Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Een gebeurtenis van de eerste or de was destijds de bazar welke ten behoeve van "Christiaan de Wet" werd gehouden. Geen zee ging te hoog om het resultaat optimaal te doen zijn en wat is er gemakkelijker voor een fanfarekorps om de mensen te trekken? Gemeenteveldwachter Niek Waterdrinker fungeerde zelfs als politie te paard. Maar naast de kleurrijke optocht toont de foto nog een paar markante beelden uit het verleden. Links is de bakkerij van Piet Poest, vele jaren geleden afgebroken en vervangen door het bedrijf van Jan van GinkeL Daartegenover staat de garage van waaruit Jan Kieft Hzn. zijn expeditiebedrijf heeft opgebouwd. Deze garage werd in 1930 door brand verwoest. Op deze plaats bevindt zich nu het parkeerterreintje.

50. Hondetractie was in vroeger jaren een algemene verschijning op de weg. Weliswaar moesten die honden dan aan bepaalde eisen (schofthoogte enzovoort) voldoen, maar excess en hebben ertoe geleid dat aan dit soort van trekkracht radicaal een einde is gekomen. Getuige de belangstelling voor de fotograaf heeft dit tweetal schijnbaar toch nog wel enige 101 in het leven, dank zij ongetwijfeld de goede zorgen van de baas, Rens Born, die op deze wijze zijn groenten aan de man trachtte te brengen.

8roef -uif 8roof Schermer.

L"jt~. J. Sm i t Rz.

51. 't Zuidje omstreeks 1904. Eerst maar een paar namen genoemd. De vrouw links op de voorgrond is Anna Admiraal, dienstbode bij de weduwe Wiedijk-Kreb. De man aan de overkant met schipperspet is Jan Smit ("Poepezak"). De vrouw aan de overkant met de armen over elkaar, is de weduwe WiedijkHuizinga. Zij kwam uit Groningen en was de moeder van wijlen wethouder Freek Wiedijk. Het huis rechts werd destijds bewoond door Jaap Stekelbos en het volgende door Herman Kieft. Dit pand verbrandde in 1930. Het wegdek was am per twee meter breed en de bestrating bestond uit kopkeien (kinderhoofdjes).

52. Het Zuidje met ook alweer cen vrijwel verge ten beeld: het woonhuis met de boerderij van Jaap Vlaanderen. Deze zijn geheel afgebroken en ter plaatse is het huis gebouwd dat nu wordt bewoond door Nick Schrama. Daarnaast zien we het woonhuis met boerderij van Gert Hartog, eveneens gesloopt en waarvoor het huis van Arie Roele in de plaats is gekomen. Verder is het dak van de boerderij van Pater nog zichtbaar.

53. Bijna als geen andere molen spreekt "De Knevelaar" de oudere dorpelingen aan. Vanwaar die naam? De ingelanden van Zuidschermer tapten vroeger hun overtollig water af op de banne Graft. Die van Graft namen dat op den durn niet langer en lieten ten slotte de knevelwet toepassen. "De Knevelaar" stond eertijds aan de Beemsterdijk, tussen De Rijp en Schermerhorn. Op de foto zien we de laatste molenaar, Smit, met zijn echtgenote en een paar gasten. De familie Smit voelde zich een met de Grootschermers en ze waren trouwe bezoekers van de uitvoeringen van "Thalia". Dat waren hele tochten per roeiboot of op de schaats. In 1923 viel de molen onder slopershanden.

54. Hoewel gelegen in de Schermeer, was de boerderij "De Nobelshoek" een met het dorp Grootschermer. De foto is ornstreeks 1895 gemaakt. Hierop komen onder anderen voor Jan Koster Dzn., zijn vrouw Vrouwtje Koning en de dienstbode Trijntje Weeshof.

55. Nu de akkerbouw vrijwel geheel is gemechaniseerd, is het interessant te zien hoe in vroeger jaren de bieten werden geoogst. V66r de eerste wereldoorlog waren er in de Schermeer vrijwel geen akkerbouwbedrijven: "de polder ziet wit van de schapen", zei men weleens. De vergroting van het akkerbouwbedrijf, zoals we dat nu kennen, onstond door meerdere overwegingen. Hier zien we het bedrijf van Willem Ackerman, voorheen vele jaren in gebruik bij Jaap Plaisier. Op de eerste disselwagen zit Herman Ackerman, op de tweede zien we Kris Kwak en Greke en op de derde Willem Ackerman.

.'.

56. 1924. In vroeger jaren werden, in meerdere mate dan nu, ganzen gehouden, welke eenmaal per jaar werden geplukt voor het dons. Hier zien we zo'n ganzenplukker aan het werk op de boerderij van Rein Schermerhorn aan de Oostdijk: het is Jaap Lakeman. Verder staan Rein Schermerhorn en echtgenote plus hond op de foto.

57. Ret Zuider polderhuis nabij Driehuizen bestond uit een woonhuis en een herenkamer en het was identiek aan dat van Noordschermer. De herenkamer werd rond 1930 gesloopt en het rest ant van het polderhuis in 1954. De laatste bewoner was Jaap van de Velde. Ret is inmiddels 1927 geworden en er werd een begin gemaakt met de bouw van het gemaal "De Juliana". De molen, een midden molen, werd toen bewoond door Jan Rond,

58. Eertijds stonden tussen Westgraftdijk en Driehuizen vijftien molens, te weten vijf boven-, middenen onderrnolens, welke voor de getrapte bemaling zorgden. Hier zien we drie middenmolens en in de verte staat nog een vierde; dat was een ondermolen. Dit zijn de molens vijf', zes en zeven, waarin destijds respectievelijk Kees Zijp, Dekker en Sjoerd Voogd de molenaren waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek