Haren en Macharen in oude ansichten

Haren en Macharen in oude ansichten

Auteur
:   G.H.J. Ulijn
Gemeente
:   Oss
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0297-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Haren en Macharen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

26. Hoewel de kwaliteit van deze foto niet al te best is, geeft deze foto een zo uniek beeld van Macharen weer, dat het zeker gerechtvaardigd is om haar af te drukken. Op 11 juni 1901 is deze foto als ansicht verstuurd, zodat zij ons toont hoe Macharen er rond de eeuwwisseling uitzag. Links ligt de was te drogen op een heg en rustig loopt het paard met zijn wagen onder begeleiding van zijn baas door de straat, niet gestoord door auto's, brommers en ander verkeer. Zelfs kan die kar nog om een hond heenrijden, die toevallig op de straat is gaan zitten. Waarom zou je hem ook wegjagen? Hij zat er immers al voordat de kar er was! Voor de grote boerderij links staat Jantje Uycn, met zijn "dur de weeks dingen" aan. Naast de heg met was staat het huis van Henricus Mollenberg. Voor de kerk zien we weer de school. Naast de school herkennen we het huis van Miehiel van Os en daar weer naast het huis van Wilhelmina van Asdonk, die tevens daarin een winkeltje had, dat in de volksmond de naam van "klumpke" had. Dit was Macharens eerste "supermarkt". Ook oefende zij in haar huis een "kleuterschool" uit, waarop de ouders hun kinderen "kwijt" konden. In het huis rechts woonde Reinier de Bie, die daar een winkel en een bakkerij had.

27. Als we een eindje in de richting van dc tegenwoordige Polderstraat wandelen, zien wc dit beeld. De ouderdom komen we te weten via de poststempel die deze ansichtkaart draagt: 4 september 1908. Links zien we de school en het schoolhuis en daarnaast de statige toren van de kerk. Het huis geheel rechts werd in die tijd bewoond door Jan v.d. Heuvel, die getrouwd was met Cornelia Govers. Op deze plaats is tegenwoordig "'t Vunderke" gevestigd. De middelste vrouw van het linker trio is Doromie v.d. Heuvel. Zij had een klein winkeltje annex bakkerij. Enkele van haar bakkersknechten waren: Wim van Someren (uit Megen), "de Wander" en Jan Roeffen uit Oss. Rechts van haar staat de "meid van haar", die Hermina Geldens heette en een kar met grote wielen trekt. Links van Doromie herkennen we Betje van Schadewijk, die later met Naadje van Deurzen uit Megen zou trouwen. 'Jammer genoeg zijn de namen van de kinderen onbekend, maar hun "'s welkendags dingen", bestaande uit klompen, een "bazzeloen" voor de jongens en een "scholk" voor de meisjes, zijn het bekijken zeker waard.

28. De lijst van Monumentenzorg uit 1931 vermeldt dat in de Macharense kerk onder andere een schilderij hangt uit omstreeks 1850 waarop de oude Macharense kerk is afgebeeld. Dit schilderij is op deze foto afgebeeld. De toren dateert van het begin van de vijftiende eeuw. Bij de bouw van de tegenwoordige kerk is de toren bewaard gebleven, maar in 1862, toen de nieuwe kerk werd gebouwd, is hij wel verhoogd. De kerk zelf is toegewijd aan Sint-Petrus Banden en het patronaat van de kerk behoorde vroeger aan de heer van Megen, die daarin een afgevaardigde namens hem zich liet vestigen. Op verzoek van ridder Jan, die heer van Megen was, en zijn zoon, bekrachtigde Engelbert van der Mark, die prins-bisschop van Luik was, dit op 17 juni 1346 en na hem op 8 augustus 1346 de aartsdiaken van Kempenland, waarbij de zielzorg aan een vicaris werd overgelaten. Het was zelfs zo, dat deze vicarissen niet altijd priester waren. Op 9 mei 1663 gaf Joannes Delesseaux, die vicaris-generaal van de orde van de Allerheiligste Drievuldigheid was, verlof om een broederschap der H. Drievuldigheid in de Macharense kerk op te richten. In de afgebeelde kerk bevond zich een eeuwenoud altaar dat aan O.L. Vrouw was toegewijd. In 1832 werd dit altaar met rijkssteun (f 3.500,~) hersteld. Er werd ook toegestaan dat van dit bedrag in 1833 een nieuwe pastorie werd gebouwd.

29. In het groen zien we hier de Odradakapel afgebeeld. Op dezelfde plaats stond vroeger de St.-Nicolaaskapel. In 1594 is deze afgebroken en het duurde bijna honderd jaar voordat vicaris De Basserij aan de pastoor toestemming gaf om een nieuwe kapel te bouwen. Dit geschiedde in 1690 en deze kapel werd aan de H. Odrada toegewijd. Van deze heilige was reeds in 1663, vanuit Alem, een relikwie naar Macharen overgebracht omdat daar de katholieken niet in hun geloof werden erkend. De Odradakapel verkeerde lange tijd in een vervallen toestand, totdat pastoor De Koek er in 1833 een beeld van de H. Odrada in liet plaatsen en de kapel deed herstellen. De H. Odrada werd in de achtste eeuw in het Belgische Balen uit adellijke ouders geboren. Zij was het enige kind. In haar leven verrichtte zij vele wonderen, maar op een dag werd ze erg ziek. Zo ziek, dat ze voelde dat ze ging sterven. Aan haar ouders vroeg ze of ze haar lichaam, als zij was gestorven, in een uitgeholde boomstam wilden leggen en die door twee ossen te laten voorttrekken. Waar de ossen zouden stoppen daar wilde ze begraven worden. De ossen stopten in Alem, waar de klokken vanzelf gingen luiden toen zij het dorpje binnenreed.

30. Pastoor De Rover van Macharen gaf in 1699 een prent uit, waarop hij onder meer de kerken van het graafschap Megen afbeeldde. Op deze prent, die we hier zien afgedrukt, zien we dan ook de oude kerken van Macharen, Haren, Megen en Teeffelen. Op deze afbeelding komen ook nog andere kerken voor waar de H. Odrada werd vereerd. Op de prent zien we dat vanuit de Macharense kerk een bedevaartstroom loopt naar de Odradakapel. In die tijd waren het voornamelijk de katholieken van Alem die een bedevaart aan hun relikwie brachten. Zij deden dit op de zondag na O.L. Vrouw Hemelvaart om hun beschermheilige te kunnen vereren. Er sloot zich dan een groot aantal bedevaartgangers uit de andere Maasdorpen aan. De reeds genoemde pastoor De Rover liet in 1690 ook een kruisweg in de nabijheid van de kapel oprichten en hij was het die ook een weg deed aanleggen die vanuit de toren van de parochiekerk naar de Odradakapel en vandaar tot aan de dijk ging en vervolgens achter de kapel om weer bij de toren uitkwam. Sinds 1839 is deze kruisweg daar niet meer aanwezig, maar naar de kerk overgebracht. Tot voor een paar jaar terug is de Odradaprocessie steeds in Macharen gehouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek