Haacht in oude prentkaarten deel 1

Haacht in oude prentkaarten deel 1

Auteur
:   dr. Yvonne Pintelon-van Loo en dr. Jos Cools
Gemeente
:  
Provincie
:   Brabant
Land
:   België
ISBN13
:   978-90-288-2658-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haacht in oude prentkaarten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. In de vroege middeleeuwen was de Dijle tussen Rotselaar en Rijmenam een aaneenschakeling van "hammen", "bochten" en "coupures". Het "Hof van Rotselaar", het "Hof te Delebroek", het slot "Roost" en het slot "Hollaken" lagen in een "ham". Het doorsteken van talrijke bochten (coupures) had tot gevolg dat in de archieven vaak gesproken wordt van de "Oude en de Nieuwe Dijle", van goederen die voorheen op Haacht of op Keerbergen lagen, van misnoegde cijnsplichtigen en van kloosters die procedeerden. Reeds zeer vroeg was de Dijle tussen Werchter en Rijmenam goed ingedijkt en dijkbreuken, in tegenstelling met wat beweerd wordt, waren op het grondgebied van Haacht uiterst zeldzaam.

Zie!zt aan de Statie

HAACHT-STATIüN

Haacht-Station ligt buiten het grondgebied van de gemeente Haacht en heeft aan tram en trein zijn ontstaan en zijn opgang te danken. De bewoners van dit stukje Haacht buiten Haacht maakten jarenlang met hart en ziel deel uit van de Haachtse gemeenschap. Hier ontstond vijfenzeventig jaar geleden een van de grootste brouwerijen van het land.

50. De Steenweg van Kampenhout-Sas naar Haacht-dorp, gekiekt bij de ingang van de brouwerij van Haacht, was voorheen aan weerszijden afgezet met hoge bomen.

7 HAECHT

Station du vicinal

51. Het tramstation van de lijn Brussel-Haacht-Aarschot.

4 HAECHT

De tat ie

52. Het station van de spoorlijn Mechelen-Leuven.

HOEVEN EN KAPELLEN

53. Het oude Hof te Voorde was aanvankelijk een groot herenhof, vervolgens een pachthof "rontsomme in syn water genaempt het Hoff Tervoeren". De gebouwen dagtekenen uit het midden van de zeventiende eeuw. Dit hof bezat in 1700 een prachtige inrijpoort met ophaalbrug. In het midden van de achttiende eeuw kwam het hof in het bezit van de Leuvense familie Schotte, vandaar de naam "De Schotshoeve" en later, in het begin van de twintigste eeuw, "De Pelshoeve" (familie de Pelsmaeker). Het gebouw werd gesloopt.

Het Hof ter Hofstad was Haachts grootste hoeve. Dit hof kan dateren uit de Karolingische periode, net zoals het Hof te Vel donk. Het bezat goederen gelegen onder Haacht, Werchter en Wakkerzeel en was aanvankelijk bijna honderd bunder groot. Over het ontstaan van dit domein bezitten we geen positieve gegevens. Tussen 1200 en 1500 leefden hier de families Van der Hofstat, Van der Tommen en Absolons, leenmannen met naam in het feodale archief. Na 1500 hoorde het hof achtereenvolgens toe aan de families Van Brecht, Vander Beken en Van Craeneveld. Het werd de "Craeneveldhoeve". De huidige gebouwen, thans triest, verlaten en bouwvallig tot in het merg, bijna een schande, dagtekenen van 1645. Rond 1850 stond op het binnenhof nog een sterke vierkante toren, drie verdiepingen hoog, in de archieven van ongeveer 1570 vermeld. Ogenschijnlijk dateerde hij van dezelfde tijd (1480-1520) als de nieuwe toren van het Hof ter Heide onder Rotselaar. Rondom het hof lagen eertijds zeer brede grachten vol riet, nu vol vuilnis en waterratten. In de muren ziet men nog duidelijk de talrijke schietgaten en de duiven toren staat er nog. Tussen 1796 en 1800 verbleven hier ondergedoken nonnen uit Vrouwenpark. In de grote schuur tekenden we jaren geleden de volgende beginletters van familienamen op: H.V.B. 1781 IV.D.D.!. 1807 - B.V.M. 1836 - P.V.R.L. 1799P.A.C. 1803, enzovoort. Vanaf rond 1685 werd het hof aan pachters verhuurd.

54. De grote inrijpoort met duiventoren. Rechts van de poort is een schietgat te zien.

55. De zuidkant van het hof. Links de woning van de laatste pachter.

56. Binnenaanzicht van het hof.

57. Het hof rond 1920. Rechts de grote schuur met vijf schietgaten.

58. De kleine schuur met bakhuis, gelegen buiten het hof was eveneens gebouwd in 1645, met fraaie voordeur en nis, waarin voorheen een mooi O.L. Vrouwebeeld stond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek