Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Het Zuideinde. Wat een heerlijke landelijke rust. Je kon een mus horen geeuwen. Links staat de boerderij van Gert Wiedijk en rechts zien we de school, daterend van 1888. Toen was Grootschermer nog een dorp met vele, vele bomen en je vraagt je weI eens af of we op dit punt de boot niet missen. Op de foto is helaas de fraaie poort, to en toegang gevend tot de school, slechts ten dele zichtbaar.

40. Een gedeelte van het Zuidje nabij het middelpunt van het dorp. Links - hoe raadt u het - de school van 1888 en rechts staat de boerderij van Jan Krul, voordien van Kriek en Rus. Daarnaast staat de woning van Dirk Kieft, waarin voorheen het schildersbedrijf van Willem Blaauw was gevestigd. Tussen dit pand en het pand met het puntdak daarnaast is het postkantoor. In dit pand was, voordat de school in 1888 werd gebouwd, de school van Grootschermer. Daarna heeft het, uiteraard na verbouwing, als woning voor verschillende burgemeesters gediend en weI voor Pieter Oly , Wijndel Boes, Kees de Boer en Kooiman. Inmiddels was het 1918 geworden en werd de pastorie de ambtswoning voor burgemeester De Groot. Ten tijde van de foto werd deze woning bewoond door rijwielhersteller Braak. Het reeds genoemde huis met puntdak, onder andere bewoond door Krijnse Born en J aap van Tiel, is in verkleinde vorm nog aanwezig als varkenshok en bergplaats.

41. Het Zuidje was toch weI de algemene benaming voor het Zuideinde. Hier is in de loop der jaren niet zo heel veel veranderd. Op de voorgrond staat het huis, waarin Thijs Goet vele jaren woonde en waarin nu nog zijn echtgenote woont. Dit pand is destijds geheel gemoderniseerd.

42. Op tal van punten is het Zuidje in de loop der jaren zeer sterk veranderd, Rechts staat het huis van Ma Bontes, met als commensaal Jan Schoen, dat is gesloopt. Het is aangekocht door de gemeente van de diaconie voor vijfhonderd gulden. Links zien we de manufacturenwinkel van Aal Kuijn-Poeser, nog vrijwel in de oorspronkelijke staat. Het huis daarnaast was een dubbele woning en het is ook door een dubbel woonhuis vervangen, Na zijn huwelijk bewoonde Jan Pilkes Sf. het rechter gedeelte. De man voor dit pand is IJs Molenaar. Het pand achter zijn rug is destijds grondig gerestaureerd en nog lange tijd bewoond geweest door Jan Bergsma. Ook het daarachter gelegen pand, in tweeen bewoond, is in de jaren vijftig gesloopt en daarna door een dubbel woonhuis vervangen.

43. Hier zien we een gedeelte van het Zuideinde dat reeds vele jaren was gedoemd om geheel te verdwijnen. Daarvan was ten tijde dat de fotograaf hier zijn werk verrichtte nog in de verste verte sprake. Het was dan ook 1928 en dus zo'n kleine halve eeuw geleden. Hier staat bakker Melling voor zijn woonhuis en bakkerij; verder naar het zuiden staat de woning die laatstelijk werd bewoond door Jaap Kieft en die van Marijtje Roemer. Het wegdek in die tijd was niet op snelverkeer ingesteld.

44. Een zeer bekende foto is die van vader Kieft met zijn zeven zonen. Hier zien we dan vader Piet en zijn zonen Arie, Simon, Piet, Dirk, Jaap, Jan en Hillebrand. In het zweet uws aanschijns ... Het achttal staat keurig op een rijtje in de Noordeindermeer met op de achtergrond het dorp, waarbij vooral Urk sterk naar voren treedt.

-'JIr'l"':'-

re:-

l,

~.'"'

" -~

?..

. "

~.... .

45. Een aardig doorkijkje op het Zuideinde, waar ook al niet veel meer van over is. Het land links is geheel door nieuwbouw en de school in beslag genom en. In het midden van de foto wordt veel van de bebouwing aan het oog onttrokken door het aanwezige geboomte. Toen stonden evenwellinks van de weg nog minstens vijf huizen en ter plaatse van de rietkraag stonden er in het verleden nog eens drie. Rechts op de foto is het huis van Aard Kieft zichtbaar, terwijl het houten huis onder de torenspits, destijds bewoond door Piet Stekelbos, voor nieuwbouw heeft plaatsgemaakt.

46. Een goed overzicht biedt deze foto van het vroegere woningbestand op Urk. Rechts van het pad stonden vier huizen: in een daarvan dreef Anna Keppen eertijds een kruidenierswinkel. Links hebben drie huizen gestaan, waarvan het meest naar de brug gelegen zelfs dubbel was bewoond. Let u ook eens op de straatverlichting? Het huisje in het front van de foto is nag heel lang als boerderijtje in gebruik geweest bij Jaap Hartog. De aan het erf gemeerde koepraam wijst daar overigens ook op.

Groot-Schermer Tilbrug

47. Nog een kijkje op de Tilbrug en getuige de kledij van de kinderen moet dit weI heel lang geleden zijn.

48. Na de Tilbrug kwam cr een rolbrug om Urk met het Zuideinde te verbinden. Bij de aanIeg van deze sterk verlaagde brug moest in die dagen rekening worden gehouden met het passeren van hooipramen, zodat het verwijderen van het middengedeelte mogeIijk moest zijn. De tand des tijds knaagde ook aan deze brug en maakte in later jaren de vervanging door een stenen exemplaar noodzakeIijk. De jongen in het schuitje is Tinus Kieft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek