Haacht in oude prentkaarten deel 1

Haacht in oude prentkaarten deel 1

Auteur
:   dr. Yvonne Pintelon-van Loo en dr. Jos Cools
Gemeente
:  
Provincie
:   Brabant
Land
:   België
ISBN13
:   978-90-288-2658-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haacht in oude prentkaarten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Wijding van de heropgebouwde kerk door kardinaal Van Roey, september 1931.

10. Dag van de kerkwijding: een stoet trekt van de kerk naar de pastorie. We zien kardinaal Van Roey (hij placht als jongeman in Haacht met vakantie te komen bij zijn oom, deken Van Roey); links van de kardinaal deken Laurent. Vóór de kardinaal, de jonge Albert Faes, thans kanunnik. Van de drie koorknapen is de middelste, Alf. Van Eycken, nu parochiepriester. Rechts vooraan met kaars, minderbroeder Cleynhens uit Haacht-Scharent.

11. "Het kanon" dat de Haachtse schooljeugd jarenlang tot gymnastiektoestel diende!

Haecht

" "

D~ grnofc plaats. - La gral1d'place

DE MARKT

Menig auteur heeft loffelijk over Haacht en zijn grote Markt geschreven, onder meer pastoor Van den Bruel (1861): "Het dorp is wel bebouwd, heeft eene schoone merkt, alwaar alle dynsdagen der week eene vlas- en botermerkt plaats heeft".

12. De noordkant van de Markt rond 1890. We zien van links naar rechts de huizen van Amelie Vermeylen, Suska van Brusselen, Gust Alens, Alex Bohets, R. van Loo-Verschueren (uitgever van het weekblad "De Haechtenaer", gesticht 9 mei 1891), de afspanning "Onder de Poort" (Leopold Gillemot-Wolfs, later Fr. Wittock-Wolfs), het begin van de Brabantstraat en helemaal rechts herberg "In den Anker" (de Cauter).

13. Dezelfde woningen in 1908.

Haecht

Ger.'1Eel'ltep!aats. Ptece Communale.

14. De oost- en zuidkant van de Markt op een prentkaart van rond 1922. Van links naar rechts de panden van griffier Delvaux, deurwaarder Simon, bakkerij de Backer, het hoekhuis, herberg "In 't Hofke" bij Steens, het begin van de Vekestraat, het huis van Finke Dore Lens, het postkantoor en het huis van beenhouwer Louis Verhoeven.

15. De noord- en oostkant van de Markt op een prentkaart uit 1903. Van rechts naar links: Delvaux, de drukkerij van vader Coop, uitgever van "De Gazet van Haecht" gesticht 15 mei 1891, dan herberg "In den Anker" (de Cauter) en het begin van de Brabantstraat.

.. 'I HAECHT

16. Een prentkaart uit 1910/11 van de oude afspanning "In den Koophandel" bij A1ex Vanderhoeven en Marie van Horenbeeck, palende rechts aan herberg "In de Kroon". Te midden van de Haachtse jeugd, op de drempel van hun herberg, staan Sander Van derhoeven, zijn vrouw Marie en de kinderen Vanderhoeven. Uiterst links, onder het beeldje van O.L." Vrouw, ziet u beenhouwer Louis Verhoeven, vergezeld van Gust Faes, een broer van koster Jef Faes en van secretaris Fons Faes. De herbergen "In den Koophandel" en "In de Kroon" werden door de Duitsers in 1914 vernield.

~ H ht ~latlestraat.

~ aec Rue de la ~tatlon.

17. De zuidkant van de Markt. Uiterst rechts is herberg "In de Kroon" in opbouw; daarnaast de nieuw gebouwde herberg "In den Koophandel". Zicht op de Stationsstraat; rechts het huis van van Velthoven, de hoeve van de familie Goltfus en links de woning van Fons Faes.

18. De afspanning "Onder de Poort" is een van Haachts oudste huizen. De benaming "Onder de Poort" dateert van het midden van de vorige eeuw. Hier stond reeds een stenen woning genaamd "In de Drie Ringen". Enkele jaren terug was de oostelijke zijmuur van de woning in rode baksteen met kruisvensters nog goed zichtbaar. In de tweede helft van de achttiende eeuw woonde hier de familie Verhaeghen. In dit huis werd op 14 november 1769 Petrus Verhaeghen geboren, de vader van Petrus Theodoor Verhaeghen, een van de hoofdstichters van de Brusselse Universiteit. Op de foto ziet men: Frans Wittock en zijn vrouw Philippina Wolfs. Op de drempel staat haar dochter Emma (uit haar eerste huwelijk met LeopoldGillemot), later Emma Van Loo-Gillemot. Tussen hen in staat een bezoeker en boven voor het open venster poseren madame Ogg en madame Robaerts.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek