Halfweg in oude ansichten deel 2

Halfweg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L.H.M. Trouw en J.C. Cornelissen
Gemeente
:   Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4159-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Halfweg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Toen wij, nu alweer enige tijd geleden, het boekje "Halfweg in oude ansichten" het licht mochten laten zien, eindigde onze wandeling aan de Zwanenburgerdijk met de prachtige tjalken die werden gebruikt voor de aanvoer van de "peeen", de suikerbieten welke in de suikerfabriek "Holland" werden verwerkt. Tijdens deze wandeling hebben we kunnen genieten van aardige gezichten, niet alleen die van de inwoners, maar ook die van de oude huizen engebouwen die er vroeger waren en waarvan een groot deel is verdwenen. De hang naar dit verleden bleek sterk, want anders was nimmer het verzoek gekomen om een tweede deel in deze serie samen te stellen.

Dit geeft tevens de. gelegenheid om eens wat nader kennis te maken met de inwoners, van wie we een fraaie serie foto's op de kop wisten te tikken. Hiermede waren we erg gelukkig, want op de gebouwen, hoe mooi of oud ook, raakt men toch op den duur uitgekeken, maar de mensen die telkens veranderen blijven aantrekkelijk, althans ,zo is onze mening.

Bij het nazoeken om te proberen erachter te komen wie wie was hebben we vaak plezierige uren gehad, waaraan we met genoegen terugdenken. Maar ook dachten we aan de nu zo bekende slagzin "Kiek nu voor later", een gezegde dat men vroeger nog niet ken de, aangezien de oogst dan beslist nog veel groter

zou zijn geweest en er nog meer foto's van bekende persoonlijkheden in deze uitgave zouden zijn verschenen. Wellicht is dit een tip voor deze generatie om van eigen omgeving wat meer vast te leggen, zodat er over pak weg vijftig jaar een opvolger kan zijn die de geschiedenis van Halfweg van deze tijd in beeld en geschrift kan vertellen.

Want er gebeurt veel in de laatste jaren. Denken we alleen maar aan de zandopspuitingen voor de industrie van Amsterdam (als deze er ooit komt), de aanleg van het grote recreatiegebied Spaarnwoude en de rumoerigheid rond Ruigoord. Dan denken we nog niet aan de aanleg van al die nieuwe wegen die het verkeer af en aan moe ten voeren, de plannen voor nieuwbouw en de renovatie van te saneren gedeelten. Gaarne danken we hier diegenen die het ons mogelijk hebben gemaakt deze uitgave te verzorgen, hetzij door het verstrekken van gegevens, hetzij door het ter beschikking stellen van kaarten en foto's. Moge het allen die dit lezen zo vergaan als de samenstellers, die er veel genoegen aan hebben beleefd die tweede wandeling over Halfweg in deze vorm het licht te doen zien. We betreuren slechts dat plaatsgebrek niet toeliet om bij alle foto's aile namen te vermelden, terwijl toch enkelen zich veel moeite hadden getroost deze te verzamelen.

I -r-

,.

.-

.:

1. Een heel oud plaatje van het vorige gemeentehuis van de 110 jaar geleden gestichte gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude dat tot 1906 dienst deed. Het stond naast de tegenwoordige joodse begraafplaats. J arenlang is het nog bewoond geweest door particulieren en met de fraaie namen ,,'t Heem" en "De Terp" getooid geweest.

·

I~

II aT' ?. r

2. "Laat bloemen uw tolk zijn" is niet een slagzin van heden, maar een reeds lang geleden bekende. Bloemisterijen zijn er dan ook in Halfweg, maar deze bloemisterij, voorheen twee huizen voorbij het huidige raadhuis, richting Haarlem, is niet meer. Ook hier staat TIU een zakelijk bedrijfsgebouw.

Haifwea:

Tramhalte Call! Hahina:

3. Bij een tramhalte behoort een cafe, zoals dat vroeger bij de overstapplaats van de trekschuit ook was. Het gebouwtje als zodanig, zij het vrijwel onherkenbaar geworden, staat er nog, maar Hutting en later ook Stork, die het cafe "De Sport" noemde, zijn niet meer, Hoewel de zaak al geruime tijd is gesloten, hangt er nog steeds een bordje dat er erwtensoep verkrijgbaar is.

( . r, ., nil Iltll~1'4·"',

1 lot .J ?? h. '·e/,·;liwek. - F010.J v a n Kuol.

4. Toen de bieten nog per trein werden aangevoerd moesten deze uiteraard ook worden gelost. Hier is nog de oude stortplaats te zien, vanwaar de bieten, over de weg heen, naar de fabriek werden vervoerd. In het eerste deeltje over Halfweg hebben we deze stortplaats per abuis aangezien voor de opbouw van het station. Het station was er echter al.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek