Haaksbergen in grootmoeders tijd

Haaksbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.G.M. Schulten
Gemeente
:   Haaksbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6203-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaksbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

69 De Wissinks-Mol, beter bekend als de Stenderkast, had vanaf 1 92 1 een plaats in het Buurserzand. In dat jaar liet Jan Bernard van Heek de in Usselo bij het erve Wissink staande standaardmolen verplaatsen naar Buurse. De niet ongerechtvaardigde mening van de Usselose bevolking, dat de molen op historische gronden en vanwege een betere molenbiotoop weer naar Usselo verplaatst zou moeten worden, leidde er via een rechterlijke uitspraak in 1975 toe dat de molen weer verhuisde naar de plek waar Jan Hendrik Wissink hem in 1802oprichtte.

70 In de doorrit onder de windmolen De Korenbloem staan de initialen "E. TP. 1798", een afkorting van Berend ter Pol, wiens schoonvader George Boekman op 7 augustus 1797 een schepel veldgrond voor J 48 van de marke Honesch kocht. Toen de molen in 1798 gebouwd werd lag hij aan alle kanten omringd door heide en woeste grond. Door verkoop en vererving kwam de molen in 1 879 in het bezit van de uit VoIlenhove afkomstige ].F. Beens. De zaken schenen toen al niet meer zo goed te lopen, getuige het opschrift dat Beens in een van de balken liet beitelen: "Ik kom uit Vollenhove, maar het is hier Schralendam." De laatste eige-

naar was Fr. Otte, die De Korenbloem verkocht aan de gemeente Haaksbergen. Na een grondige restauratie verrees de molen weer in oude glorie, zij het dat van het omringende landschap niets meer te bekennen is.

7 I De uit het Duitse Schermbeck afkomstige IF.W Schulten bouwde in 1 835 aan de Molenstraat een calicotweverij en spinnerij. Ben in het bezit van de Historische Kring Haaksbergen zijnde gevelsteen met her opschrifi ,,IF.WS.-A.S.1835''iseen laatste tastbare herinnering aan deze fabriek. De letters "A.s." duiden op Schultens zoon Albert. Na het overlijden op 10 juli 1 857 van Schulten senior ging het bergafwaarts met de spinnerij, waarna het bedrijf in 1 859 werd stopgezet. Later bood het gebouw onderkomen aan diverse woonhuizen en winkels, waarvan het middelste winkeltje, dar van "Stoom-Eijsink Marie", wel een van de be-

kendste was. Op de plaats van de "Schulten-spinnerie" zijn nu een superrnarkt en winkels gevestigd.

72 Een vooroorlogse foto uit 1925, die overal in het uitgestrekte buitengebied zou kunnen zijn genomen. De gemeente Haaksbergen telde destijds vanzelfsprekend veel meer zandwegen dan tegenwoordig. Vooral na de oorlog heeft de verharding van de wegen in het buitengebied een grate vlucht genomen. Toch telde het gebied buiten de bebouwde kom in 1975 nog 1 70 kilometer zandwegen.

73 "Welkom in de Molenstraat" zegt het spandoek boven de ingang van de straat. De bewoners verwelkomden op die manier de bezoekers ter gelegenheid van de feestelijkheden bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard op 7 [anuari 1937. Rechts een gedeelte van het winkelpand van de familie Kuipers, links vooraan kapper Sanders, daarnaast kruidenier Tangelder, smederij en huishoudelijke artikelen Ten Asbroek, schoenhandel Konings, de rooms-katholieke pastorie, fotograaf Hans Sprenger en Hotel Centraal.

74 Het oude erve Assink in het rijke natuurgebied van het Assinkbos kan bogen op een eeuwenlange geschiedenis. Het goed wordt het eerst vermeld in de leenregisters van de heerlijkheid Borculo als Otto van Bronckhorst en Borculo, eigenaar van het Assink, in 1430 het goed beleent aan zijn zwager Mathheus van Schoneveld. Deze Van Schoneveld kwam herhaaldelijk in conflict met de boeren in Langelo, die hem op een dag gevangen namen en aan het gerecht overleverden. Eeuwen gingen voorbij en in de negentiende eeuw kwam een einde aan het leenstelsel, waardoor AdolphA.EM. baIOn Mulert eigenaar wordt. Al vanaf 1580 werd het erve be-

woond door een lid van de familie Assink. In 1 898 stierf de laatste telg van deze familie.

75 Her wooneenhedencomplex "De Padbree" herinnert slechts in zijn uiterlijke vorm aan het vroegere St.-Antoniusziekenhuis. Naast de naam gaf de vroegere gevelsteen de vermelding ,,Viedenbroek-Stichting" als herinnering aan de erflaatster, mej. W].c. Wiedenbroek, die in 1 9 1 0 te Raalte overleed en een legaat van f 20.000 naliet aan her kerkbestuur van de Pancratiusparochie, bestemd voor de stichting van een tehuis voor ouden van dagen en een bewaarschool. Op de bestektekening van het nieuw te stichten gebouw stand echter reeds vermeld: "Ontwerp van een Ziekenhuis te Haaksbergen." Op 11 november 1913 kwam het gereed. Inclusief de

inventaris kostte her

f 47.470. Oorspronkelijk werd de verpleging verzorgd door de zusters van St. Joseph te Amersfoort en vanaf 1929 door de zusters Franciscanessen uit Noord-Deumingen.

Door de komst van een verpleeghuis verviel in 1963 de functie van het ziekenhuis.

76 Op de plaats van het huidige postkantoor stond vroeger dit statige huis, dat ook wel het "Wisselinkhuis" werd genoemd. Het is een herinnering aan Jan Herman Wisselink, afkomstig uit Hellendoorn en gehuwd met Hendrika Companje uit Vriezenveen. In 1886 nam hij het pand over van de naar Coevorden vertrokken arts JJ Lokker. NadatWisselink in 1904 overleden was woonde zijn weduwe er nog tot 1920. In dat jaar kocht de gemeente Haaksbergen de woning met het doel er de burgemeesterswoning er het gemeentehuis te vestigen. In 1921 werd het lmis als zodanig betrokken. Na het gereedkomen van het nieuwe gemeentehuis op de

Markt werd het tot de komst van het postkantoor in 1964 voor diverse gemeentelijke doeleinden gebruikt.

77 De Museum-BuurtSpoorweg is als toeristisch-recreatief attractiepunt niet meer uit Haaksbergen weg te denken, Duizenden vakantiegangers maken in het rijseizoen gebruik van de diensten van de MBS op een rit per stoomtrein naar Boekelo v.v. Sinds de komst van de MBS heeft een groot aantal vrijwilligers niet alleen gezorgd voor een correcte wijze van vervoer, compleet met oude spoorkaartjes etc., maar ook voor de instandhouding en uitbreiding van het rollend materieel, dat in de nieuwgebouwde loodsen is ondergebracht. In 1992 was het 25 jaar geleden, dar de MBS werd opgericht.

78 Bij het gereedmaken van de kopij voor dit fotoboek stond de rooms-katholieke basisschool in de Veldmaat er nog zeals afgebeeld. lnmiddels heeft de school plaats gemaakt voor woningbouw. Het oudste deel dateerde van

I 903 en deed tot 1924 dienst als openbare school. In dat jaar werd ze omgezet in een rooms-katholieke school.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek