Haaksbergen in grootmoeders tijd

Haaksbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.G.M. Schulten
Gemeente
:   Haaksbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6203-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaksbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19 V oor de kanalisatie van de Buurserbeek vormden overstromingen een vrijwel jaarlijks terugkerende hinder. In het midden van de jaren dertig werd het water van de Buurserbeek door middel van het weghalen van bochten, het ophogen van dijken en een breder stroombed in betere banen geleid, al verdween daarmee we! het idyllische karakter van de oude beek. De heer rechts op de foto is ].D. Odink.

20 Bladerend in oude telefoongidsen en adresboeken komt men veel thans verdwenen winkels en ondernerningen tegen, Vaak waren het karakteristieke panden, kleine gezellige winkeltjes of voor die tijd al grate zakenpanden. Hoe ze er ook uitzagen, met elkaar waren ze wel sfeerbepalend voor het dorp zoals dat er voor de oorlog uitzag. De foto toont het winkeItje van de familie Strengers in de Blankenburgerstraat.

t. ,

21 In september 1954doopte de echtgenote van Haaksbergens burgemeester mevrouw A.A.M. EenhuisHeumakers in het Groningse Waterhuizen de coaster "Haaksbergen" , die gebouwd was in opdracht van de ZuidHollandsche Scheepvaart Maatschappij. Na de tewaterlating kreeg het schip het houtvaartcertificaat, maar lang heeft het niet als zodanig dienst gedaan. In 1958 voer de "Haaksbergen" voor het laatst onder die naam naar liverpool, waar een Engelse maatschappij haar onder de naam "Fernfield" liet varen. Ondanks het feit dat ze nog drie keer in andere Liverpoolse handen overging, bleef ze de naam "Fernfield" behou-

den, totdat in 1971 deIer James Tyrrell haar overnam en haar de naam "Chevrell" gaf. Slechts een jaar bevoer de vroegere "Haaksbergen" de Ierse wateren. Daarna nam de Canadese maatschappij

ICHEEPlWER'IEH GEBR. VAIl OIEPlN H.V.

W"TERHUtZCN (GR:.) ~OUANO

"Entreprise de Navigation de Isle Inc." het schip over en herdoopte het in "Coudre de Isle" .

-------------

.?... '!--------

22 Een oud Twents gebruik, dat ook in Haaksbergen nog gehandhaafd wordt, is het ontsteken van het Paasvuur op de avond van de eerste Paasdag. Vroeger was het meer buurtgebonden, zoals deze foto uit 1934 laat zien. De bewoners van de "Krukkenhook" hadden zich beijverd een enorme stapel brandhout aan te slepen en vanzelfsprekend moest het resultaat met de bouwers en buurtbewoners vereeuwigd worden. Van links naar rechts: Veldhuis, Riek Meijer,]. Waanders, Marie Noordink, [ohan Somhorst, Diny van del' Kuil, Miny Stokkers, Wim Stokkers, Mac rietje Somhorst, Gerard van del' Kuil, Anneke van der Kuil, Herman van der Kuil, H. Kei-

zers (Hofboers Mans), mevrouw Keizer, H. Noordink, mevrouw Noordink, 1. Morsink en mevrouw Morsink.

23 In de tijd dat Haaksbergen omringd was door uitgestrekte heidevelden was het houden van bijen meer in zwang dan tegenwoordig, al is de nag steeds actieve Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt "De Heidebloem" nag springlevend. De foto dateert van 1908 en is genornen ter gelegenheid van de afsluiting van een cursus bijenkorfvlechten in de achterzaal van Hotel Eijsink. De grate stimulator was de links staande Sallie Frankenhuis. Naast hem staande:W Becks, J.H. Keizers, A,J.Wevers, Vossebeld, Van Mast en in spoorweguniformA,J. Pasman. Zittend: H. Wijlens, J. van Hummel en diens vader ltV van Hummel. De foto is ge-

nomen voor het huis van de familie Frankenhuis.

24 De voormalige Oostenstraat, tegenwoordig de Ihr, H.].W]. von Heydenstraat. Rechts de woning van de familie Wisselink (zie nr. 76). In 194.5 werd de straatnaam gevvijzigd ter nagedachtenis aan de bij het bombardement van 24 maart 194.5 omgekomen burgemeesterVon Heyden. De heer Von Heyden was burgemeester vanaf 1919. In de raadsvergadering van 2 december 1950 stelde het College van B. en W voor de oude naam "Oostenstraat" weer te gebruiken en aan de op dat moment in aanleg zijnde straat tussen de Oostenstraat en de Veldkampstraat de naam Ihr, H.].W]. von Heydenstraat te geven. Diverse raadsleden pleitten voor het handhaven

van de enkele jaren in gebruik zijnde naam uit pieteit tegenover de oud-burgemeester. Hun amendement werd aangenomen en de nieuwe straat werd Julianasstraat. Oudere Haaksbergenaren spreken

echter nog steeds van de Oostenstraat.

Haaksbergen

Oostenstraat

25 Een plaat van de Vrouwengroep van de SDAp, de Sociaal Democratische Arbeiders Parti]. Op de bovenste rij staan afgebeeld: de dames Klein Leugemors-Straatman, Horn-Straatman, Klein Leugemors-Kamst, SteenbergZweers, Molenveld-Kolthof, Meijer-Molenveld en Straatman-van Lochem.

Middelste rij: de dames Ten Hoopen- Temmink, Steenberg-Goorhuis, DieperinkSteenberg, Morssink-Molenveld, Straatman-Nijhuis, Mekkink-Stokkers, Van Lochem-Nijhuis, Taken-ter Hogt, Ten Arve-ten Dijke, Stokkers-Steenberg en Ruardy-Nijhuis.

Onderste rij: de damesTemmink- Temmink, Baak-Ooster-

holt, Kamperman-Agelink, Molenveld-Straatman en Molenveld- Tenkers.

26 Behalve de meest rechtse woning, die in 1875 onderdak bood aan het gezin van notaris Van Beest en later aan dat van dokter Prins, zijn er momenteel geen aanknopingspunten meer tevinden in de Molenstraat. Ruim een eeuw geleden woonden er de families Waanders, Brevink, Brevink, Tankink, Kerkemeijer, Ooink en Ten Asbroek. Rechts staat smid G.W ten Asbroek met zijn gezin de activiteiten van de fotograaf gade te slaan, terwijl verder naar achteren smid Ooink zijn zoon G. Ooink en knecht B. ten Hoopen (Smids Bernard) bezig zijn met het beslaan van een paard. De aan de straatzijde opgewarpen mesthopen varmden nag geen proble-

men uit verkeers- en milieu-

oagpunt.

27 Aan het begin van de Haove, het wegje naar de jongensschool, stond dit drietal wonmgcn-onder-een kap. Het werd bewoond door de families Broekhuis (sigarenmaker), Bossewinkel en Hofmeijer. Rechts een deel van de voormalige textielfabriek Schulten, toen al omgebouwd tot woningen.

?

28 De vestiging van "het spoor" in 1884 oefende een sterke aantrekkingskracht uit op diverse ondernemingen. Ook Salomon Frankenhuis zag er brood in door in 1892 bij het spoorwegemplacement een pakhuis te bouwen, onder meer gevolgd door de bouw van een machinekamer met schoorsteen en ketelhuis in 1896. De foto zal ongeveer uit die periode stammen. Op de achtergrond het in 1884 gebouwde station.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek