Haaksbergen in grootmoeders tijd

Haaksbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.G.M. Schulten
Gemeente
:   Haaksbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6203-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaksbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49 Zomaar een plaatje op een zaterdagmiddag, wanneer iedereen zijn stoep schrobde, de kinderen in bad werden gedaan, de laatste boodschappen werden gehaald en men zich voorbereidde op de rustdag na een week van hard werken. Zo oak het echtpaar Wielens in de Blankenburgerstraat.

50 Nag altijd worden ze de "barakken" genoemd, een serie onderkomens die door de Duitse bezetters achter de kerk in St. Isidorushoeve waren gebouwd. Met Kerstmis

l 94] konden ze in gebruik worden genomen. Na de oorlog hebben ze nag lang een woonfunctic gehad.

SlOp de plaats van het huidige postkantoor stand vroeger de ambtswoning van burgemeester jhr. H.].WJ. von Heyden. Oorspronkelijk was het een huis van de familie Wisselink, maar in 1922 werd het betrokken door de burgerneestersfamihe. Het gedeelte op de foto heeft oak nag dienst gedaan als secretarie. Op her njdstip dat deze fota werd genomen was het in gebruik als politiebureau, De familie Von Heyden was toen al verhuisd naar de Klaashuisstraat. Tijdens het bombardement op 24 maart 1945 vond de toen door de Duitse bezetters uit zijn ambt gezette burgemeester Von Heyden de dood.

52 In 1930 trok een voorbijrijdende auto de nodige aandacht. En wat te zeggen als zo' n modern voertuig oak nag eens in brand vloog. Ten gevolge van een botsing op

de hoek Blankenburg-Blankenburgerstraat gebeurde dit en het toegestroomde publiek genootmetvolleteugen.Achter het vervVTongen stuur is Jan Bouwhuis te zien en de jongen met opgeheven rechterhand is Jan Overbeek.

53 Ver verwijderd van het straatrumoer ligt in de prachtige omgeving van het Assinkbos het geheel uit hout opgetrokken Noorse jachthuis. Een van de Twentse textielfabrikanten, de heer G.]. van Heek, liet in 1895 als een soort bouwpakket de uit Noorwegen afkomstige onderdelen optrekken. In vroegere dagen diende het huis als rustpunt voor de uitgebreide jachtpartijen in de bosrijke omgeving. Vanaf de jaren dertig dient het huis als permanente bewoning.

fit···

~~ . . .~

. . ~

'v.. ',

,54 Het HofteVaarwerk, ook wel ,,'tVark" genoemd, nam vroeger een centrale plaats in de marke Holthuizen in. Aan het erve was namelijk het markerichterschap verbonden, waardoor de bewoner niet alleen als markerichter fungeerde maar waardoor de boerderij ook diende als de plaats waar de "holtings", de markevergaderingen, werden gehouden. Oorspronkelijk was het goed een bezit van de heren van Ahaus. Al in 141 8 wordt het genoemd in een akte waarbij Hendrik van Solms en Ottensteinlenen overdroeg aan Otto van Bronckhorst, heer van Borcu10. De Haaksbergse dominee Wouterus van den Ham kocht kort na 1842 het erve en ver-

kocht her later aan de Nederlandse Hervormde Diaconie. Momenteel is de boerderij in particuliere handen.

Hof te Vaa(.w~rk HAlii<~jBERI5EN

? oJ. ' ?? ? ?? .1L.· ? ,", ?

55 De in 1928 gebouwde Bonifatiusschool in St. Isidorushoeve kwam in plaats van de oude Markeschool aan de Beckummerstraat. Daarvoor kende de Hoeve al vanaf het begin van de achttiende eeuw lager onderwijs voor de Marken Boekelo en Holthuizen/ Eppenzolder. Waarschijnlijk stond deze school op een sruk markegrond van Boekelo, circa 400 meter links van de Goorsestraat in het verlengde van de Benteloseweg. Een terrein in deze omgeving heet nog steeds her Schoolveld. Om onbekende redenen werd de nieuwe school genoemd mar de heilige Bonifatius, terwijl toch de kerk en her dorp duidelijke relaties vertoonden met de verering van Sint Isi-

dorus, de patroon van de landbouwers.

56 .Potjes en Pannetjes" werd hij genoemd, een vriendelijke, enigszins zonderlinge man, wiens werkelijke naam Roelof Olthof was. Hij leefde rand de oorlogstijd een aantal jaren in een zelfgemaakte hut in de buurt van de Laakmorsbrug. Van origine moet hij een goede koperslager zijn geweest, want van de meest eenvoudige zaken wist hij voor de boeren nog een deugdelijk stuk gereedschap te maken, zoals kippendrenkbakken. Zijn bijnaam dankte hij aan de vaardigheid waarmee hij potten en pannen repareerde. Hier en daar iets eten bij een boer en een slok spiritus, aangelengd met wa-

tel', was alles wat hi] voor zijn levensonderhoud nodig had. Toch schijnt hij een ijzersterk gestel te hebben gehad, want als bed diende hem een gat in de grand, opgevuld met lompen. Meestal had hij blote

chirurg waren. Zelf sprak hij uitstekend Frans en Duits. Hij overleed op 2 oktober 1945.

voeten in zijn oude schoenen en's zomers en's winters draeg hij hetzelfde afgedragen pak. Van zijn afkomst is weinig of niets bekend. Wel vertelde hij ooit dat twee broers van hem advocaat en

57 Deze foto dateert van 192 2 en dominee Van Krieken he eft zojuist een groat aantal leden van de Nederlandse Hervormde Gemeente bevestigd. Op de bovenste rij, van links naar rechts, staat een zeventalleden van de Nederlandse Hervormde Gemeente uit Eibergen. Eibergen had destijds geen predikant en am deze reden werden de gemeenteleden in Haaksbergen bevestigd. Bovenste rij: zeven Eibergenaren, Jan Joostink, Jan Mol, Willem Groot Obbink, Poelhuis, Derk Molenveld, Boswinkel, Scheggetman, Leuvelink, Klein Peelhuis, Herman Nijhof en dominee Van Krieken. Tweede rij: Bets Dieperink, Aaltje Welmerink, Herman Oosterholt,

Mirra Mengerink, Gerritje Pleiter, Hanna Hietbrink, [enneke te Kiefte, Mina te Riet, Mine Bennink, Siene Ternmink, Trui Tcmmink en Dina Nijenhuis. Derde rij: Mina ten Hoopen, Dina van Lochem,

Dine Nijhuis, Dine Molenveld en Sien Morssink.

58 Het jubileumfeest van de Haaksbergse Harmonie in 1926, waarvan in her bijschrift van foto 36 ook sprake is, was ook voor de bewoners van de hoek EnschedesestraatBlankenburgerstraat aanleiding om een grate ereboog op te richten. Het bij die gelegenheid gehouden concours op het Scholtenhagen stond kennelijk in een grate belangstelling gezien het onderschrift: "Versiering voor het Concours. Blankenburgerstraat."

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek