Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een foto uit het begin van de jaren dertig met links op de voorgrond het huis dat werd bewoond door Koos Langendoen. Driehuizen op zijn paasbest met al dat prachtige geboomte. De kinderen zijn, van links naar rechts: Lies Honig, Corn. Schoorl, Annie Nap, Jan Keetman, Coen Ouweltjes, Piet Brouwer, Jaan Schoorl, een rneisje Nool en Wim Nap.

60. En prachtig beeld van de boerderij van Evert Vis "Neeltjes Hoeve, Trijntjes Lust" genaarnd, omstreeks 1925, nu bewoond door de familie Schoufour. Op de foto staan Jaantje Vis-Groot, Evert Vis en hun dochter Trijn. Alles "poseerde" voor deze gelegenheid, tot koeien en hondjes toe. Evert bezocht meer dan vijftig jaar de Purmerender markt en hij hield zich vooral met de handel in kippen bezig.

61. De melk van de koeien van de boerderij van Evert Vis werd per hondekar naar de weg gebracht, Hier is het Piet de Boorder, die zich van deze taak kwijt. Op de achtergrond staat de boerderij van Niek Moerbeek, waaraan in de loop der jaren heel wat veranderingen zijn aangebracht.

62. Geen wonder dat foto's als deze aan Sip Kregel en Fred van Heeke de inspiratie gaven tot hun voortreffelijke film "Zo maar een dorp", Dit jaar verdween de houten stal, links, om plaats te maken voor de garage van Sip Kregel. De foto dateert van 1910 en dus staat "De Bonte Koe" nog in volle glorie. Op de foto zien we met bakkersmand, Maarten Kaas, bakkerskneeht bij Vries, en Jo Vermeer.

63. De Driehuizer kerk, gebouwd in de zestiende eeuw, werd op 2 augustus 1912 door de bliksem getroffen; de kerk brandde geheel af. Terwijl het gebouw in lichter laaie stond, sloeg de klok haar laatste slag; het was half vier in de morgen. Op de foto zien we enkele voor die tijd zeer markante dingen, zoals de straatlantaarns, hier niet aan de huizen, maar op palen, en het aanplakbord bij de kerk; daarop kwamen de gemeentelijke afkondigingen VOOL En let ook eens op die prachtige makelaar op "De Bonte Koe". Misschien zullen we ook nog eens weten wie die twee meisjes op klompen zijn?

DRI EH (j fJZE:"

64. Zo te zien was het hele dorp uitgelopen am op de kiek te gaan. De vrouw met de muts is Ant de Gooijer en verder noemen we willekeurig nag wat andere namen: de weduwe van Piet Visser, Trijn Groot, Jantje Kleimeer, vrouw Nool, Klaas en Anton de Groot, Ant Zwart, Maartje Blom, Neel Hoogland (de schoonmoeder van meester Jacob Klunder), Piet Krom, Simon Kan (in latere jaren en tot aan zijn overlijden in 1946 gemeenteopzichter voor de daaraan verbonden wedde van ... vijfentwintig gulden), Jan Vis en Gre en Bertha Huizer van Rhenen. Ziet u de straatverlichting?

65. Had men na de tweede wereldoorlog in Driehuizen nog twee bakkers en drie kruideniers, in de daaraan voorafgaande jaren waren er ook twee herbergen. Een daarvan komt links op de foto voor. Het was "De Bonte Koe" van Hark Visser. Het pand stond op de plaats van het door Jan de Heer sinds vele jaren keurig onderhouden plantsoen. Waren die vroegere dorpelingen dan zulke pimpelaars, zuIt u vragen? Ik geloof het niet, behoudens dan met de kermis. Dan werd de bal aangeslagen, maar daarvoor spaarde men dan ook een heel jaar!

66. Ongetwijfeld een zeer oud beeld van het hart van Driehuizen. Geheel links staan een pakhuis en een woonhuis, welke ongetwijfeld de basis vormden voor het latere kruideniersbedrijf van Jaap Ouweltjes. Later is in het nieuw gebouwde pakhuis Studio Van Heeke gevestigd. Voorts een goed beeld van herberg "De Bonte Koe", rond 1925 verbrand. Ziet u het uithangbord en dat, verderop, van bakkerij Vries? Tegenover "De Bonte Koe" was de bakkerij van Dirk Weijman, op een zeer aantrekkeIijke wijze gerestaureerd door Nico van Zandwijk ; graag daarvoor een tien met een griffel. Wat de mensen betreft is het een zoekplaatje; de vrouw met het kind is Grietje Houtman.

67. "De Bonte Koe" is verdwenen; de elektriciteit met bijbehorende straatlantaarn is gekomen en er is bepaald meer ruimte in dit dorpsbeeld gekornen. De kinderen? Coen Ouweltjes, Nelie Ouweltjes, AUe Weijman, Tinie Moerbeek, Nel Volger, Jan Keetman, Cor Langenberg, Annie Nap, Jan Ouweltjes en Piet Brouwer Dzn.

68. Een zeer waardevolle foto uit de jaren voor 1912. Op de voorgrond zien we de oude, houten brug. Rechts staat de sinds enige jaren verdwenen hooischuur achter het pand dat eertijds van Jaap Ouweltjes was. Het belangrijkste is echter dat we kunnen zien hoe de oude kerk over het dorp domineerde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek