Haren en Macharen in oude ansichten

Haren en Macharen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0297-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haren en Macharen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Op deze foto's zien we het vervoer in vroeger dagen. De rechter foto toont ons een voerman die met paard en wagen eenzaam in de Harense Hofstraat rijdt. (Dit is de tegenwoordige Grotestraat.) Wat het eerste opvalt is de bomenpracht die Haren rijk is. Rechts zien we de Juliana-Bernhardboom, die bij het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard is gezet. De "Stad Oss" (een krant die in onze streken voor de oorlog veel werd gelezen) schreef dat de boom onder grote belangstelling door het feestcomité is geplant. In dit comité zaten onder anderen Willem Kipp en burgemeester Van Vlokhoven. Bij deze gelegenheid was de Megense Harmonie present die ook nog een rondwandeling maakte. Op de linker foto zien we een voertuig dat ouder is en wel de hondenkar. De foto dateert van omstreeks 1914 en is in Macharen in de Dorpsstraat genomen. In de kar staat (in zijn 's zondags "dingen") Johan Leyen (geboren in 1906). Deze karren werden overal voor gebruikt. Bij de familie Leyen was dit speciaal om de boodschappen rond te brengen omdat ze een winkel had. Op de kar zien 'we het naamplaatje van vader Piet Leyen; dit was verplicht omdat de wagens geregistreerd moesten zijn om de honden regelmatig te kunnen keuren.

6. ,,26 April 1905" staat er op de stempel van deze ansichtkaart, die ons het trieste beeld van de Beerse Overlaat in Haren laat zien. Deze overstromingen waren jaarlijks terugkerende gebeurtenissen die de bevolking veel schade berokkenden. Dikwijls was het zo erg dat er hulpacties op gang kwamen om de bevolking te ondersteunen. In 1909 drukte de Katholieke Illustratie van 31 juli van dat jaar twee grote foto's van de Megense fotograaf Willem Ermers op het voorblad af van de overstromingen van de sluis te Megen, In dezelfde Illustratie schreef de Megense onderwijzer Johan Janssen: "Dit jaar is het weinige gras, dat ten gevolge van het ongunstige weer op onze uiterwaarden is gegroeid, zeer duur verpacht. En toen is tot overmaat van ramp het hoge water gekomen. 0, we hebben ze gezien, de boertjes, met angstige bezorgdheid in de doffe ogen en in het harte bange vrees. Straks gaat misschien ook hun hooi drijven, het hooi dat ze zoo duur hebben gekocht en dat volgend jaar met Mei moet worden betaald. De eigendommen van "den Heer" zijn zoo vele en de barmhartigheid is soms "zoo klein"." De doorbraak van deze sluis was te wijten aan achterstallig onderhoud, zo schrijft hij. Zij dateerde van 1818 en was in verval geraakt. Johan Janssen schreef: "Wat met enige honderden guldens opgeknapt had kunnen worden zal nu duizenden guldens kosten".

7. Tijdens de overstroming van 1909 is deze foto gemaakt van de militairen die de Groenendijk moesten beschermen en als het nodig was de dijk moesten stutten. Johan Janssen schreef in de Katholieke ll1ustratie van 31 juli 1909: "Hoeden af voor de arme mannen die dag en nacht gewerkt hebben om het dreigende water te keer en. Zoudt ge ze niet de hand willen drukken de braven, die drie lange dagen zich hebben afgetobt om te redden het goed van anderen? En is het geen mannentaal, die daar klonk, langs het breede watervlak: "Wij staken niet, vóórdat we zelf wegspoelen"?" Als de soldaten de dijk kwamen bewaken, werden ze bij de boeren in Haren ingekwartierd. Dikwijls was het zo, dat de soldaten 's nachts waakten en afwisselend ook overdag. De Harense boeren assisteerden dan. De soldaten zijn hier gefotografeerd voor hun wachthuisje, waarin ze rustten als ze werden afgelost. Jan den Brok was polderveldwachter en hielp druk mee met waken. Hij had ook wel moeite om de Harense jeugd te keren, want die vonden het al mooi genoeg dat er levensgrote soldaten in Haren waren, met echte geweren! Deze foto is als ansicht op 6 mei 1909 verstuurd.

8. Ook op deze foto staan de militairen afgebeeld die in Haren de wacht hielden bij de Groenendijk. Verder zien we op deze op 20 april 1905 verstuurde ansicht pastoor Kamp. Voorts rechts de pastorie en links de parochiekerk. Op deze gebouwen komen we verderop in dit boek nog terug. Het lijkt mij zinvol om hier iets over de vorige kerk van Haren te schrijven. Reeds vóór 1426 had Haren een parochiekerk. Deze was in Romaanse stijl opgetrokken en dateerde van omstreeks de twaalfde eeuw. Dit bleek uit de oude tufstenen die in dat gebouw waren verwerkt. De kerk had vier daken en een hoge toren. Jammer genoeg is er geen oude afbeelding van de kerk bekend, of het zou de prent moeten zijn die als afbeelding 30 in dit boek is opgenomen. Deze kerk heeft gedurende vele eeuwen de Harense mensen binnen haar muren gehad bij de heilige diensten. Op 28 maart 1867 werd na de laatste Heilige Mis met de afbraak begonnen. Deze mis werd opgedragen om Gods zegen af te smeken voor de nieuw te bouwen kerk. Bij deze afbraak is een urn gevonden, alsmede twee zilveren munten en een dito halve dukaat uit 1563. Met een kleine wijziging omtrent de plaatsrichting werd de nieuwe kerk op de plaats van de oude kerk gebouwd.

9. Wat zullen de Harense meisjes trots zijn geweest toen zij 's morgens als bruidje aan de hand van moeder de deur uitstapten. Dagenlang was het moeilijk om in slaap te komen, maar dat was allemaal vergeten toen de grote dag was aangebroken waarop moeder hen het "bruidsjapunneke" en witte kousen aandeed. De strik in het haar was extra gesteven. De kleinsten kregen een mandje met "strooisel" en mochten dat rondstrooien. Dit alles gebeurde vele malen per jaar, maar steeds was het weer een feest. De hier afgebeelde foto's dateren van 25 mei 1943 en ondanks de donkere dagen van de oorlogstijd is het een vrolijk gezicht. De feestelijkheden werden georganiseerd omdat pastoor V.I.M. Bergmans vijfentwintig jaar priester was. Zo te zien onder grote belangstelling.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek