Haaksbergen in grootmoeders tijd

Haaksbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.G.M. Schulten
Gemeente
:   Haaksbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6203-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaksbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

59 De muziekvereniging "Crescendo" heeft in Buurse al vanaf de oprichting in

1929 een grote plaats ingenomen. Tegenwoordig is de Buurser Harmonie geheel in uniform gekleed, maar bij de viering van het zesde lustrum volstond alleen de uniformpet. Bovenste rij, van links naar rechts: ]ohan Holters ('t Vaske), Henny Nijhuis (Watermand), Henny Grobbink (de Grobbe), GerardWilmer (de Fraank), Arnold Maurik, Anna ter Braak, Herman tel' Huurne (Simbarg), Tonny Grobbink (de Grobbe), Clemens ter Huurne ('n Haannbultn) en Hendrik ter Huurne (de Meijer). Middelste rij: ]ohan Sieverink, Herman Rupert (de Baasboer), Hendrik

ter Huurne (Buursink), A. Rietman (' n Porik) , Hendrik Rupert (Baasboer), ]ohan Minnema, ]ohan Maurik, Herman ter Huurne ('n Eekert), Bernard ter Huurne ('n Eekert), Gerard Maurik en H. Lam-

('n Haan'nbult'n), Bernard Termathe en Frans ter Huurne (Bouwmeester). Onderste rij:

Tonny Veldhuis (Weerts), Herman Kamphuis Bzn. en Herman Horck ('tVenne).

mers (Teempert). Derde rij:

Frans van Mast (Harrnolle), ]ohan Breukers, Bernard Kamphuis (Koetseer), Theo ter Braak (Leemkamp), dirigent H. Odink, H. Wilmer (de Fraank), H. ter Huurne

60 De Brink, aan het begin van de Buurserstraat en het einde van de [hr. von Heydenstraat, vormde ook vroeger een geheel eigen buurtje. De mannelijke jeugd had zelfs een eigen club, "De Brinkboys". Rechts de woning met winkel van de familie Hoogland en daarnaast winkel, smederij en woonhuis van Smid Wilden borg. De laatste, ook Sabel Willem genoemd, poseert hier met familie en knechten. Van links naar rechts: Theo Wildenborg, Tinus Finkers, ?, Harrie Huiskes, WillyWildenborg en Willem Wildenborg sr.

61 Is het tegenwoordig gemeengoed om industriele vestigingen zoveel mogelijk te scheiden van de woonkernen, in her begin van deze eeuw dacht men er anders over. De firma D.]. ten Hoopen en Zoon verkreeg in 1898 vergunning tot het bouwen van "een stoomfabriek met schoorsteen en bijbehorende gebouwen, magazijnen, kantoren en werkplaatsen" aan de Oostzijde van de Stationsstraat. De eerste vestiging van de firma Ten Hoopen was bij de bleek tussen de Morssinkhof- en Molenveldsbrug, waar een twintigtal getouwen stond opgesteld. Na het overlijden van D. ten Hoopen werd het bedrijf voortgezet door zijn zoons A.J,P. en P.A.}.

ten Hoopen. Deze Ten Hoopens hadden geen opvolgers, waarna in 1912}. ten Bruggencate uit Enschede in de zaak opgenomen werd. De laatste rcstanten van de vroegere textielfabriek zullen bin-

nenkort plaatsmaken voor woningbouw.

62 Toen de Commissaris der Koningin mr. A.E. baron van Voorst tot Voorst op 14 maart het nieuwe gemeentehuis opende, dacht het gemeentebestuur voorlopig uit de problemen te zijn. Al in 1934 had men noodgedwongen het op dezelfde plaats staande oude gemeentehuis moeten afbreken en in de tussenliggende peri ode was het een kwestie van behelpen geweest. Nu, vijftig jaar later, dient de schepping van het architectenbureau [os en Pierre Cuypers uit Roermond enkel nog als bestuurlijk centrum. Enkele jaren geleden ondervond het een grote uitbreiding door de aanbouw van een geheel nieuw onderkomen voor het ambtelijk ap-

paraat. Na de opening heeft her slechts een keer diensr gedaan als raadzaal, want de bezetter maakt snel een eind aan het democratisch bestel. In 1945 konden de raadsvergaderingen weer plaatsvinden

in de ruimte waarvoor het gebouwd was. Op de plaats van het gemeentewapen is na de oorlog het oorlogsmonument aangebracht.

63 Bijna een eeuw geleden, am precies te zijn op 15 augustus 1903, trok de eerste Haaksbergse processie naar de Mariabedevaart in her Duitse Kevelaer. Hoewel tegenwoordig niet meer met de pracht en praal van de vooroorlogse jaren omgeven, nemen, samen met leden van de buurtparochies, nag veel processiegangers aan de bedevaart

deel. Het eerste College van Broedermeesters uit 1903 bestond uit meester Steffens, [ohan Meijerink, Ter Rahe, Hendrik Dievelaar, bakker Heinink, molenaar Oude Wansink, Ten Broeke en Wijlens. De eerste vaandels werden uit de door koster Jan Slotman gehouden collecte bekostigd. Deze bracht liefst

J 600 op. In het oprichtingsjaar traden achthonderd parachianen toe tot de Broederschap. Ze betaalden dertig cent contributie per jaar. Aan de eerste bedevaart lumen 407 personen deel, die voor

een bedrag van drie gulden (indusief de treinreis!) naar Kevelaer togen. De priester met koormantel is pastoor A. Wienholts. De foto stamt uit circa 1925.

64 Een monument op het kerkhof aan de Spoorstraat vormt de herinnering aan Han [ordaan, die als 26-jarig slachtoffer van het beruchte "Englandspiel" zijn leven gaf in het concentratiekamp Mauthausen. In de nacht van 290p 30 maart 1942 daalde hij per parachute neer in de omgeving van Holten, om vandaaruit een spionagenetwerk op te zetten. Onder de codenaam "Jeffers" begon hij zijn taak als verbindingsofficier van de S.O.E. (Special Operating Executive). De Duitse contraspionage onder leiding van Schreieder, hoofd van de Sicherheltsdienst, was door de verradersactiviteiten van de beruchte Anton van der Waals al snel op het spoor van "Jeffers". Op 3 mei 1942 lokte Van der Waals hem naar Rotterdam, waar hij door de S.D. gevangen genomen werd. Ten slotte werd hij in septem-

ber 1944 overgebracht naar Sachsenhausen-Oranien burg. Na een kort verblijf in dit kamp werd hij gevangen gezet in Mauthausen, waar hij van uitputting overleed. De padvindersgroep waarvan hij lid was geweest eerde hem door de plaatselinge afdeling de "Han Jordaangroep" te noemen.

65 Een doorkijk vanaf de Markt naar de toenmalige Oostenstraat. Rechts Koffiehuis De Zwaan, beter bekend als cafe Ten Vaarwerk. Gezien de feestversiering is de foto waarschijnlijk gemaakt in 1937, toen het dorp versierd was ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Het cafe stond vroeger bekend als het Hoedemakershuis, zo genoemd naar de bewoner en ei.genaar in de periode 18301 850, Fransciscus Josephus Leppen, die het beroep van hoedenmaker uitoefende. Ook dit sfeerbepalende huis moest wijken voor de uitbreiding. Bij de afbraak in de zomer van 1967 kwam een ingemetselde "niendeurboog"

tevoorschijn met een inscriptie uit 1652. Hieruit blijkt, dat de boog geplaatst werd door de "Vervvalter- Richter en secretaris" Johannes Michgorius, die leefde van 1610 tot 1680.

66 Slechts een woning herinnert tegenwoordig nog aan het beeld van de Spoorstraat uit 1913. Het is het meest linkse huis, waarin momenteel makelaardij Euverman Temmink & Frisia gevestigd is. De statige bomenrij werd in 19 16 omgehakt door drie houthakkers, onder wie Rupert (Lansink - Dieks). In oude archiefstukken is vermeld dat de boom rechts een bedrag van f 104 opbracht. Achter deze boom is nog een deel van het ijzeren hekwerk rand de villa van de familie ]ordaan te zien.

67 De Dievelaarsschuur op het complex Scholtenhagen draagt in de naam de herinnering aan de familie Dievelaar, die vroeger bezittingen in het BuurserVeen had, waarbij de schuur als turfopslag en schuilplaats voor de veenarbeiders fungeerde. Het gebouw stamt uit de jaren 1860-1870. In 1939 werd de schuur afgebroken in verband met de voorgenomen plannen tot herindeling van het veen, totdat het in 1944 in het NiekerkerVeen als [achthuis weer opgebouwd werd. In 1948 werd het plan opgevat er een onderkomen voor de padvinders van de Han Jordaangroep te vestigen als nagedachtenis aan de in het concentratiekamp Mauthau-

sen omgekomen Han [ordaan. De restauratieplannen werden ontwikkeld door de bekende architect Jan [ans en de firma Nijhuis nam de herbouw op zich. In 1953 kon het clubhuis officieel in ge-

bruik worden genomen. De naar het gebouw leidende naam kreeg in de volksmond al spoedig de naam "Dievelaarslaantje" .

68 De geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938 was aanleiding om 1 februari als Nationale Feestdag uit te roepen. Herauten maakten de blijde gebeurtenis bekend. Een groep Haaksbergenaren, gekleed als "Gele Rijders" , startten op het landgoed "De Bleeck" en luidden op die manier een groots feest in. Het waren, van links naar rechts: G.]. Tankink, Frits Tankink, Willem Greve, G.]. Reimerink, Bos en Herman Odink.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek