Haaften in oude ansichten

Haaften in oude ansichten

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2885-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaften in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

De dorpen Haaften, HeIlouw en Tuil, gelegen aan de kronkelende Waaldijk, zijn zeer oud. Hellouw komt al voor in 850, Tuil in 970 als Thuli en Haaften wordt voor het eerst genoemd in 1031, wanneer bisschop Meinwerk van Paderborn kerk en goederen in de gouw Teisterbant schenkt aan het klooster Abdinkhof. Uit een oorkonde van 1146 blijkt dat Tuil al een parochiekerk rijk was, terwijl HeIlouw en Haaften slechts een kapelhadden. Veel is er over de geschiedenis van deze dorpen te vertellen. Toch ga ik daar niet over schrijven. Dit boekje is namelijk geen geschiedenisboekje, maar meer een platenboekje. Door middel van een vrij willekeurige verzameling oude foto's wordt een beeld gegeven van Haaften, HeIlouw en Tuil in het nabiie verleden.

Terugblikken he eft onmiskenbaar twee kanten. Enerzijds roept het achteromkijken herinneringen op die reden geven om te glimlachen. Anderzijds komen bij een terugblik herinneringen naar boven die een mens met weemoed kunnen vervullen. Licht en schaduw ...

U zult bij het bekijken van de afbeeldingen bemerken dat er veel is veranderd. Veel dijkwoningen - meestal huisjes die in hoge mate bijdroegen tot een schilderachtig effect - zijn verdwenen. Er kwamen nieuwe winkels, scholen en andere gebouwen. Een groot aantal boerderijen is uit de dorpen verdwenen.

Toch is er in de loop der tijden veel gelijk gebleven. De Prediker, wiens wijsheid langer stand gehouden heeft dan menig moderne kreet, zei:

De toekomst herhaalt het verleden ...

de daden der mensen herhalen zich zelf ... er is niet s nieuws onder de zon;

en iets, waarvan de mensen zeggen:

dat is iet s nieuws was aloud in de eeuwen van weleer ...

De mens van 1900 mocht dan anders gekleed gaan, anders werken, andere dingen mooi vinden en misschien anders denken, maar in zijn hart leefde een eeuwenoud verlangen: vreugde, geluk en geborgenheid.

Leeft ditzelfde veriangen niet in ons aller hart?

Ik hoop dat u aan dit boekje veel vreugde mag beleven en dat u er talrijke onderwerpen voor een gesprek in zult vinden.

Tenslotte wil ik graag mijn dank uitspreken aan allen die door hun bijdrage deze uitgave mogelijk maakten. Namen noemen zou te vee! ruimte in beslag nemen, doch gaarne maak ik een uitzondering voor rnejuffrouw PiC, van Alphen te Haaften, die zeer veel materiaa! ter beschikking stelde.

HAAFTEN

-----

---

--

1. De gemeenteraad besloot in 1881 over te gaan tot de bouw van een nieuw gemeentehuis. De bouw werd opgedragen aan P.W. van Hattum, aannemer te Tuil, voor een bedrag van f 3.299,-. Aangenomen mag worden, dat deze foto kort na 1900 werd gemaakt. Beneden woonde gemeenteveldwachter C.G. Hasselaar. Hij staat hier met vrouw en kinderen op de foto. In 1949 werd het gemeentehuis gerestaureerd en vergroot.

2. De Koningsstraat, die vroeger ook wei Steenstraat genoemd werd, ziet er nog bijna preeies zo uit als in 1902 toen deze foto werd gemaakt. Het huisje dat u links op de foto ziet, is reeds lang verdwenen. De huizen die u reehts ziet, zullen ook straks uit het dorpsbeeld verdwenen zijn. Op de voorgrond staat Johannes Klop Mzn. Op zijn arm draagt hij zijn zoontje Dirk.

3.0p de plaats waar thans de boerderij van DJ. Nijhoff staat, stond eertijds deze prachtige boerderij. Toen deze foto gemaakt werd (november 1902) woonde daar de weduwe P.van Arendonk. Op deze foto staan o.a. afgebeeld Artje van Oosterum, Koosje Seheffers, Aaltje Maria van Eck, rnetselaar G. van Eek, bakker C. van Willigen en polderbode G. van Weelden. Geheel reehts staat waarsehijnlijk een zoon van de weduwe Van Arendonk.

4. Het slot Goudenstein werd in 1672 door de Fransen vernield in het grote krijgsrumoer van die dagen, Men neemt aan, dat het met buskruit opgeblazen is. De ronde hoektoren die u op deze foto ziet, bleef staan. Om de bouwval te beschermen tegen totale afbraak, heeft de familie Dutry van Haeften er in 1912 een twee meter hoge muur omheen laten zetten. In 1968 is de toren gerestaureerd. Ook werd er een torenspits aangebracht, zodat de ruine weer duidelijk het karakter van een hoektoren heeft teruggekregen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek