Halsteren en Lepelstraat in oude ansichten

Halsteren en Lepelstraat in oude ansichten

Auteur
:   J.A.M. Moerebeek
Gemeente
:   Bergen op Zoom
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3728-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Halsteren en Lepelstraat in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het verschijnen van een boekwerkje als dit kan men zich de vraag stellen in hoeverre de inhoud een nostalgisch teruggrijpen naar een roman tisch verleden is, of slechts een weergave van historische foto's en feiten. Ret aangename van deze vraag is echter dat een ieder het karakter van dit werk naar eigen zin kan interpreteren.

In een streven naar volledigheid in woord en beeld, schiet samensteller dezes wellicht te kort. Enerzijds omdat ik een keuze moest maken uit zeventig foto's, beseffende dat dat niet ieders keuze zou zijn, Anderzijds omdat bij elke beschreven situatie nog veel onbeschreven blijft. Elke foto zal voor ieder verschillende herinneringen oproepen. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de talrijke schaatspartijen op de vijver bij boer Suijkerbuijk, of het koppeltjeduiken aan de ijzeren stangen voor de herenhuizen. Ret zakje koekkruimeltjes dat je voor een cent bij Sjo en Piet van Es kon kopen. Ret pintje bier dat voor vijf cent de toog verliet van een van de meer dan vijftig cafe's

die Halsteren rond 1900 telde. En wie ziet Marijn Bakx nog met een laddertje op zijn rug sjouwen, om de zes lantaarns van de kom Halsteren aan te steken? Of veldwachter Bervaes en later Jansen, die voor een paar gulden in de week orde op zaken moesten stellen, maar in sommige gevallen - om eigen bestwil - de or de de orde lie ten ?

Dan had je nog de diverse verenigingen, zoals bijvoorbeeld de Halsterense fanfare, de Lepelstraatse boogschutterij en de toneelvereniging "De Germanen" van de Oude Molen. De vaak zeer trieste taferelen die op het toneeltje van cafe "Ons Genoegen" werden uitgebeeld, waren helaas ook vaak toepasbaar op de plaatselijke situatie. Er mag dan wel met nostalgie over de tijd van weleer worden gesproken, dat neemt niet weg dat Ralsteren geestelijk en materieel arm was. Ret gezegde "Alterke droogbrood, geen water in de sloot" bevatte dan ook een keiharde waarheid. De behuizing was armetierig. De situatie in Lepe1straat was nog erger dan die in Halsteren: er was haast geen

enkel fatsoenlijk huis te vinden. Vaak ook waren de huizen te klein (of misschien is het beter te zeggen: de gezinnen te groot).

Werk in Halsteren was er voor en rond 1900 nagenoeg niet te vinden. In 1866 waren er drie bierbrouwerijen, waarvan er twee de twintigste eeuw gehaald hebben, te weten "Het Anker" op de Halsterseweg en "De Halve Maan" op de Oude Molen. Vanaf 1861 vindt men kleiwarenindustrie in Halsteren. Verkouteren was een van de pioniers. In 1880 was zijn fabriek in de Buurtweg met twaalf personeelsleden de grootste industrie van Halsteren. Anders was het gesteld met de steenfabriek aan de Vlijtweg, waar op een gegeven moment een man al het werk deed. Leem steken, ovens stoken, buizen vormen en vervoer. Die goliath heette Ariaan van Loenhout. Verder was er op de Halsterseweg nog de borstelfabriek van Van Lammeren, waar in 1901 twaalf mannen en twee jongens werkten.

Men dient te bedenken dat Halsteren op de eerste p1aats een landbouwgemeente was met weinig inwoners. In

1815 telde Halsteren 114 huizen en 503 inwoners plus 417 in omliggende gehuchten en boerderijen; Lepelstraat 127 huizen en 595 inwoners. Gestaag groeide de bevolking van 1515 in 1815 tot 3302 in 1900. Na de tweede wereldoorlog onderging Halsteren een explosieve groei en telde in 1960 8715 inwoners. Ondanks de annexatie in 1962 zette de groei door en mocht vorig jaar de elfduizendste verwelkomd worden, een feit waarvan het de vraag is of je er blij om moet zijn. De nieuwe gemeente Halsteren zal zich aan de gewijzigde omstandigheden moeten aanpassen, een noodzakelijke en gezonde zaak. Het is echter even noodzakelijk en gezond dat - zeker in de oude kom - het bestaande met tact en be1eid wordt behandeld, opdat, als over vijftig jaar weer een dergelijk boekwerk verschijnt, opa tegen zijn kinderen kan zeggen: "Vroeger was het mooi, maar nu is het nog mooier! "

Rest mij nog al die personen die met foto's of verhalen de uitgave van dit boekje mogelijk maakten, hartelijk voor de geboden hulp te danken.

!┬Ěknu . (;!' Zom!. Stra.atlceg uaar 1'1101('11.

rltg. A. 1 .... de .Kok. l:;('rgcu op ZOODJ

1. Komend vanuit Ha1steren richting Bergen op Zoom, zien we rechts het cafe en de borstelfabriek van Van Lammeren. Van Lammeren was de eerste persoon in Ha1steren die een auto had. De haast niet te herkennen lommerrijke weg bestond uit kinderkopjes met reehts de tramrails en links een door karren en fietsers gebruikt zandpad (1902).

2. Op de driesprong Bergen op Zoorn-Halsteren-Tholen kwamen de tramlijnen van de Zuid Nederlander en de A.B.T. samen. In 1882 opende de A.B.T. een spoorlijntje van Bergen op Zoom naar Tholen. Een tramkaartje was niet zo goedkoop, zodat menigeen genoodzaakt bleef te voet naar Bergen of Tholen te gaan; een bezigheid die door het landelijk karakter zeker de moeite waard was. Uitrusten kon je bij de cafes van Piet Raats en Louis Heyboer. Dit laatste cafe was tevens het eindpunt van de A.B.T. tramlijn. De kaart dateert van circa 1920.

3. In 1898 kwam de lijn Bergen op Zoom-Halsteren-Steenbergen gereed, met voor Ha1steren een halte bij cafe "Voge1enzang" van Jan van Tilburg. Erg hard reed de tram niet: je kon hem met de fiets gemakkelijk bijhouden. Rechts op de foto is achter de karakteristieke 1antaarnpaal de tram te zien. Het aantal wachtende mensen doet vermoeden dat de tram erg goede zaken deed. He1aas was dat niet zoo Misschien betreft het hier een aantal bedevaartgangers naar Barendrecht of Hoogstraten (circa 1920).

Groet uit HALSTEREN. - Panorama.

4. Vanuit de Langeweg had men dit fraaie gezicht op het hoogge1egen dorp Ha1steren. De Verbeekstichting (thans m.a.v.o.) had een uitgang aan de Janne1andseweg. Toen in 1898 de nonnen hun intrek in het tot klooster verbouwde herenhuis namen, werd deze dreef al gauw de "nonnekensdreef" genoemd. Deze naam is in de wijk Zuid-West nog a1s straatnaam terug te vinden (1917).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek