Haaften in oude ansichten

Haaften in oude ansichten

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2885-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaften in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

.?

~'

'"

Rietdijk

15. De Rietdijk omstreeks 1900. De meeste bewoners van de rivierdorpen hebben door de loop der eeuwen hun huizen gebouwd op of tegen de besehermende dijk. Rond de eeuwwisseling en nog lang daarna leefden hele gezinnen in kleine huisjes met rieten daken, waarvan er reehts op de foto een te zien is.

HAAFTE.ยท

16.0mstreeks 1915 werd deze foto gemaakt van de korenmolen "De Blauwe Reiger", gebouwd in 1856. De molen is jarenlang eigendom geweest van J.e. Verploegh, In 1955 is deze fraaie molen, die uit oudheidkundig en volkskundig oogpunt van grote betekenis is, gerestaureerd.

17. De Nieuwendijk. De wit gepleisterde huizen die u op deze afbeelding ziet, werden in 1900 gebouwd voor personeelsleden van de steenfabriek. Deze foto werd omstreeks 1912 gemaakt. Toen werden deze huizen bewoond door Leendert van Boggelen, Adriaan van Herreveld, Huibert van Weelden, Joost van Brakel en de weduwe G. van Weelden-Overheul.

18.0p 7 april 1863 werd door de minister van binnenlandse zaken aan W. van Lookeren Campagne te Tiel en B.R.P. Hasselman te Herwijnen vergunning verleend tot oprichting van twee dubbele steenovens in de Crobsewaard onder Haaften. In 1895 waren er 225 personen op de fabriek werkzaam. Door de aanschaf van machines liep dit aantal steeds terug. In 1906 werd het familiebedrijf omgezet in een N.V. De bovenfabriek die u op deze foto uit 1925 ziet, is in 1969 afgebroken. AIleen de benedenfabriek is thans nog in bedrijf. Deze is echter geheel gemoderniseerd en aangepast aan de hedendaagse produktietechnieken.

19.0p deze afbeelding ziet u het Crobshuis, dat in de negentiger jaren van de vorige eeuw werd gebouwd, Jarenlang woonde daar de familie Verhoeks. Op 25 juni 1967 werd dit prachtige huis, dat reeds van verre de aandacht trok, door een windhoos verwoest,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek