Haaften in oude ansichten

Haaften in oude ansichten

Auteur
:   C. van der Griend
Gemeente
:   Neerijnen
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2885-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaften in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Tussen 1900 en 1920 emigreerden ook uit Haaften hele gezinnen naar Amerika. Deze emigratie was een verschijnsel der armoede. In 1910 gingen er weer enkele gezinnen weg. De inwoners van Haaften hebben zich op de dijk verzameld om hun vertrekkende dorpsgenoten een laatste groet te brengen.

21. Op 19 juni 1915 vierde burgemeester P.S. van Willigen zijn negenenzeventigste verjaardag, De ehristelijke zangvereniging "Hosanna", onder leiding van direeteur Dekkers uit Vuren, braeht hem 's avonds een zanghulde. Na afloop werd deze foto gemaakt. Op de onderste rij ziet u van links naar reehts: Maaike Hasselaar, Pien van Kranenburg, Han van HerreveId, Gijsje van Haaften, Aaltje van Willigen, Pietje Ursinus, Geertje Klop, Jans van Dieijen, Maaike van Alphen, en Wimke Sterrenberg. Op de tweede rij: Wimke Mijdam, Maehelien van Hemert, Anna Bambaeht, Maaike Blanken, Jaantje van Boggelen, Mina Klop, Gerrigje van Boggelen, Grietje Bambaeht en Pietje Sterrenberg. Bovenste rij:

Manus Baron, Gerrit Muijlwijk, Thijs Sterrenberg, Kees Muijlwijk, Bertus Leeuwis, Bart Wigmans en Marius Wigmans. De burgemeester is omringd door enige familieleden en het huishoudelijk personeel. In de deuropening staat mejuffrouw W.G. Steenbergen.

HAAFTEN - Ned: Herv: Kerk

22. Het interieur van de hervormde kerk v66r de restauratie in 1964. Boven de herenbank bevond zich het gepolychromeerde alliantiewapen van de familie Dutry van Haeften. Dit wapen is thans terug te vinden in het bejaardencentrurn; De Wittenberg". Deze foto werd in 1924 gemaakt.

23. Twee figuren die van zich hebben doen spreken en vooral bij de ouderen bekend zijn. Links ziet u A.A. van GooL Hij was eenenvijftig jaar lang hoofd der schooL In 1913 vierde hij zijn vijftigjarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan hadden de kinderen een lied ingestudeerd, waaruit hieronder enkele regels volgen: "Vijftig, vijftig lange jaren - met hun lief en ook hun leed - zijn u over het hoofd gevaren - en aan Haaftens jeugd besteed. - Daarom zingen wij allen mee: - Mijnheer van Gool, leef nog lang, hoezee, hoezee! " Deze wens is wel in vervulling gegaan. Hij overleed 2 januari 1934 te Ginneken in de hoge leeftijd van 98 jaar.

Rechts ziet u ds. M.W. Snoep. Van 1898 tot 1928 diende hij de hervormde gemeente van Haaften als predikant. Hij was een zeer begaafd spreker.

24. Het maken van een foto was in vroeger dagen altijd een hele gebeurtenis. Zo ook in 1924, toen deze foto van de Molenweg gemaakt werd. Iedereen kwam er voor naar buiten. Het centrum van Haaften is in vergelijking met deze foto weI wat veranderd. Rechts woonden Koen en Petje, die een winkeltje dreven in snoepwaren. De dorpspompen zijn in 1960 verkocht voor afbraak. De schutterspomp bleef gelukkig behouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek