Halfweg in oude ansichten deel 3

Halfweg in oude ansichten deel 3

Auteur
:   Cor Lücke
Gemeente
:   Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0871-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Halfweg in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Halfweg, thans een dorp dat door zijn buurman Amsterdam wordt belaagd door zandopspuitingen, sloop van boerderijen en huizen.

De IJpolder, vroeger een van de beste landbouwgronden van Nederland, is veranderd in een zandwoestijn met hier en daar wat industrie.

Ook Ruygoord, een dorpje in de Houtrakpolder, moest het ontgelden. Op een paar huizen en de kerk na is ook hier door de slopers huisgehouden. Het resultaat is ook weer allemaal zand.

Na al die aanslagen moest zelfs Halfweg verdwijnen, omdat het inwonertal te klein zou zijn. Tenzij er een samenvoeging met bijvoorbeeld Zwanenburg tot stand zou komen. Trouwens, al in december 1851 werd er voorgesteld om de gronden die ter beschikking kwamen na de droogmaking van het Haarlemmermeer, in te delen bij de aangrenzende gemeenten. Op 26 mei 1853 kwam hierover een wetsontwerp, maar op 9 augustus werd dit ontwerp afgestemd.

Diverse malen in de historie werd er over een eventuele samenvoeging gesproken. Er werd zelfs in november 1946 een' enquête gehouden, met als resultaat dat 87,8 procent voor een samenvoeging was. Trouwens, wat gemeentelijk door de ringvaart is gescheiden, was gemeenschappelijk al een leefgemeenschap. De christelijke en de rooms-katholieke school waren op Halfweg. Uitvoeringen van verenigingen werden gegeven in het St.-Jozefgebouw of in zaal Cornelissen. De concerten van "Eensgezindheid" werden gegeven in de muziektent in Halfweg.

De tramhalte en het station op Halfweg zorgden voor het vervoer naar andere plaatsen. De Zwanenburgers

moesten zelfs als zij naar hun gemeentehuis in Hoofddorp gingen via tram of trein te Halfweg reizen. Een andere verbinding was er niet. Of men moest lopen of fietsen in die tijd. En de wegen waren niet al te best, allemaal blubber met kuilen, meestal vol water. Kortom, we waren helemaal op Halfweg aangewezen. Zelfs de suiker kwam (en komt nog) uit Halfweg, maar wel gemaakt van bieten uit de Haarlemmermeer.

Van die suikerfabriek staat ook een aantal foto's In dit boekje. Vroeger had men het over "de fabriek" en iedereen begreep dat men hiermee de suikerfabriek bedoelde. Terwijl dat toch niet de enige fabriek was. Halfweg is ook (nog) een stoomgemaal rijk, dat sinds 1852 ongeveer 180 miljard kubieke meter water heeft vermà1en. Over het thans niet meer in bedrijf zijnde gemaal is -al het een en ander gesproken om te trachten dit zo unieke gemaal te behouden. Laten we eerst tot tien tellen voordat we gaan slopen, is thans de leuze. Maar soms ben ik wel bang dat we ook dat niet meer kunnen.

Bij de samenstelling van dit boekje heb ik geen bepaalde volgorde aangehouden, maar alleen een beeld willen geven van het dorp tot ongeveer 1940.

Voor de nieuwkomer is dit boekje een leuke weergave van vroeger en voor de oud-inwoner een boekje waarbij men zal zeggen: "Oh ja, dat weet ik nog wel."

Ik wil bij deze ook alle mensen bedanken die hebben geholpen om mijn verzameling uit te breiden. Veel foto's, ansichten enzovoort heb ik op diverse tentoonstellingen gekregen en mede daardoor is een uitgave als deze mogelijk. Een uitgave waarvan ik hoop dat u er bij het lezen en kijken van zult genieten.

- .-

.. ..:_ ~ _: ... :5 ... _" ?. ~ ....

Brug over de Ring'Jaarl - Halfweg.

1. Vanaf Zwanenburg komen we Halfweg binnen via de oude brug, die "lag" tussen de dijk bij de Lindelaan en de Haarlemmermeerstraat (de Hondeweg in de volksmond).

2. Aan de Halfwegzijde van de brug stond altijd Jaap v.d. Bos, de fotograaf. Ook deze foto werd door hem gemaakt. Op de brug loopt Piet van Nieuwburg en bij het café van Greeven kon men, uit de zon, op het terras zitten. Rechts vooraan op de foto ziet u de "slagboom" van de brug.

3. Meteen links van de brug bevindt zich het mooie stoomgemaal Rijnland. Op deze foto is het nog volop in bedrijf. Ook de dijk rechts staat nog op deze ansicht uit 1938. Rechts achteraan ziet u de brugwachterswoning van Jan Buis op de Zwanenburgerdijk. Het schip links kwam door het sluisje, rechts van het gemaal.

Café Coppée, flalfweg bij l1msterciam Holte H. S. & E. S. M.

Rutomatische Concertzaal (130 Instrumenten) Museum van Naturaliën, enz.

/

=" ,

- - - ~- - --- - - - ...

4. Op deze kaart uit 1913 zien we café Coppée op de hoek van de Haarlemmermeerstraat en het Plein. Na de aanleg van de boezem brug moest het café achteruit, met als gevolg dat het hele gebouw weg moest. Zoals het nu nog is, was het resultaat van de verbouwing. Binnenkort wordt het hele complex gesloopt. Jammer!

5. We schrijven het jaar 1925. De boezembrug is bijna klaar. Café Coppée is inmiddels veranderd en de rooms-katholieke kerk staat nog op het plein. Links het zo bekende "verrolde huis", gebouwd in 1838 en verrold in 1850.

6. Oud en nieuw op een foto. Links de weg over de drie sluisjes. die hier nog als enige weg in .gebruik is. Rechts de nieuwe brug, vlak voor de opening. De foto is gemaakt vanaf het station.

7. Hier wordt het lint doorgeknipt door mejuffrouw Van Voorst, dochter van de hoofdingenieur van rijkswaterstaat. De opening trok veel bekijks. Op de tram brug rijdt een zogeheten "Budapester" van de NZHTM.

8. Het perron oostzijde van het station in 1902. Het verrolde huis en de rooms-katholieke kerk zijn duidelijk te zien. Men ziet hier langs de spoorlijn ook nog de telegraafpalen staan. Deze ansicht was gestempeld met "Houtrijk en Po lanen", zoals Halfweg vroeger heette.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek