Haren en Macharen in oude ansichten

Haren en Macharen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0297-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haren en Macharen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De kinderen van de bewaarschool zien de toekomst niet zo zonnig in. Geen lachje kan eraf. Allemaal ernstige gezichten die je ziet. Op de school zelf gebeurde weinig lachwekkends, er werd vrijwel alleen met blokken gespeeld en getekend. De hier afgebeelde foto toont ons de leerlingen van de grote en de kleine bewaarschool in 1931. We herkennen, van links naar rechts, zittend: Marinuske (de lange) Hoefnagel, Hannes Koelen, Jan Janssen, ? van Breda, Ciska Tielemans, Frans Teunissen, Hanneke Tielemans, Jan Holen Cor (van Hanna Ruys) v.d, Coolwijk. Op de tweede rij: Jozef van Gemert, Manetje Tielemans, zuster Magdalena, Truus Koelen, Marietje Hol, Mien (van Hanna Ruys) v.d, Coolwijk, Bep Klaazen, Cato (van den Hanenberg) Arts en Nellie Megens. Op de achterste rij: Cis (? ) van Altforst, Jan Wijnakker. Jan Vloet, Toon v.d. Camp en Jan van Breda.

21. Wat zaten er brave kinderen op de Harense lagere school' We zien hen hier vereeuwigd op 19 juli 1923. Op de eerste rij herkennen we, van links naar rechts: Hent van Dorst, Jás van Dorst, Jan Arts, Tóntje (van Dictus) v.d. Camp, Harrie (van Roeleven) van Breda, Jan (van Roeleven) van Breda en Mies Arts. Op de tweede rij: Jan (den Hanenberg) Gremmen, Bertus (van Hanna Ruys) v.d. Coolwijk. Ben (den Hanenberg) Gremmen, Truus v.d. Camp, Door (den Hanenberg) Gremmen, Janske (den Hanenberg) Arts, Ton (van Ardjes) Arts, Marie (de grote Marie van den Hanenberg) Arts, Cato (van Ardjes) Arts en Hanna (van Kiskes) Arts. Op de derde rij: Mijntje (van Jan van Siskes) v.d, Coolwijk. "mester" Pouels, Marletje (van Roe/even) van Breda, Harrie (van Toonen) van Breda, Piet (van Jan van Siskes) v.d. Coolwijk. Jan (van Jan van Siskes) v.d. Coolwijk. Jo van Dorst, Kobus (van Kiskes) Arts, Jan (van Bertus) v.d. Camp, Cis (van Kiskes) Arts, Cis (van Hanna Ruys) v.d, Coolwijk. "mester" Van Gemert en Marie (van Jan van Siskes) v.d. Coolwijk. Op de achterste rij: Wim (van Stientjes) v.d. Coolwijk, Piet (Pietje van Roeleven) van Breda, Frans van Dorst, Has (van den Hanenberg) Gremmen, Wim (van Merten) van Breda en Jan (van Willem) V.d. Camp.

22. Op 31 maart 1927 werd de school in Macharen verrast met de komst van een fotograaf. Dit was zo uniek dat de schooljeugd midden op de straat mocht poseren. Veel verkeer zal daar niet door zijn gehinderd. In het winkeltje links woonde Hendrik Peters die samen met zijn vrouw Doorke Taks het winkeltje "dreef'. In de boerderij die ernaast staat woonde Martien Ruys, Het gebouw met het torentje was pakhuis en is later school geworden. Nu is er het garagebedrijf van Flip Arts gevestigd. Op de foto herkennen we, van links naar rechts, zittend: Gerrit (den Faas) Megens, Doms v.d. Bosch, Gerrit Brouwers, Thé v.d. Heuvel, Jan van Schadewijk. Harrie v.d. Bosch, Toon Schuyers en Has (de Hut) van Orsouw. Op de tweede rij: Hendrik (de Pet) Soeterings, Albert van Breda, Rina Smits (dochter van de onderwijzer), Nelleke v.d. Bosch, Janske van Breda, Anneke v.d. Bosch, Jo v.d. Camp, Drieka (de Pet) Soeterings, Toon Schuurmans en Hendrik van Breda. Op de derde rij: Jo Schuyers, Nellie Brouwers, Jaan v.d, Camp, Mien van Schadewijk. Nel van Schadewijk, Manetje Strik, Anneke (de Faas) Megens, Mien van Rossum en Anneke van Rossum. Op de vierde rij: Cato Smits (dochter van de onderwijzer), juffrouw Kwanten, Marie (de Pet) Soeterings, Toi V.d. Camp, Mien v.d. Camp, Anna Brouwers, Willemien v.d, Heuvel, Mien (de Pet) Soeterings, Antje v.d, Bosch, Anna van Schadewijk en "mester" Smits. Op de laatste rij: Has Brouwers, Jan V.d. Bosch, Has (de Hut uit Megen) van Orsouw, Driek Hendriks, Harrie van Schadewijk. Arnold v.d. Bosch, Martien v.d, Heuvel, Hasje van Breda, Nick

24. Op het kerkplein stond de vroegere lagere school van Macharen. Het rechter gedeelte is de school en het linker gedeelte het schoolhuis waarin "mester" Teunissen met zijn gezin woonde. Deze ansicht is op 20 juni 1908 verstuurd uit Macharen. Dat was" vlak" voor het pensioen van "mester" Teunissen in 1909. Later, in 1916, is hij naar Nuland verhuisd en daar in het bejaardenhuis gaan wonen. In Nuland was zijn zoon Theo burgemeester. Lang is hij alleen op de school geweest, maar al spoedig kreeg hij hulp, in de persoon van "mester" Arts. Toen het aantal leerlingen beneden de dertig kwam, moest hij het echter weer alleen doen. Het aantal leerlingen schommelde nogal. Zo waren er in 1844 op een bevolking van driehonderd zeventig inwoners zestig kinderen op de dorpsschool. Lang bleef "mester" Teunissen niet alleen, want toen er weer meer kinderen op school kwamen, kwam "mester" Van Gemert hem assisteren. Hem zien ve hier afgebeeld bij de fiets, waar hij zijn pijp staat te roken. Verder zien we nog, met de witte japon, Antonet Teunissen en rechts (met bolhoed) "mester" Teunissen zelf. Op de volgende bladzijde kom ik op hem terug.

25. Op deze bladzijde wil ik graag aandacht besteden aan de familie Teunissen. Vader was jarenlang onderwijzer aan de Macharense school. We zien hem hier op de linker foto afgebeeld. De foto dateert van 1890. "Mester" Teunissen is op 6 mei 1845 in Valburg geboren en trouwde met Maria Anna Houtkamp (geboren op 28 januari 1850 te Appeltern). Hij moet "ontaard" geleerd zijn geweest. Zijn huwelijk werd gezegend met vijf kinderen. Een dochter en vier zoons. Dochter Antonet kwamen we op afbeelding 24 in dit boek reeds tegen. Zoon Theo studeerde op het gymnasium van Megen en is burgemeester van Nuland geweest van 1915 tot 1950. Op negentigjarige leeftijd is hij op 10 mei 1975 in Nuland overleden. Drie andere zoons zijn pater geworden. Op de rechter foto zien wij hen afgebeeld. Links zien we pater Joseph Tennissen, O.m. Cap. priester gewijd op 23 december 1905 in Den Bosch en in Macharen is door hem de eerste H. Mis opgedragen op 26 december 1905. In het midden staat pater Bernardus Teunissen O.F.M. Hij is op 2 maart 1913 in Weert priester gewijd en droeg op 25 maart 1913 in Macharen de eerste H. Mis op. Geheel rechts zien we pater Canisius Tennissen, O.m. Cap. Op 22 december 1900 is hij in Den Bosch priester gewijd en hij droeg op Driekoningen (6 januari) 1901 in de Macharense kerk zijn eerste H. Mis op.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek