Guttecoven in oude ansichten

Guttecoven in oude ansichten

Auteur
:   H.H.J.M. Meuffels en G.M.M. Lomme
Gemeente
:   Sittard
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3055-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Guttecoven in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. De boerderij van de familie Salden aan de Veersestraat. Voor de poort staan, van links naar reehts: Maria Salden-van den Bongarth, haar doehter Fina met haar man Willem Salden en twee van hun kinderen. Willem Salden was de beerhouder van Guttecoven. De ouderen zuilen zich nog wel herinneren dat zij naar Salden moesten om de zeug te laten dekken.

-

- .:

6. De familie Peerbooms, staande voor haar woonhuis aan de Dorpsstraat. Pa Hub Peerbooms, links op de foto, oefende de veehandel uit en hij had tevens een slagerij, Let op het fraaie stucwerk van de raamomlijstingen van de woning.

7. Een burgerhuis aan het Kerkstraatje, tegenover de vroegere parochiekerk. Bij de voordeur staat de toenmalige bewoonster Maria Barbara Paas. In dit pand was rond 1880 een herberg gevestigd, waarvan de toegangsdeur was geIegen op het kerkhof. Omdat er zich weI eens onbetamelijkheden voordeden, besIoot het kerkbestuur in 1881 een muur te bouwen, waardoor de herberg buiten het kerkhof viel.

8. De Wijnrankenstraat, toen nog Kerkstraat geheten, rond de eeuwwisseling. In het eerste huis links op de foto woonde toen pastoor Wellens. In het derde huis links was de melkcentrifuge gevestigd. Rechts - net niet te zien - stond de lagere school. Zoals u ziet, groeiden tegen de voorgevels van enkele woonhuizen druivenwingerds. Hieraan dankt de straat haar naam.

9. Hier zien we het schatten of monsteren van de paarden voor de onderlinge veeverzekering. Deze foto is genomen in de Dorpsstraat rand het jaar 1915. Bij de paarden staan, van links naar rechts: Theodoor Schmeitz, Gie1 Schmeitz en Lei Leenders.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek