deed niet meer mee. Veel huiselijke sermoenen dus als het eten niet op tijd op tafel stond, Hier zien we zo'n knikkerploeg (waarvan er overigens vele zijn): Jan Wiedijk (de vader van wethouder Freek Wiedijk), Piet Kieft ("de stille"), Piet Kuijn, IJsbrand Molenaar, Kees Broertjes, Jan Pilkes, Jaap Heinis Mzn., Barend Plooijer, Piet Klinkhamer (om zijn onfeilbare schoten "De Beul" genoemd) en Jaap Klinkhamer. Op de achtergrond staat een rasechte stelphoeve, eertijds van Gert Wiedijk, en links zien we het woonhuis van Jan Kieft Hzn., waarbij de garages toen nog ontbraken.

38. Hier zien we 'tWaver, de oude benaming voor .Jaag land", toen nog een totaallandelijk terrein, waarop nu de bejaardenhuisjes en verdere bebouwing zijn verrezen met daarop aansluitend, op het land van Wiedijk, de verdere nieuwbouw. AI heeft al die nieuwbouw ontegenzeggelijk een offer gevraagd van de landelijkheid, men kan niet ontkennen dat deze veel heeft bijgedragen tot een betere leefbaarheid van het dorp.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek