Hank in oude ansichten deel 2

Hank in oude ansichten deel 2

Auteur
:   Stichting Archief *Kring Hank
Gemeente
:   Dussen
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6095-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Hank in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26

Het rijke roomse leven bloeide voor de oorlog als nooit tevoren in de parochie van Hank. Elk jaar in de tweede week van juli werd er een martelarenprocessie gehouden. Wegens een verbod voor processies op openbare wegen hield men deze vanuit de kerk naar het Mariapark.

Deze foto is genomen op het Kerkplein. Het bruidje links op de foto is Sus Leemans. De voorste twee dragers van het baldakijn zijn: links Piet Leemans en rechts Marinus van der Pluijm, daarachter pater Heijmans.

27

Het dorp bracht vele geestelijken voort. Kort na zijn wijding droeg een pas gewijde geestelijke een Heilige Mis op in zijn geboortedorp. Ook pater van Dortmont vervolgde deze traditie. De parochie zette dan haar beste beentje voor. Kerk en kerkplein werden prachtig versierd en vele verenigingen gaven acte de presence. Op de foto zien we temidden van de bruidjes pater van Dortmont. Verder, op de voorste rij (bruidjes met slinger in de hand) uiterst links Lus van Dijk. Daarboven Nellie van Ham. Op de voorste ri], tweede van rechts Sus Leemans en derde van rechts Betsie Severijnen.

Zonder onderscheid in rijen ziet u als vierde vanaf links Adrie van Boxtel, ]aantje van Boxtel, vierde van rechts Lucia van Alphen en vijfde van links Mies van der Pluijm.

Pater van Dortmont werd op 23 juli 1939 te Utrecht tot priester gewijd. Zijn eerste Heilige Mis te Hank was op 6 augustus

1939.

28

Het verenigingsleven heeft in Hank altijd een voorname plaats ingenomen. Kwarn het door de afgezonderde ligging van Hank, toen aIleen de pont een verbinding vormde met het katholieke zuiden? Feit is dat nagenoeg elke denkbare vereniging in die tijd ook wel in Hank bestond en na de oorlog is dit zo gebleven en heeft Hank een unieke hoge verenigingsgraad. Aanleiding voor de Stichting Archief *Kring Hank om het verenigingsleven van Hank op video vast te gaan leggen.

Rond de jaren dertig ontstond de KJV (Katholieke Jonge Vrouwen), een grate vereniging zoals deze foto laat zien. Voor u achterhaalden wij de volgende namen: Bovenste twee rijen, van links naar rechts: Anna Smits, Stien van Velthoven, onbekend, Mientje Prinsen, Tonia van der Pluijm, Bets van Dortmont, [o de Wijs, Doortje van der Pluijm, Mijntje van der Pluijm en Mijntje Kivits.

Tussen de bovenste rijen staan kinderen van het schippersinternaat dar in het klooster gevestigd was. In deze rij staan ook nog:

Cor de Wit, jaantje van Erp, Aagje van Dinteren en Merie van der Pluijm.

De vrouw onder de vlag is juffrouwVan Onzenoort, daarnaast met vlag Marie Prinsen, Lus van Dortmont, onbekend, Leentje Wintermans, Cor van der Pluijm, [aantje Huigen, Nelly van der Pluijm, Tonia de Veth, Doortje van der Pluijm, Nellie Weterings, Nellie van der Pluijm en uiterst rechts Lena Jansen.

Zittend: pastoorWillaert, Lien Leemans, Mientje Steenhagen, Grada Heere, Sien Wintermans en Mijntje Kivits.

Onderste rij: Sjaan de Veth, Marie Weterings en Jaantje van Dortmont.

29

Nog een foto van de KjV, genomen op 3 november 1933.

In die tijd was het "op retraite gaan" een normaal verschijnsel. De parochie regelde in de jaren twintig en dertig regelmatig van dit soort dagen, meestal in verenigingsverband. Dan weer was het de beurt aan een mannenbroederschap, kerkkoor of de vrouwenbond.

Deze foto is genomen op een retraite in Tilburg.

Achterste rijen, staande: Cor Pennings, Stien Leemans, Rika van der Pluijm, Nellie Prinsen, Sjaan de Vet, Dien van der Pluijm, Anna van Delft, Cor Pennings, Nellie Weterings en Rika de Gast. Hierna volgen enkele onbekenden omdat deze bezinningsdagen samen met groepen uit andere plaatsen werden gehouden. Uiterst rechts staat Cor Leeggangers, dan Merie van der Pluijm, onbekend, [aantje van Dortmont en Merieke Weterings.

Middelste rij: Lus van Dortmont, Grada Heere, dienstdoende priester, Marie van der Pluijm, en een onbekende.

Zittend op de grond: Marie van der Pluijm, Marie van Dinteren, Nellie Hanegraaf en Koosje Wagemakers.

30

Volgens een overeenkomst van 9 oktober 1897 tussen het rooms-katholieke kerkbestuur en de congregatie van zusters van Liefde zouden er in het klooster een bewaarschool en een naaischool moe ten komen. Later zou er dan nog een gewone lagere school voor meisjes bijkomen.

Daar deze naailessen in het begin nog gemengd waren (roomskatholiek en protestant) besluit men in 1928 dat dit voortaan gescheiden dient te gebeuren. Zodoende ontstond er in het kleine Hank een dag en een avondcursus voor vrouwen die naailes wilden volgen.

Het volgen van deze lessen was niet uit luxe geboren, immers het verstelwerk van de kleding was veelal thuiswerk en bittere noodzaak omdat er maar weinig geld voor nieuwc kleding kon worden uitgegeven.

Op deze foto ziet u, van links naar rechts: Sus van Hees, Wies van Erp, An van der Pluijm, An van Erp, Johanna van Dortmont, Nellie van Suntenrnaartensdijk, Sus van Dinteren, Rika van Dortmont en Sien Pennings.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek