Haaksbergen in grootmoeders tijd

Haaksbergen in grootmoeders tijd

Auteur
:   H.G.M. Schulten
Gemeente
:   Haaksbergen
Provincie
:   Overijssel
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6203-6
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haaksbergen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

79 De Rondweg om het centrum van Haaksbergen betekende destijds een grate ingreep in bestaande situaties. Besloten was dat er een ongelijkvloerse kruising met de Buurserstraat zou komen, het

latere Koningin Wilhelminaviaduct. Op de foto de ontgravingswerkzaamheden. Rechts de woning van de familie Leppink (schilder).

80 Ruim zeventig [aar heeft Hotel H.W Eijsink aan de Spoorstraat een dominante plaats ingenomen. Tegelijk met het huwelijk van de stichter, de heer Hendrik W Eijsink, met mevTOUW G.Th. Eijsink-Scholten werd "Cafe Spoorzicht" , zoals het toen heette, geopend op 20 augustus 1908. Naast hotel, cafe, ruimte voor vergaderingen en bruiloften bood hotel Eijsink gelegenheid voor het beoefenen van de kegelsport. In 1921 werd een vaste baan aangelegd nadat men eerst op een losse baan speelde. De eerste vereniging die er speelde waren "De Haaksbergsche ]ongens". Toen Hotel H.W Eijsink in 1979 gesloten werd maakten niet minder dan vijf

plaatselijke kegelclubs van de sinds 1931 uit twee banen bestaande kegelzaal gebruik.

81 In het midden van de jaren dertig ging het crescendo met de Coop. Zuivelfabriek. Zo had men in 1937 achthonderd leden en werd er 10.800.000 kg. melk verwerkt. De omzetstijging was van dien aard dat de van 1908 daterende zuivelfabriek bij

het station te klein was geworden en er werd naar nieuwe mogelijkheden gezocht. Die werden gevonden in de bouw van een compleet nieuwe fabriek aan de Enschedestraat op her terrein waar thans de wijk "De Biester" ligt. Op 23 februari 1938 kon de officiele opening plaatsvinden en met gerechtvaardigde trots kon directeur J Zuidema op 1 mei 1949 de leiding overgeven aan zijn op-

volger Fr. Hettinga. Centralisatie van verwerkings- en produktie-eenheden waren er ten slotte de oorzaak van dat ook deze fabriek moest verdwijnen.

82 Schuur op het erfvan de familie Nijland, Niekerkerweg. omstreeks 1910. De dame in de deuropening is mevrouw Nijland-Simmelink. De heer rechts op de rug gezien is dominee ].A. van Krieken.

83 Een vooroorlogse opname van de Eibergscheweg. Kenmerkend is het vervoer per paard en wagen, waarop ook het gebouw reclus, de stalling van B.R. Ottink, ingericht was. Vooral met marktdagen en zondags was het een drukte van belang. De boeren stalden er hun paarden, hun echtgenotes kochten de "winkelware" in de winkel om de hoek en in her tussenliggende cafe werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Links de groente-, fruit en viszaak van Willem van Ulsen.

84 Het voormalige hotel "De Moriaan" op de hoek Spoorstraat - Blankenburgerstraat genoot zo'n negentig jaar geleden een uitstekende reputatie. Bekend is nog het verhaal van een buitenlandse gezant, die in zijn memoires melding maakte van de voortreffelijke maaltijd die hij in "De Moriaan" genoten had. Misschien was deze maaltijd bereid door Anna Borghuis (staand achter het tafeltje), die haar opleiding genoot in Hotel De Wereld in Wageningen. Rechts naast haar staat Dika Noordink, KoosniedersDika, die later trouwde met smid Wilden borg uit Buurse. Aan de andere kant van Anna

Noordink staat koetsier Jan Waanders. De jonge Floris Eijsink staat geheellinks. De zittende dame links is Eva Wielens, de weduwe van postbode G. Wielens, die na diens overlijden in "De Mori-

aan" werkte. De statige dame rechts is Mine Eijsink, dochter van Floris sr. Later werd ze de echtgenote van Leo ten Brinke, een van de grondleggers van de Wollenstoffenfabriek, waarvan de gebouwen in

1930 dienden als eerste aanzet voor de stichting van de Twentsche Kabelfabriek.

85 In Haaksbergen had "Herwonnen Levenskracht" , een roorns-katholieke instelling op het gebied van de tuberculosebestrijding, een groot aandeel in het verwerven van gelden. Een legertje zelateurs en zelatrices zorgde voor de huis-aan-huiscollectes en na de inspanningen van het collecteren werden de zinnen verzet. Zo ook in 1 930 bij een tochtje naar Apeldoom. Van links naar rechts, eerste rij: H. Ordelmans,

D. Noordink, C. Brevink, B. Borghuis, H. Paf, B. Lammers, A. Put, C. Hofmeijer, D. Koenderink en C. ten Vaarwerk. Tweede rij: kapelaan Mentink, J. van Rooy, D. Lammers,

B. Weusink, J. Somhorst, Waanders en M. ter Huurne. Derde rij: de reisleider meester Asbroek, D. Mensink,

D. Slot, D. ter Huurne, Ter Huurne, Ten Berge, Eijsink, Boswinkel, L. Weegerink,

D. Noordink, Lammers,

R. Koenderink, de gezusters Ten Broeke, Scharenborg en de gezusters Smit. Daarachter:

W Noordink, B. Dijkhuis en J. Ordelmans. Laatste rij:

M. Laarveld, R. ten Have,

M. Koenderink, H. ter Doest, C. Dijkhuis, Horck en Koenderink.

86 De voltallige bezetting van het Haaksbergse politiekorps uit 1941. Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe gemeentehuis werd er geposeerd op het bordes. Haaksbergen telde op dat tijdstip drie politieorganisaties: de marechaussee, de rijksveldwacht en de eigen gemeentepolitie. Van links naar rechts: ? Thijs, N. Weegerif, J. Dollekamp, ? Wijnen, J. Zeelenberg (allen mar.), A. Spikker (gem. politie), T. Overbeek (mar.), A. Weustenenk (mar.), D. de Vries (rrjksveldwacht), J.G. Schulten (rijksveldwacht), H. Lucas (gem. politie), G. Huetink, G. Roozemaal, W Lijbers, J. Sprokkereef, J. de Groot en D. Hilarius (allen mar.).

87 Op de grate stille heide, dwaalt

de herder eenzaam rondo

In het begin van deze eeuw was dit kinderliedje nag volop van toepassing op de uitgestrekte heidevelden rand Haaksbergen. De foto geeft een beeld van schaapsherder J.H. Scholten met zijn kudde in Buurse.

88 In 1 892 verrees op de hoek Spoorstraat-Hibbertstraat het postkantoor, dat [arenlang een sfeerbepalend element in de centrumbebouwing vorrnde. Het had destijds nogal wat voeten in de aarde voordat de vroede vaderen er toe konden besluiten een postkantoor te bouwen. Het kostte f 11.000 waarvoor het rijk f 550 aan huur betaalde, Daarvoor was er al in 1850 een hulppostkantoor, dat beheerd werd door de winkelier en brievenvergaarder Hendrik Jan Smits in zijn particuliere woning aan de Spoorstraat. In 1889 waren er in Haaksbergen 82.093 inkomende brieven, 1581 postwissels, 573 kwitanties en 4166 pakketten. Dit was voor

de minister aanleiding am voor te stellen dat Haaksbergen een eigen postkantoor zou bouwen. In 1964 werd een nieuw postkantoor gebouwd aan de Von Heydenstraat op de plaats van het afgebroken burgemeesters- en gemeentehuis.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek