Harderwijk in oude ansichten

Harderwijk in oude ansichten

Auteur
:   dr. D.A. Wittop Koning
Gemeente
:   Harderwijk
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4162-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Harderwijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Al zijn er van Harderwijk, naar de poststempels te oordelen, geen oudere briefkaarten dan van omstreeks 1900, toch is de periode 1880-1930 hiermede volledig te illustreren.

In de jaren 1880-1900 is immers in Harderwijk niet veel veranderd. Het was een stadje met ongeveer 6000 inwoners, dat zijn bestaansmogelijkheid voor een belangrijk deeI vond in de visserij en in de aanwezigheid van militairen.

De grote veranderingen kwamen na 1930 ten gevolge van de afsluiting van de Zuiderzee, waardoor de visserij en de nevenbedrijven verdwenen en Harderwijk een vakantie- en watersportcentrum werd, vestiging van industrie plaatsvond en het inwonertal groeide tot boven de 20.000.

Toen begon de verandering zich ook binnen de oude muren te voltrekken: de bloeiende middenstand verlangde grotere en modeme winkels en het oude ging snel verdwijnen.

Veel wordt met liefde gerestaureerd en in stand gehouden, zodat het merendeeI van de hiervolgende afbeeldingen nog wei is terug te vinden, zij het in gewijzigde vorm.

De ansichten zullen ons eerst een stukje geschiedenis geven van de stad, de poorten en de verdedigingswerken (pag. 7-17).

Vervolgens zullen drie rondgangen gemaakt worden door de stad en de naaste omgeving. Eerst worden echter de kerken afzonderlijk behandeld (pag. 18-24).

a. Een rondgang door de straten en pleinen en Iangs de overige gebouwen binnen de wallen, te beginnen op de Markt en eindigend bij de Smeepoort (pag. 25-60).

b. Ben wandeling langs de buitenzijde van de muren langs de voormalige Zuiderzee, de haven, enz., te beginnen bij de Smeepoort (pag. 61-82).

c. Een wandeling buiten de Smeepoort in de richting van het station, langs Sonnevanck tot kasteel Staverden toe. Hierna volgen nog enkele beeIden uit de riehting Hierden, Hulshorst met de Essenburg. Op Hierden zelf zal hier niet nader worden ingegaan, al behoort het tot de gemeente Harderwijk. Wij rekenen het liever tot het platteland van

de Veluwe, dat een eigen boekje in deze serie krijgt (pag. 83-113).

d. De hotels, zowel binnen als buiten de veste (pag. 114-120).

e. Afzonderlijk behandeld wordt dan het dagelijks leven met ambachten en bedrijven, met strenge winters en overstromingen, met feesten ter gelegenheid van het huwelijk van koningin Wilhelmina in 1901, enz. (pag. 121-136).

f. Het voor de stad zo belangrijke militaire leven met het koloniaal werfdepot, de nieuwe kazerne en vooral het interneringskamp voor de Belgische militairen in de Eerste Wereldoorlog (pag. 137-160).

Voor de briefkaarten-verzamelaars nog het volgende: behalve de afbeeldingen op pag. 10, 11,22, 23, 33, 45, 51, 57, 58, 66, 80, 89, 102, 116, 131, 136, 159 die afkomstig zijn van het Veluws Museum van Oudheden, zijn alle kaarten uit de verzameling van de schrijver. Zij zijn voornamelijk uitgegeven door de drie plaatselijke boekhandelaren: E. Schilder, Bruggestraat; W. Wielinga, Donkerstraat en A. J. Wuestman, Markt-hoek Wolleweverstraat (zie pag. 25). Enkele kaarten werden buiten de stad uitgegeven, zoals bij Schaefer in Amsterdam en bij La Riviere en Voorhoeve te Zwolle.

HARDER'WIJK IN 1580 GEZIEN VANAF DE LANDZIJDE

De oudst bekende gezichten op Harderwijk van de land- en van de zeezijde, zijn uit de stedenatlas van G. Braun, circa 1580. Aan de landzijde de drie poorten: van links naar rechts de Smeepoort, de Luttekepoort en de Grote Poort ...

5

HARDER"VVIJK IN 1580 GEZIEN VANAF DE ZF.F.ZIJDF.

6

... aan de zeezijde de Lagebrug met de Vispoort en de Hogebrug met de Hogebrugpoort. Geheel rechts het nieuwe blokhuis.

Op beide afbeeldingen is de in 1797 ingestorte toren van de Grote Kerk nog in volle glorie te zien. De briefkaarten werden uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan als stad in 1931.

Pag. 7-12: Poorten.

De Smeepoort werd bij besluit van 12 mei 1676 afgebroken; van de afbraak werden portiershuisjes gemaakt.

De Luttekepoort werd in 1675 afgebroken. Ret hek is eerst enkele jaren geleden verwijderd.

De Vispoort is de enig overgeblevene van de vijf poorten die de stad eertijds bezat.

De oude prenten dateren van omstreeks 1734, de briefkaarten van circa 1905.

De Grote Poort, voorheen en thans.

Ook van het aardigste poortje van Harderwijk: de Hogebrugpoort, is niets meer over, zoais uit de tegenwoordige situatie blijkt.

II

Herdenklngspoortje ,,1913" - Harderwijk .

?

12

In 1913 werd aan het einde van de B1auwverversteeg het zogenaamde Onafhankelijkheidspoortje (1813-1913) gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek