Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten

Auteur
:   W.J. Driessen
Gemeente
:   Schermer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3713-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Grootschermer en Driehuizen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De vrede en rust stralen van deze foto af. De kerk heeft de vlag in top. (Wat was er te doen? ) Piet Hoogland schildert het hek van de pastorie. Het prachtige schoolhek staat nog in volle glorie. En dan achter dat schoolhek, onder de born en door, is cafe "De Vriendschap" zichtbaar; nu de plaats waar de inwoners van Driehuizen bij alle gelegenheden sarnenkornen. In 1889 vestigde de zojuist genoernde schilder Piet Hoogland zich hierin als herbergier, tot 1927, toen hij door Klaas Slooten werd opgevolgd. Klaas Slooten was ook schilder en als zodanig een rneester in zijn vak. Na zijn dood, in 1972, heeft zijn echtgenote Geertje Schreuder het bedrijf nog enkele rnaanden voortgezet en daarna is de zaak overgedaan aan Gerrit van der Boogaard. Ook Gerrit oefent naast het cafebedrijf het beroep van schilder nit.

70. 1917/1918. De eerste wereldoorlog liep ten einde. Ten plattelande werd vooral het gebrek aan brandstof het sterkst gevoeld, maar die brandstof zit hier overal in de grond. Deze foto geeft een duidelijk beeld uit die dagen hoe de turf werd gewonnen. Deze veenderij was vlak achter Driehuizen. Achter de schouder van Evert Nool ziet men heel vaag de kerktoren. De verveners zijn: Arie Wiedijk, Evert, Rikus en Jan Nool.

71. 1926, dus vrijwel een halve eeuw geleden. Dirk Pascha was in die dagen als postbode niet uit het dorpsbeeld weg te denken, noch in Grootschermer, noch in Driehuizen. Rechts is de winkel van Ide Honig en daarnaast het huis van Visser. Achter Pascha zien we weer de bakkersknecht van Vries, Maarten Kaas, en verder staan op deze foto Jaantje Prins, vrouw Honig, de kinderen Nool en de weduwe Lakeman.

72. Dat was in die dagen echt wel de moeite waard om eens voor de fotograaf mee te poseren. Het gold niets meer of minder dan het eerste gemechaniseerde vervoermiddel van Driehuizen met daarvoor de trotse bezitter Ide Honig, achter het stuur de zoon Wim en voorts echtgenote Reintje Lakeman en dochtertje Lies. De massieve banden zullen het gebruik van de aanwezige "toeter" wel overbodig hebben gemaakt.

73. We zien op deze foto onder anderen: veldwachter Jaap Waterdrinker, vrouw Van Twisk en Henk, Gre Vermeer, Afra en Agnes Lakeman en vrouw Honig met haar baby. Maar of het helemaal klopt? Ret huis rechts op de foto is intussen verdwenen en het heeft plaats gemaakt voor het tegenwoordige parkeerterrein. Piet Klinkhamer jr. kocht dit huis in 1930, voor de somma van driehonderd tien gulden, voor zijn schoonzuster T. Rol-Scherrner, die al heel jong weduwe was geworden. Gosse Suk kocht het in 1962 voor zevenhonderd gulden en in deze tijd zou men aan dit bedrag misschien nog een paar nullen moeten toevoegen ...

74. Een schoolreisje in 1923 naar "Duinvermaak" in Bergen. Liggend: Albert Sikkelerus, Rikus Rol en Cor Molenaar. Zittend: Dirk Cely, Jannie van der Laan, Geer Spaan, Geer Koning, Hannie Holcher, Marie Honing, Piet Keetman, Jo Schoorl, Meinze de Ruiter en Piet de Boer. Op de middelste rij: Cor de Geus, Dirk Boldewijn, Diet Glijnis, Bettie Holcher, Trien Termaat, Lies Honig, Barend Termaat, Jan Wiedijk, Piet Wiedijk, Wim Ackerman en Toon Schoorl, Op de bovenste rij: meester Vermeer, Cor Ploeger, Jacob Boekel, M. van der Laan, Ide Honig, Dirk de Boer, Trien Voerman, Gre Ulje, juffrouw De Zoete en Maartje de Geus.

75. Een schoolfoto uit omstreeks 1948. Zittend, van links naar rechts: Bob Doornbos, Leen Plaisier, Piet de Heer, Daan Brouwer, Kees Brouwer, Gerard Spaan, Gon Molenaar, Dick de Geus, Arend de Geus en Elly Koning. Staand: IJda Spaan, Annie de Groot, Lijda Hoogland, meester Rijnberg, Dia Doornbos en Annie Vink.

76. 1924. Een juweeltje van een foto: een brok landelijke rust en gemoedelijkheid. Hier viel voor een psychiater geen stuiver te verdienen. De vrouw met het geitje is de echtgenote van Simon Plevier met haar drie kinderen. Zij woonde in het huisje van Langenberg. Simon Plevier was molenmaker in de Schermer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek